Diabetes mellitus 1. typu a sdružená autoimunitní onemocnění u prvostupňových příbuzných diabetických dětí: výsledky dotazníkové studie


Type 1 Diabetes Mellitus and Associated Autoimmune Diseases in theFirst-degree Relatives of Diabetic Children: Questionnaire Based Study

Background.
Type 1 diabetesmellitus (T1DM) is associated with increased incidence of other autoimmune diseases.The shared genetic background may play a role in the disease pathogenesis. The aim of our study was to assess theprevalence of T1DM and other autoimmune disorders in the first-degree relatives of diabetic children.Methods and Results. Data were retrospectively obtained using structured questionnaires from868 diabetic childrenyounger than 18 years (434 girls and 434 boys, age 12.5±4.0, mean ±SD) and their 2704 relatives. The control groupincluded 1466 non-diabetic schoolmates and friends (796 girls, 670 boys, age 11.9±4.5) and their 4510 first-degreerelatives. In the questionnaire we asked about occurrence of thyroid and celiac disease in cases and controls, andabout occurrence of T1DM, thyroid and celiac disease in their first-degree relatives.We observed significantly higherprevalence of T1DM in fathers (4.4 % vs. 0.8 %), mothers (2.0 % vs. 0.5 %) and siblings (2.5 % vs. 0 %) of diabeticchildren compared to controls. Thyroid disease was found significantly more in diabetic children (10.0 % vs. 1.9 %)and their siblings (3.1 % vs. 1.7 %). Prevalence of celiac disease was also higher in diabetic children than in controls(3.2 % vs. 0.5 %), but it does not differ in their first-degree relatives.Conclusions. We found significantly higher prevalence of thyroid and celiac disease in T1DM children than incontrols. Targeted screening and early detection of thyroid and celiac diseases in T1DM patients are likely to benecessary. We observed an increased prevalence of T1DM and thyroid disease in first-degree relatives of diabeticchildren, however screening of autoimmune diseases associated with T1DM in the first-degree relatives remaincontroversial.

Key words:
associated autoimmune diseases, autoimmune thyroiditis, celiac disease, type 1 diabetes mellitus.


Autoři: H. Malcová;  Z. Šumník;  P. Dřevínek;  J. Lebl 1;  J. Venháčová 2;  J. Vavřinec;  O. Cinek
Působiště autorů: Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM, Praha 1Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV, Praha2Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 625-629

Souhrn

Východisko.
Diabetes mellitus 1. typu je provázen zvýšeným rizikem výskytu dalších autoimunitních onemocněníse společným genetickým základem. Cílem studie bylo zmapovat výskyt DM1 a vybraných sdružených autoimunitníchonemocnění u prvostupňových příbuzných diabetických dětí.Metody a výsledky. Prostřednictvím retrospektivní dotazníkové studie jsme získali údaje od 868 diabetických dětímladších 18 let (434 dívek, 434 chlapců ve věku 12,5±4,0) a 2704 jejich rodičů a sourozenců. Kontrolní soubortvořilo 1466 nediabetických spolužáků a přátel (796 dívek, 670 chlapců ve věku 11,9±4,5) a 4510 jejich prvostupňovýchpříbuzných. Dotazník zjišťoval výskyt onemocnění štítné žlázy a celiakie u případů a kontrol a výskyt DM1,onemocnění štítné žlázy a celiakie u jejich sourozenců a rodičů. Zaznamenali jsme signifikantně vyšší prevalenciDM1 u otců (4,4 % vs. 0,8 %), matek (2,0 % vs. 0,5 %) i sourozenců (2,5 % vs. 0 %) diabetických dětí ve srovnánís rodinami kontrol. Onemocnění štítné žlázy bylo přítomno u statisticky významně vyššího počtu diabetických dětíproti kontrolám (10,0 % vs. 1,9 %) a stejně tomu bylo i u jejich sourozenců (3,1 % vs. 1,7 %). Prevalence celiakiebyla také vyšší u případů než u kontrol (3,2 % vs. 0,5 %), u sourozenců a rodičů probandů se však nelišila.Závěry. V naší studii jsme zjistili výskyt onemocnění štítné žlázy a celiakie u dětí s DM1 signifikantně vyšší nežu dětí bez diabetu. Zaznamenali jsme také vyšší výskyt DM1 a onemocnění štítné žlázy u prvostupňových příbuznýchdiabetických dětí. Tyto výsledky podporují potřebu cíleného skríninku a časné detekce autoimunitní tyreoiditidya celiakie u pacientů s DM1. Skrínink autoimunitních onemocnění asociovaných s DM1 u prvostupňových příbuznýchdiabetických pacientů je otázkou diskuze.

Klíčová slova:
autoimunitní tyroiditida, celiakie, diabetes mellitus 1. typu, sdružená autoimunitní onemocnění.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
nový kurz
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se