Disperze QT intervaluMýtus nebo diagnostický ukazatel?


Dispersion of QT Intervals – A Myth or a Diagnostic Symptom

Background.
QT interval dispersion (QTd) is conventionally interpreted as a result of repolarization heterogeneityin ventricular myocardium. However, another concept of QTd origin has been discussed recently, suggesting thatdifferent projections of the repolarization vector into individual ECG leads could be responsible for the differencesin QT interval duration. Moreover, the reproducibility could be influenced by factors both electrocardiographic (Twave amplitude, U wave) and extracardiac (noise, ECG measures). In the presented study we have followed the QTdin two groups of patients with proved changes of an electric heart field.Methods and Results. Studied groups: 1. Control group, 2. Healthy pregnant women, 3. Patients treated withdosulepine. QT interval was measured from 80 unipolar chest leads used for body surface potential mapping. TheQTdwas significantly higher in both experimental groups in comparison with the control group (p

Key words:
QT dispersion, vectorcardiography, dosulepine, body surface potential mapping.


Autoři: O. Kittnar;  M. Mlček
Působiště autorů: Fyziologický ústav 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 604-607
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Disperze trvání QT intervalu (QTd) ne elektrokardiogramu je klasicky vysvětlována jako obraznehomogenity trvání repolarizace komorového myokardu. V poslední době je ovšem diskutována jiná interpretace,kde QTd je dáno rozdílnou projekcí sumárního repolarizačního vektoru do toho kterého svodu. Další nejasnostiv interpretaci QTd jsou důsledkem obtíží při jejím stanovování, a to vlivem faktorů elektrokardiografických(amplituda vlny T, přítomnost vlny U) i extrakardiálních (šum, amplitudové i časové parametry záznamu). V tétopráci jsme se věnovali výpovědní hodnotě QTd a dalších elektrokardiografických parametrů stanovených povrchovýmmapováním u dvou skupin vyšetřovaných se změnami elektrického pole srdečního.Metody a výsledky. Vyšetřované skupiny: 1. kontroly, 2. zdravé těhotné a 3. pacienti s udržovacími dávkamidosulepinu. QT intervaly byly stanoveny z 80 svodového systému povrchového mapování, z obrazovky, opakovanýmia nezávislými měřeními. Průměrná QTd u skupiny těhotných i skupiny léčené dosulepinem byla oproti kontrolámsignifikantně vyšší (oboje p

Klíčová slova:
QT disperze, vektorkardiografie, dosulepin, povrchové mapy elektrického pole srdce.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
nový kurz
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se