Zajímavosti, tipy a triky, informace z jiných oborů


Autoři: V.- Černý 1 5
Působiště autorů: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové 1;  Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové 2;  Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 3;  Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada 4;  Technická univerzita v Liberci 5
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 32, 2021, č. 2, s. 122-123
Kategorie: Zajímavosti, tipy a triky

Oxykodon je nejčastěji předepisovaný návykový opioid

Recentní údaje z Drug Abuse Warning Network (DAWN) ukazují, že oxykodon je nejčastěji předepisovaný návykový opioid (jeho návykový potenciál je považován za vyšší než morfin) na odděleních urgentního příjmu. Druhým nejčastěji předepisovaným lékem je alprazolam.

Zdroj: Op‑Ed: Oxycodone Is the Most Addicting Prescription Opioid – A thorough review of the data and history makes this clear. [online] [March 15, 2021]. Dostupné z: https://www.medpagetoday.com/blogs/ pain-points/91635?xid=nl_secondopinion_2021-03-16&eun=g719012d0r

Riziko závažných patogenů na písečných plážích v Karibiku

„ Cutaneus larva migrans

„ MRSA

„ Escherichia coli

„ Enterococcus

„ Salmonella

„ Campylobacter

„ Trichophyton mentagrophytes

„ Trichophyton rubrum

„ Toxocara canis

Zdroj: Beachgoers Beware? 5 Pathogens That Lurk In Sand. [online]. Dostupné z: https://www.livescience.com/62898-sand-beach-pathogensgerms- diseases.html

Vitamin D u osob starších 50 let jako prevence úmrtí na nádorová onemocnění?

Výsledky 3 metaanalýz ukazují 13% redukci smrtnosti na nádorová onemocnění při používání vitaminu D. Autoři práce navrhují u osob nad 50 let podávat denní dávku 1000 IU vitaminu D.

Zdroj: Niedermaier T, Gredner T, Kuznia S, Schöttker B, Mons U, Brenner H. Vitamin D supplementation to the older adult population in Germany has the cost‑saving potential of preventing almost 30 000 cancer deaths per year. Mol Oncol. 2021 Feb 4. doi: 10.1002/1878-0261.12924. Epub ahead of print. PMID: 33540476.

Trombektomie u cévních mozkových příhod – je 6hodinový limit důležitý?

Existující doporučený 6hodinový interval pro provedení trombektomie je zpochybňován analýzou 1287 pacientů. Endovaskulární trombektomie je pravděpodobně prospěšná u většiny pacientů s ischemickou příhodou na základě okluze v povodí proximální přední cirkulace, bez ohledu na charakteristiku pacienta.

Zdroj: Goyal M, Menon BK, van Zwam WH, Dippel DW, Mitchell PJ, Demchuk AM, et al. Endovascular thrombectomy after large‑vessel ischaemic stroke: a meta‑analysis of individual patient data from five randomised trials. Lancet. 2016 Apr 23; 387(10029): 1723–1731. doi: 10.1016/ S0140-6736(16)00163-X. Epub 2016 Feb 18. PMID: 26898852.

Plošný skrínink kolorektálního karcinomu již od 45 let věku?

Kolorektální karcinom (CRC) je třetím nejčastěji se vyskytujícím nádorem, jeho výskyt se zvyšuje u populace osob mladších 50 let. American College of Gastroenterology aktualizovala své doporučení pro osoby s věkem 45 let. Naopak, po 75. roce věku by měl být skrínink CRC individualizován.

Zdroj: Shaukat A, Kahi C, Burke CA, Rabeneck L, Sauer BG, Rex DK. ACG Clinical Guidelines: Colorectal Cancer Screening 2021. The American Journal of Gastroenterology 2021 March; 116(3): 458–479. doi: 10.14309/ ajg.0000000000001122

Top 10 Patient Safety Concerns 2021 (USA)

„ Rasové a etnické rozdíly v přístupu ke zdravotní péči

„ Zajištění urgentní péče v zařízeních poskytujících seniorskou péči

„ Příprava na pandemie

„ Nedostatky ve zdravotnickém zásobování

„ Nedostatek vybraných farmak

„ Problémy při poskytování telemedicíny

„ Improvizované používání lékařských přístrojů

„ Léčba methotrexátem

„ Poškození periferní žilního systému

„ Riziko infekce generované v průběhu aerosol generujících výkonů

Zdroj: Top 10 Patient Safety Concerns 2021. [online]. Dostupné z: https:// www.ecri.org/top-10-patient-safety-concerns-2021/

Remdesivir nezvyšuje riziko selhání ledvin

Výsledek šetření komise PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee of the European Medicines Agency) shrnuje, že podávání remdesiviru není spojeno s rizikem akutního selhání ledvin (there is currently „no evidence“ indicating that the reported kidney problems are related to use of remdesivir).

Zdroj: Remdesivir Not Linked to Kidney Injury, EU Investigating for Sinus Bradycardia. [online]. [Feb 16, 2021]. Dostupné z: https://www.medscape. com/viewarticle/945888

KORESPONDENČNÍ ADRESA AUTORA:

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

cernyvla1960@gmail.com


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína
Článek Odpověď
Článek Odpověď

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 2

2021 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se