Expertní skupina porodnické anestezie a analgezie (ESPAA)


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 24, 2013, č. 2, s. 89-90
Kategorie: Postgraduální vzdělávání

Porodnická anestezie, stejně tak jako kardioanestezie a neuroanestezie, je zcela svébytnou částí našeho oboru. Důvody jsou zřejmé – významné fyziologické změny v těhotenství a především přítomnost plodu či čím dál tím častěji i více plodů. Málokterý anesteziolog se v průběhu své praxe stane kardioanesteziologem či neuroanesteziologem, ale skoro každý se při své práci „dostane“ na porodnici. Někdo méně, někdo častěji, vždy to ale znamená především velkou zodpovědnost. Z anesteziologického hlediska už dávno nejde o přežití matky nebo plodu, ale jde o řadu drobných vlivů, které mohou podstatně ovlivnit adaptaci a tím další vývoj a rozvoj novorozence. Současná data ukazují, že tyto námi dosud často podceňované vlivy, a nejedná se pouze o účinek anestetik, hypoxie a hypotenze, ale i hypertenze, hyperoxie, volumoterapie a řady dalších vlivů, které mohou v dalším vývoji dítěte sehrát možná i významnou roli. Stejně tak jako pro vedení výkonu na mimotělním oběhu, musí i anesteziolog na porodním sále znát detailně fyziologii a patofyziologii dané problematiky, a stejně tak i od něj by se měla očekávat odpovídající zkušenost. Právě zkušenost je na porodním sále stále tím nejpodstatnějším „bezpečnostním“ prvkem. V odborné i laické veřejnosti se dnes vedou emotivní diskuse, jestli a jaký by měl být stanovený minimální počet porodů v každé porodnici, aby si tato uchovala právě dostatečnou zkušenost. Ne zkušenost s vedením porodu, ale s řešením případných závažných komplikací. Týká se to samozřejmě i anesteziologie a intenzivní péče. Není asi běžné, že pro pacienta na mimotělním oběhu je k dispozici pouze nezkušený anesteziolog, ale je asi bohužel časté, že tomu tak je na porodním sále. A to i přesto, že před soudem nestává „kardiochirurgie“, ale zato čím dál tím častěji je před soud pohnána právě „porodnice“…

Nedokážeme (zatím, simulační kurzy kritických stavů v porodnictví se již připravují) ovlivnit obecnou zkušenost, lze se ale pokusit alespoň předat zkušenosti z předních pracovišť. V roce 2011, s podporou výboru ČSARIM, proto zformovali vedoucí lékaři čtyř největších českých fakultních pracovišť porodnické anestezie – KARIM Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, KARIM a ARO 2. fakultní nemocnice Brno a KAR Fakultní nemocnice v Motole – pracovní skupinu, která se touto problematikou začala zabývat. Vznikla tak Expertní skupina porodnické anestezie a analgezie (ESPAA) s vizí vytvoření odborného fóra, které by se cíleně v rámci našeho oboru věnovalo právě oblasti porodnické anestezie. Prvním krokem bylo vůbec zmapování situace v českých porodnicích, a proto v listopadu 2011 proběhl projekt OBAAMA. Analýza dat potvrdila některá očekávaná fakta – například pouze 50% zastoupení neuroaxiální anestezie u císařského řezu, ale přinesla i některá překvapení – především pouze 12% zastoupení epidurální analgezie u spontánních porodů v ČR. A to ještě jsou tato čísla „vylepšena“ velkými porodnickými centry…

Z těchto výsledků, ale i z řady kuloárních diskusí s kolegy z ostatních porodnic vyplynulo, že jedním z hlavních problémů, a nejen v menších porodnicích, je i nedostatek českých doporučení a publikovaných zkušeností, o které by se mohli opřít při prosazování potřebných změn na svých pracovištích. Vzniká proto tato série článků „Současné postupy v porodnické anestezii“. A proto jsme také zvolili pro tuto odbornou sérii poněkud netradiční formát v odborném časopise, na pomezí mezi přehledovým článkem a učebnicí. Důvodem je však snaha nejen shrnout aktuální trendy v porodnické anestezii, ale komentářem a vlastními zkušenostmi se pokusit o jejich přesah do českého prostředí. Věříme, že právě i zkušenosti z našich porodnic budou mít pro ostatní anesteziology svůj význam.

Byli bychom rádi, kdyby platforma ESPAA vedla k otevření odborné diskuse na téma porodnické anestezie a analgezie, a jsme připraveni tuto diskusi moderovat. Budeme proto velmi rádi, pokud se na nás obrátíte se svými názory, vizemi i případnými problémy. Spolu s přesvědčivými daty z projektu OBAAMA by nám to pomohlo lépe identifikovat v současnosti nejdůležitější témata české porodnické anestezie.

Při snaze pokusit se tuto specifickou oblast našeho oboru zastřešit odborně a zkušenostmi, byli osloveni a skupinu tvoří zkušení anesteziologové specializující se na porodnickou anestezii:

MUDr. Jan Bláha, Ph.D. (předseda) – KARIM VFN v Praze (jan.blaha@lf1.cuni.cz)

MUDr. Radka Klozová – KAR FN v Motole (radka.klozova@fnmotol.cz)

MUDr. Pavlína Nosková – KARIM VFN v Praze (pavlina.noskova@vfn.cz)

MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D. –ARO FN Brno (dseidlova@fnbrno.cz)

MUDr. Petr Štourač, Ph.D. –KARIM FN Brno (stouracp@fnbrno.cz)

Za těsnou spolupráci a vytvoření „mostu“ k porodníkům jsme vděčni porodnickému konzultantovi ESPAA, doc. MUDr. Antonínu Pařízkovi, CSc., z GPK VFN v Praze.


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se