Mobilní trombus v odstupu vnitřní karotické tepny


Mobile Thrombus at the Origin of the Internal Carotid Artery

Stroke is the third leading cause of death inmany countries worldwide. The vastmajority of acute strokes is ischaemic,caused often by embolisation fromthe large arteries of the head and neck, less frequently by cardiogenic embolisation.A case report of a patient with mobile thrombus at the origin of the internal carotid artery diagnosed by duplexsonography is presented. The patient refused surgery, two days later a recurrent severe stroke occurred caused byembolisation of the found thrombus.

Key words:
thrombus, duplexso nography, stroke.


Autoři: K. Goričan;  S. Romaniv;  T. Veiser
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 630-632
Kategorie: Články

Souhrn

Mozkové cévní příhody jsou třetí nejčastější příčinou smrti v řadě zemí. Etiologicky převažují ischemické, kteréjsou z velké části způsobeny embolizací z velkých tepen hlavy a krku a oblouku aorty, méně často ze srdce. Zjistitpřesně etiologii se však podaří jen u malé části nemocných. Kazuistika uvádí nemocnou s mobilním trombemv odstupu vnitřní karotické tepny diagnostikovaným duplexní sonografií. Pacientka odmítla chirurgické řešení,během dvou dnů došlo k recidivně mozkové cévní příhody při embolizaci prokázaného trombu.

Klíčová slova:
trombus, duplexní sonografie, mozková cévní příhoda.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se