Léčba vrozené brániční kýly u novorozenců


Treatment of Congenital Diaphragmatic Hernia in Neonates

Background.
Treatment of the Congenital Diaphragmatic Hernia in neonates with early manifestations has beenaccompaniedwith significant mortality. Authors present the treatment protocol employed in such children and resultsfrom the period January 1994 to December 2003.Methods and Results. Since January 1994 to December 2003 96 children were cured for the Congenital DiaphragmaticHernia. Ratio F:M was 36:60. 29 children (30 %) were diagnosed prenatally, the remaining newborns werediagnosed on the basis of thoracic X-ray, which was required for the early signs of respiratory insufficiency. Thepostnatal treatment protocol included circulation-ventilation stabilisation, operation, early extubation and initiationof the peroral nourishment. Altogether 78 (81 %) of children were operated after the stabilization using the standardlaparotomy method, 5 children (6%)were operatedwith extra corporalmembrane oxygenation, in 20 children (26%)a Goretexpa tch was used to cover an extensive defect in the diaphragm. Overall survival was 74%, survival ofoperated children was 91%, 75 % of children with a patch survived, survival of children operated with ECMO was40 %. Relapse occurred in one child (1 %) with a patch.Conclusions. Specification of the prenatal diagnosis and collection of patients with CDH into tertiary centres withECMO possibility can improve prognosis of neonates with the malformation.

Key words:
congenital diaphragmatic hernia, ECMO, Goretex, pulmonary hypertension, lung hypoplasia, nitrogenoxide.


Autoři: K. Pýcha;  M. Rygl;  Z. Straňák 1;  R. Škába;  J. Melichar 1;  J. Šnajdauf
Působiště autorů: Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FNM a subkatedra dětské chirurgie IPVZ, Praha 1Ústav pro matku a dítě v Podolí 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 622-624
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Léčba vrozené brániční kýly u novorozenců s časnými klinickými projevy je stále provázena významnoumortalitou. Autoři prezentují léčebný protokol použitý u těchto dětí a výsledky za období od ledna 1994 doprosince 2003.Metody a výsledky. Od ledna 1994 do prosince 2003 bylo léčeno 96 dětí pro vrozenou brániční kýlu, poměr F:Mbyl 36:60. U 29 (30 %) dětí byla diagnóza stanovena prenatálně. U ostatních novorozenců byla diagnóza stanovenana podkladě rtg snímku hrudníku, který byl indikován pro časné známky respirační insuficience. Postnatální léčebnýprotokol spočíval v oběhově – ventilační stabilizaci dítěte, operaci, časné extubaci a zahájení perorální výživy.Celkem 78 (81 %) dětí bylo po stabilizaci operováno standardní metodou z laparotomického přístupu, 5 (6 %) dětíbylo operováno v průběhu extrakorporální membránové oxygenace, u 20 (26%) dětí byla použita Goretexová záplatak plastice rozsáhlého defektu bránice. Celkové přežití bylo 74%, přežití operovaných dětí bylo 91%, 75 % dětí sezáplatou přežilo, přežití dětí operovaných během ECMO léčby bylo 40%. Recidivu jsme zaznamenali u 1 (1 %)pacienta se záplatou.Závěry. Zpřesnění prenatální diagnostiky a koncentrace pacientů s CDH do terciárního centra s možností ECMOzlepší prognózu novorozenců s touto vadou.

Klíčová slova:
vrozená brániční kýla, ECMO, Goretex, plicní hypertenze, plicní hypoplazie, oxid dusnatý.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se