Sledování vybraných znaků mnohočetné rezistencek cytostatikům u leukemických buněk pacientůs diagnózou akutní myeloidní leukémie


Multidrug ResistanceMarkersMonitoring in AcuteMyeloid LeukemiaCells

P-gp, MRP, LRP, Bcl-2, and Bax proteins play an important role in themultidrug resistance of leukemiccells. P-gp, MRP, and LRP proteins decrease the intracellular drug concentration, Bcl-2 and Bax proteins influencethe apoptosis process. The overexpression of some of these proteins is associated with poor prognosis of leukemia.The aim of this study was to find the relationship between some multidrug resistance markers and some clinical andlaboratory parameters. We compare also P-gp expression between acute myeloid leukemia (AML) FAB subgroupsM0–M6.Methods and Results. With use of flow cytometry we measured the expression of P-gp, MRP, LRP, Bcl-2, and Baxproteins in acute myeloid leukemia patients cells. The study proved the association between blast percentage andP-gp protein expression (p=0,015) and the association between blast percentage and Bcl-2 protein expression(p=0,041). It was also shown the tendency of the LRP protein expression to associate with higher age of patients(p=0,062). Another correlation between MRP and Bax expression (p=0,006), as well as between LRP and Baxexpression was found (p=0,034). In AML M0 FAB subgroup of patients the trend to higher P-gp protein expressionwas observed.Conclusions. The laboratory methodology to multidrug resistance markers detection was introduced. Some relationsbetween multidrug resistance markers playing role in acute myeloid leukemia patients prognosis were suggested.

Key words:
multidrug resistance, acute myeloid leukemia, P-gp, MRP, LRP, apoptosis, Bcl-2, Bax, flow cytometry.


Autoři: K. Jankovičová;  J. Krejsek;  O. Kopecký;  J. Voglová 1;  J. Novosad
Působiště autorů: Ústav klinické imunologie a alergologie FN, Hradec Králové, 1Oddělení klinické hematologie LF UK a FN, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 471-475
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Důležitou roli v procesu mnohočetné rezistence leukemických buněk k cytostatikům sehrávají proteinyP-gp, MRP a LRP, které zapříčiňují sníženou dostupnost cytostatika uvnitř buňky, a dále proteiny Bcl-2 a Baxovlivňující proces apoptózy. Zvýšená exprese některých těchto proteinů je asociována se špatnou prognózouonemocnění. Cílem práce bylo nalézt vztah mezi některými znaky mnohočetné rezistence a některými klinickýmia laboratorními ukazateli. Dále bylo naší snahou zjistit, zda existuje rozdíl v expresi P-gp mezi skupinami M0–M6FAB podskupin akutní myeloidní leukémie.Metody a výsledky. Pomocí průtokové cytometrie jsme zjišťovali výskyt proteinů P-gp, MRP, LRP, Bcl-2 a Baxu leukemických buněk pacientů s akutní myeloidní leukémií (AML). Studie ukázala spojitost mezi procentem blastůa výskytem proteinu P-gp (p=0,015) a Bcl-2 (p=0,041) a potvrdila tendenci výskytu LRP s vyšším věkem pacientů(p=0,062). Byly zjištěny korelace mezi výskytem MRP a Bax (p=0,006) a také LRP a Bax (p=0,034) a tendencek vyšším hodnotám P-gp u M0 FAB podskupiny AML.Závěry. Byly optimalizovány laboratorní postupy k detekci znaků mnohočetné rezistence a naznačeny některésouvislosti mezi znaky mnohočetné rezistence, které mohou hrát roli v prognóze nemocných s akutní myeloidníleukémií.

Klíčová slova:
mnohočetná rezistence, akutnímyeloidní leukémie, P-gp,MRP, LRP, apoptóza,Bcl-2, Bax, průtokovácytometrie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se