Srovnání konvenčních zobrazovacích metoda pozitronové emisní tomografie v léčbě Hodgkinovalymfomu


Comparison between Conventional Imaging Methods and PositronEmission Tomography in the Treatment of Hodgkin’s Lymphoma

Background.
Positron emission tomography with fluorodeoxyglucose offers the possibility to differentiate betweenlymphoma and nonmalignant tissue. The aim of this retrospective study was a comparison between PET andconventional imaging methods before and after therapy - during the follow-up of Hodgkin’s lymphoma.Methods and Results. The group of 94 patients with HL underwent 180 PET examinations. PET was performed in53 patients during initial staging of lymphoma. 119 PET studies were undertaken after therapy during the follow-up.Eight patients underwent PET examination for suspected relapse or progression of HL. Findings were verified bya follow-up in all patients and by histology in selected cases. PET and conventional imaging methods were positivein 42 of 53 (79 %) patients in initial stages. The stage of the disease was changed in 7 patients (13.2 %) accordingto PET. False negative findings were recorded in three cases and false positive in one case. Sensitivity of PET washigher compared to conventional imaging methods (92 % vs 87 %) in initial staging. PET and conventional imagingmethods were identical in 94.9 % of cases during the follow-up (77.3 % negative and 17.6 % positive findings).Sensitivity of PET during the follow-up after therapy was higher compared to conventional imaging methods (99.1 %vs 95.7 %). PET was positive in all eight cases in relapse/progression of HL and conventional imaging methods werepositive in only seven of eight cases.Conclusions. PET is a more sensitivemethod in initial staging, during follow-up and in suspected progression/relapseof HL than conventional imaging methods and it should be included into routine examination methods of HL.

Key words:
positron emission tomography, Hodgkin’s lymphoma, residual tumor.


Autoři: H. Mociková;  J. Marková;  O. Bělohlávek 1;  F. Čáp 2;  F. Čermák 2;  D. Feltl 3;  T. Kozák
Působiště autorů: Oddělení klinické hematologie 3. LF UK a FNKV, Praha 1Oddělení nukleární medicíny, PET centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha2Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha 3Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 476-479
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Pomocí pozitronové emisní tomografie s fluorodeoxyglukózou je možné rozlišit nenádorovou tkáň odlymfomu. Cílemtéto retrospektivní studie bylo srovnat vyšetření pozitronové emisní tomografie (PET) s konvenčnímizobrazovacími metodami před zahájením léčby a následně v průběhu dalšího sledování pacientů s Hodgkinovýmlymfomem (HL).Metody a výsledky. V souboru 94 pacientů s HL bylo provedeno celkem 180 vyšetření PET. U 53 pacientů bylaPET součástí úvodního stanovení stadia lymfomu, 119 vyšetření bylo provedeno po ukončení léčby v rámci dalšíhosledování pacientů. U osmi pacientů bylo vyšetření indikováno při podezření na relaps nebo progresi HL. Nálezyvšech vyšetření PET byly ověřeny dlouhodobým sledováním pacientů a ve vybraných případech verifikoványi histologicky. Při úvodnímvyšetření byla zjištěna shoda pozitivních nálezů konvenčních zobrazovacích metod a PETu 42 z 53 pacientů (79 %). PET změnila stadium onemocnění u sedmi pacientů (13,2 %). Falešně negativní nálezybyly zaznamenány ve třech případech a falešně pozitivní u jednoho pacienta. Ukázalo se, že senzitivita PETpři úvodním stážování je oproti konvenčním vyšetřovacím metodám vyšší (92 % vs. 87 %).Při sledování pacientů po léčbě byla shoda nálezů mezi PET a konvečními metodami 94,9 % (v 77,3 % bylynálezy negativní a ve 17,6 % pozitivní). Senzitivita PET byla v této skupině vyšetření vyšší (99,1 % vs. 95,7 %).Při progresi/relapsu HL byla PET pozitivní u všech pacientů (osm), zatímco konvenční zobrazovací metody jenu sedmi z osmi pacientů.Závěry. U pacientů s HL je PET ve srovnání s konvenčními zobrazovacími metodami citlivější vyšetřovací metodou.Proto by bylo vhodné u Hodgkinova lymfomu PET zařadit mezi rutinní vyšetřovací metody.

Klíčová slova:
pozitronová emisní tomografie, Hodgkinův lymfom, reziduální tumor.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se