Analýza sociodemografického kontextu požíváníalkoholických nápojů v dospělé populaci Českérepubliky z hlediska zdravotního


An Analysis of the Sociodemographic Context of Alcohol Use in the Czech Adult Populationfrom the Health Perspective

Background.
WHO 2002 Report finds alcohol use to have mostly detrimental effects on the human health, onlysome patterns of use being beneficial. This study analyzes patterns of alcohol use in the Czech adult populationaccording to region, urbanization, gender, age, and education.Methods andResults. Asample of 1224men and 1282women (aged 18–64), representative for the Czech populationof this age, was interviewed. Frequencies of beer, wine and spirit use, usual quantities per occasion, and the frequencyof consuming ≥75 g alcohol at a single occasion were ascertained. Results showed that 33 % men and 14 % womenconsume alcohol in a way hazardous for health, i.e. with a daily average >40 g (men), >20 g (women), or withperiodicus e of ≥75 g at a single occasion. Only 6 % men and 2 % women adhere to a consumption pattern withsupposed cardio-protective effects, i.e. at least each other day, in low/moderate quantity and without periodic binges.The health risk form of use in men is age related with the climax at 35–44 (p

Key words:
alcohol use hazardous for health, gender, education.


Autoři: L. Kubička;  L. Csémy
Působiště autorů: Psychiatrické centrum Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 435-439
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Podle zprávy SZO 2002 požívání alkoholických nápojů převážně zdraví poškozuje, některé formy úzujsou však zdravotně prospěšné. Cílem práce je analýza forem úzu alkoholu v české dospělé populaci podle kraje,urbanizace, pohlaví, věku a vzdělání.Metody a výsledky. Dotazovou metodou byl na podzim 2002 vyšetřen výběr 1244 mužů a 1282 žen ve věku 18–64roků, reprezentativní pro populaci ČR. Otázky se týkaly frekvence požívání piva, vína a destilátů, obvyklých kvantitpři jedné konzumaci a frekvence požití ≥75 g alkoholu při jedné konzumní epizodě. Výsledky ukázaly, že 33%mužůa 14 % žen konzumuje alkohol zdravotně rizikovým způsobem, tj. průměrně denně >40 g (muži), >20 g (ženy), neboperiodicky konzumuje ≥75 g alkoholu. Pouhých 6 % mužů a 2% žen požívá alkoholické nápoje podle konzumníhovzorce s předpokládaným kardioprotektivnímúčinkem, tj. aspoň obden, v mírnémmnožství a bez občasných velkýchdávek. U mužů je zdravotně rizikový úzus alkoholu závislý na věku (P

Klíčová slova:
zdravotně rizikový úzus alkoholu, pohlaví, vzdělání.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se