Korelace nálezů dynamické scintigrafie ledvinpomocí 99mTc-DTPA s ACE inhibitorema sonografického vyšetření při skríninku stenózyrenální arterie


Correlation of 99mTc-DTPA Renal Scintigraphy with ACE Inhibitorand Duplex Ultrasound Findings in Diagnosis of Renal Artery Stenosis

Background.
ACE inhibitor renal scintigraphy is widely accepted as a useful test in screening of unilateral renalartery stenosis. Another screening examination is ultrasonography, which detects haemodynamic changes withevaluation of resistive index(R I).The aim of the present study was correlation of 99mTc-DTPA captopril renography and duplexul trasound findingsin diagnosis of renal artery stenosis before angiography, that is used as „gold standard“. Angiography was performedin 35 patients and their findings were correlated with scintigraphy and ultrasonography.Methods and Results. 93 patients (49 male and 44 female) aged 27 to 84 years were examined. Ultrasonographywas performed in all patients with evaluation of RI. Estimation of scintigraphy was performed in accordance withinterpretative criteria of 99mTc-DTPA captopril renography, which were established at the 9th Symposium ofradionuclides in nefro-urology (Santa Fé 1995) and Guideline for diagnosis of renovascular hypertension (1998). 1)Agreement positive and negative findings on scintigraphy and ultrasonography were in 61/93 patients (66 %). 2)Within the group of 35 patients with angiography, the correlation between scintigraphy and ultrasonography findingswas found in 27 patients (77 %). 3) When scintigraphy and angiography were correlated, the correctly diagnosedrenal artery stenosis was found in 27 patients with sensitivity (77 %). 4) When sonography and angiography werecorrelated, the correctly sonographicaly diagnosed renal artery stenosis was found in 26 patients with sensitivity(74 %).Conclusions. On the basis of our results and according to our experience with both examinations we can conclude,that screening of unilateral renal artery stenosis with using these nonivasive methods can help to select better theindicated patients for angiography.

Key words:
stenosis of renal artery, duplexson ography, 99mTc-DTPA renal scintigraphy with Captopril test.


Autoři: D. Chroustová;  S. Vaňková 1;  M. Horáčková 1;  I. Rychlík 1;  R. Šafářová 1
Působiště autorů: Klinika nukleární medicíny FNKV, Praha 1I. interní klinika FNKV, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 633-637
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Dynamická scintigrafie ledvin s ACE inhibitorem je užívaný test při skríninku jednostranné stenózyrenální arterie. Dalším skríninkovým vyšetřením je sonografie, která detekuje hemodynamické změny a určuje tzv.indexy rezistence (IR) intrarenálních tepen. Cílem sdělení je korelace hodnocení obou skríninkových vyšetřenív diagnostice stenózy renální arterie před angiografií, která je považována za „gold standard“.Ve skupině 35 pacientů,u kterých byla provedena angiografie, byly nálezy porovnány s výsledky scintigrafie a sonografie.Metody a výsledky. Celkem bylo vyšetřeno 93 pacientů (49 mužů a 44 žen) ve věku od 27–84 let. Všichni mělisonografické vyšetření ledvin se stanovením IR. Scintigrafie pomocí 99mTc-DTPA byla hodnocena podle interpretačníchkritérií stanovených na 9. mezinárodním sympoziu „Radionuklidy v nefro-urologii“ v Santa Fé v roce 1995a podle Guideline for diagnosis of renovascular hypertension z roku 1998. Angiografie byla provedena u 35 pacientů.1) shodné hodnocení pozitivních a negativních nálezů jak na scintigrafii, tak i na sonografii v našem souboru bylou 61/93 pacientů (66 %). 2) V souboru 35 pacientů s provedenou angiografií se nálezy sonografie a scintigrafieshodovaly u 27 pacientů, tedy v 77 % případů. 3) Při korelaci scintigrafie a angiografie byla správně scintigrafickydiagnostikovaná stenóza renální arterie u 27 pacientů se sensitivitou 77 %. 4) Při korelaci sonografie a angiografiebyla správně sonograficky diagnostikovaná stenóza renální arterie u 26 pacientů se sensitivitou 74 %.Závěry. Na základě našich dosavadních výsledků a zkušeností s oběma technikami je zřejmé, že skrínink jednostrannéstenózy renální arterie s provedením obou těchto neinvazivních metod umožňuje užší výběr pacientůindikovaných k angiografii.

Klíčová slova:
stenóza renální arterie, sonografie, dynamická scintigrafie ledvin pomocí 99mTc-DTPA s Captoprilovýmtestem.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se