Současné postavení hormonální substituční terapie


Present Position of the Hormonal Replacement Therapy

Hormone replacement therapy (HRT) is not a homogenous group of pharmacological agents. The dose and the wayof application can influence the different effects of pure estrogens, combination of estrogens and gestagens andselective tissue estrogenic activity regulators (STEARs). This should be taken into account when results of clinicaltrials are applied in practice. Conclusions from observational studies demonstrated a positive effect of HRT in boththe primary and secondary prevention of ischaemic heart disease. But all randomised trials (HERS, HERS II, WHI,PHOREA, PHASE,WAVE) failed to prove this positive effect; on the contrary, the cardiovascular risk was increasedin the beginning of therapy. The ongoing armofWHI with estrogens only and the EPAT trial indicate possible positiveeffects of some HRT regimens. There are no new contraindications to HRT after the new results of clinical trialswere published. The new results only underline the necessity of clear indication to HRT and confirm already wellknown risks: increased incidence of breast cancer with long-term use of HRT, increased risk of tromboembolicdisease and stroke. The prevention of ischaemic heart disease was excluded from the possible indications of HRT.Many questions regarding optimal choice in the individual treatment strategies have been raised. HRT in itsindividualised form remains the first choice therapy for the acute climacteric syndrome, for the prevention and thetherapy of urogenital atrophy. HRT is highly effective way of the prevention of osteoporosis and as such can beconsidered as the second line choice if the calcium and vitamin D represent the first line. Other beneficial long-termeffects of HRT cannot be considered as the indication but as a possible positive of the individually long usage.

Key words:
hormone replacement therapy, climacteric syndrome, urogenital atrophy, osteoporosis.


Autoři: T. Fait;  J. Vokrouhlická 1;  M. Vráblík 1;  J. Jeníček 3
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha v2Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha 3Centrum klimakterické medicíny, Lékařský dům Praha 7 a. s., Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 447-452
Kategorie: Články

Souhrn

Hormonální substituční terapie (HRT) není homogenní farmakologická skupina. Účinky čistě estrogenní, estrogengestagenníléčby a STEARs se mohou odlišovat a jsou ovlivněny dávkou a aplikační cestou. To je nutno si uvědomitpři aplikaci výsledků klinických studií do praxe. Závěry observačních studií ukazovaly významný vliv HRTv primární i sekundární prevenci ischemické choroby srdeční. Všechny studie (HERS, HERS II, WHI, PHOREA,PHASE, WAVE), které se pokoušely tento fakt ověřit, však selhaly. Naopak na počátku léčby stoupalo riziko. Alepokračování estrogenní větve studie WHI a studie EPAT naznačují možná pozitiva některých režimů HRT. Výsledkystudie nepřinesly nové kontraindikace. Zdůraznily nutnost existence indikace k podávání HRT, podtrhly známá rizika:zvýšení incidence karcinomu prsu při dlouhodobém užívání, riziko tromboembolické nemoci, riziko cévní mozkovépříhody. Z oblastí možných indikací vyloučily prevenci ICHS. Byly nastoleny četné otázky optimální volbyv individuálních léčebných plánech. Ve své individualizované formě zůstává HRT nadále lékem první volby proakutní klimakterický syndrom, prevenci a léčbu urogenitální atrofie. Je lékem druhé linie v prevenci postmenopauzálníosteoporózy s vysokou účinností, pokud za první linii považujeme dostatečný příjem vápníku a vitaminu D.Další příznivé dlouhodobé efekty užívání není většinou možno považovat za indikaci, ale za případné pozitivumindividuálně potřebného delšího užívání.

Klíčová slova:
hormonální substituční terapie, klimakterický syndrom, urogenitální atrofie, postmenopauzálníosteoporóza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se