Léčba pacientů s onemocněním COVID-19


Autoři: V.- Černý 1 5
Působiště autorů: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové 1;  Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové 2;  Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 3;  Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada 4;  Technická univerzita v Liberci 5
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 32, 2021, č. 2, s. 115-116
Kategorie: Nová doporučení

Doporučení 1

U pacientů s COVID-19 panel IDSA nedoporučuje použití hydroxychlorochinu.

(Silné doporučení, střední úroveň evidence)

Doporučení 2

U hospitalizovaných pacientů s COVID-19 panel IDSA nedoporučuje použití hydroxychlorochinu v kombinaci s azitromycinem.

(Silné doporučení, nízká úroveň evidence)

Doporučení 3

U hospitalizovaných pacientů s COVID-19 panel IDSA nedoporučuje použití kombinace lopinavir/ritonavir.

(Silné doporučení, střední úroveň evidence)

Doporučení 4

U hospitalizovaných kriticky nemocných (umělá plicní ventilace nebo ECMO) pacientů s COVID-19 panel IDSA doporučuje použití dexamethazonu ve srovnání s nepodáním dexamethazonu.

Poznámka: Dexamethazon 6 mg i.v. nebo p.o. 10 dnů

(Silné doporučení, střední úroveň evidence)

Doporučení 5

U hospitalizovaných pacientů s těžkým (ale nikoliv kritickým) COVID-19 panel IDSA doporučuje použití dexamethazonu ve srovnání s nepodáním dexamethazonu.

Poznámka: Dexamethazon 6 mg i.v. nebo p.o. 10 dnů.

(Podmíněné doporučení, střední úroveň evidence)

Doporučení 6

U hospitalizovaných pacientů s COVID-19 nevyžadující léčbu kyslíkem panel IDSA nedoporučuje použití kortikoidů.

(Podmíněné doporučení, nízká úroveň evidence)

Doporučení 7

U hospitalizovaných pacientů s COVID-19 se zhoršujícím se klinickým stavem a zvýšenou hladinou markerů systémového zánětu (CRP ≥ 75 mg/L) panel IDSA navrhuje podání tocilizumabu ke standardní péči.

(Podmíněné doporučení, nízká úroveň evidence)

Doporučení 8

U hospitalizovaných pacientů s COVID-19 panel IDSA doporučuje použití rekonvalescentní plazmy jen ve formátu klinické studie.

(Bez evidence)

Doporučení 9

U hospitalizovaných pacientů s těžkým průběhem COVID-19 panel IDSA doporučuje použití remdesiviru ve srovnání s nepodáním remdesiviru.

(Podmíněné doporučení, střední úroveň evidence)

Doporučení 10

U hospitalizovaných pacientů s COVID-19 vyžadujících podávání kyslíku (nikoliv umělou plicní ventilaci) panel IDSA doporučuje podávání remdesiviru 5 dnů oproti podávání 10 dní.

(Podmíněné doporučení, nízká úroveň evidence)

Doporučení 11

U hospitalizovaných pacientů s COVID-19 nevyžadujících podávání kyslíku a hodnotě SpO2 nad 94 % panel IDSA nedoporučuje rutinní podávání remdesiviru.

(Podmíněné doporučení, velmi nízká úroveň evidence)

Doporučení 12

U hospitalizovaných pacientů s těžkým COVID-19 panel IDSA nedoporučuje podání famotidinu z důvodu léčby COVID-19 mimo kontext klinické studie.

(Podmíněné doporučení, velmi nízká úroveň evidence)

Doporučení 13

U ambulantních pacientů s mírným až středním průběhem COVID-19 a rizikem progrese do těžkého stavu panel IDSA doporučuje použití bamlanivimab/ etesivimab ve srovnání s nepodáním bamlanivimab/etesivimab.

(Podmíněné doporučení, nízká úroveň evidence)

Doporučení 14

U hospitalizovaných pacientů s těžkým průběhem COVID-19 panel IDSA nedoporučuje použití bamlanivimabu v monoterapii.

(Silné doporučení, střední úroveň evidence)

Doporučení 15

U hospitalizovaných pacientů s těžkým COVID-19 s kontraindikací ke kortikoidům panel IDSA navrhuje použití bariticinibu s remdesivirem ve srovnání s remdesivirem samotným.

(Podmíněné doporučení, nízká úroveň evidence)

Doporučení 16

U hospitalizovaných pacientů s COVID-19 panel IDSA doporučuje použití bariticinibu s remdesivirem a současně kortikoidy jen v kontextu klinických studií.

(Bez evidence)

Doporučení 17

U hospitalizovaných pacientů s těžkým COVID-19 panel IDSA navrhuje nepoužívat ivermectin, vyjma kontextu klinických studií.

(Podmíněné doporučení, velmi nízká úroveň evidence)

Doporučení 18

U ambulantních pacientů s COVID-19 panel IDSA navrhuje nepoužívat ivermectin, vyjma kontextu klinických studií.

(Podmíněné doporučení, velmi nízká úroveň evidence)

KORESPONDENČNÍ ADRESA AUTORA:

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

cernyvla1960@gmail.com


Zdroje

Infectious Diseases Society of America Guidelines on the Treatment and Management of Patients with COVID-19. [online] [published 4. 11. 2020] [updated 18. 3. 2021]. Dostupné z: https://www.idsociety.org/COVID19guidelines

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína
Článek Odpověď
Článek Odpověď

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 2

2021 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se