Smykové napětí a endotel


Wall Shear Stress an d Endothelium

Blood flow influences the luminal side of vessel wall by a frictional force known as wall shear stress (WSS). Thislocal hemodynamic factor is an important determinant of endothelial gene expression and of endothelial phenotype.The effect of WSS depends on its magnitude and direction, as well as on the characteristic of vessel geometry andblood flow. WSS seems to be a critical determinant of vessel caliber, vascular remodeling and restenosis and playsa role in intimomedial hyperplasia. Research is concentrated especially on the influence of WSS on atheroscleroticplaque formation.

Key words:
wall shear stress, endothelium, atherosclerosis, hemodynamics.


Autoři: J. Rotreklová;  J. Molinský;  V. Tuka;  J. Malík
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 467-470
Kategorie: Články

Souhrn

Krevní tok působí na endotel třecí silou, známou jako smykové napětí. Tato lokální hemodynamická veličinavýznamně ovlivňuje genovou expresi v endotelových buňkách, a tudíž i jejich fenotyp. Důsledky působení smykovéhonapětí na endotel jsou dány jeho směrem a velikostí, ale i místní geometrií cévy a charakterem toku. Toto napětíurčuje velikost cévy a ovlivňuje její remodelaci a významně se podílí na rozvoji intimomediální hyperplazie.Výzkumse soustředí na podíl smykového napětí na aterogenezi.

Klíčová slova:
smykové napětí, endotel, ateroskleróza, hemodynamika.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se