K problému kauzality v medicíněPřípad virů a nádorů - část 2. Viry a lidské zhoubné nárory*


Problems of Causality in MedicineThe Case of Viruses and Tumors – Part 2. Viruses and Human Malignant Tumors

A special case in contemporary etiological studies is definition of the role of viruses in the pathogenesis of humancancer. Virus–associated cancer develops only in a small minority of infected subjects, which implies that, if thevirus does play a role in the pathogenesis of the malignancy, other factors must be also involved. The authorsummarises the general properties of human tumour viruses, reviews the development of causal thinking inmicrobiology and proposes guidelines that might help to determine the role of viruses in human cancer.

Key words:
role of viruses, malignant tumors.


Autoři: V. Vonka
Působiště autorů: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 485-489
Kategorie: Články

Souhrn

Zvláštní místo mezi současnými etiologickými studiemi zaujímají snahy o určení úlohy virů v patogenezi lidskýchzhoubných nádorů. Nádory virového původu vznikají jen u malé části infikovaných osob. To znamená, že pokud sezkoumaný virus skutečně uplatňuje při vzniku určitého nádoru, musí spolupůsobit další příčinné faktory. Práceshrnuje obecné vlastnosti lidských nádorových virů, popisuje vývoj kausálního myšlení v mikrobiologii a navrhujevodítka, jež by pomohla stanovit úlohu virů při vzniku lidských nádorů.

Klíčová slova:
úloha virů, zhoubné nádory.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se