Prionové neuroinfekce


Prion Neuroinfections

Prion neuroinfections represent an emergent problem namely after the epidemic brake out of the bovine spongiformencephalopathies, which culminated in 1993. Isolated cases can still emerge. The next case was the discovery ofa new variant of Creutzfeldt-Jakob disease in the comparatively young persons with proved alimentary infectionroute – about 140 cases has been described. Physiological prions are glycoproteins, affixed to the rafts of cellmembranes (namely in neurons) by glycosylphosphatidylinositol anchor. They act as signalling molecules andparticipate in the cooper metabolism. Despite the intensive study in many prestigious laboratories, the way how thepathogenicis oform of prions, given by the prevalence of beta-conformations in the polypeptide chain develops hasnot been proved yet. Pathogenic isoforms are formed intracellulary after the precedent endocytosis. Aggregationsof abnormal prion molecules build up prion amyloid deposits in the form of fibrils or plaques. The loss of neuronsbrings about the neurological symptoms, which are not directly related to the amounts of amyloid deposits.Characteristic findings of spongiosis and the immunohistochemical evidence of protease-resistant prions belong tothe only reliable tests. Reliable intravital test in the blood or urine is not yet available. All forms of human and animaltransmissible spongiform encephalopathies develop only in genetically sensitive individuals. A brief overview ofclinical forms and some biochemical and genetic aspects of the disease are given.

Key words:
humans and animal forms of transmissible spongiform encephalopathy, prion neuroinfections, CJD,vCJD, BSE, scrapie, CWD.


Autoři: J. Tichý
Působiště autorů: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 440-445
Kategorie: Články

Souhrn

Problematika prionových neuroinfekcí se stala velmi naléhavou záležitostí po vzniku epidemie bovinní spongiformníencefalopatie, která kulminovala v roce 1993. Jednotlivé případy se stále vyskytují. Dalším důvodem byl objev novévarianty Creutzfeldt-Jakobovy nemoci u relativně mladších osob, u kterých byla prokázána souvislost s alimentárnícestou nákazy, dosud bylo popsáno asi 140 postižených. Fyziologické priony jsou glykoproteiny, zakotvené v raftechcelulárních membrán (zejména neuronů) glykosylfosfatidylinositolovou kotvou. Působí jako signalizační molekulya účastní se na metabolizmu mědi. Intenzivní výzkum řady renomovaných laboratoří dosud neprokázal s jistotou,jakým způsobem vzniká patogenní izoforma prionů, daná převahou beta-konformace v polypeptidovém řetězci.Patogenní izoformy se tvoří intracelulárně po předchozí endocytóze. Agregací abnormálních prionových molekulvznikají prionová amyloidní depozita v podobě fibril a plátů, uložených v neuropilu. Neurologickou symptomatologiivyvolává zánik neuronů, který není zcela úměrný množství amyloidních depozit. Charakteristický nálezspongiózy a imunohistochemický průkaz k proteázám rezistentního prionu jsou jedinými spolehlivými testy. Spolehlivýintravitální test z krve či moči zatím není k dispozici. Všechny druhy lidských i zvířecích transmisivníchspongiformních encefalopatií vznikají jen u geneticky vnímavých jedinců. Je podán stručný přehled klinických forema některých aspektů z oboru biochemie a genetiky.

Klíčová slova:
transmisivní spongiformní encefalopatie u lidí a zvířat, prionové neuroinfekce, CJD, vCJD, BSE,scrapie, CWD.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se