Expertní skupina porodnické anestezie a analgezie (ESPAA)


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 24, 2013, č. 2, s. 89-90
Kategorie: Postgraduální vzdělávání

Porodnická anestezie, stejně tak jako kardioanestezie a neuroanestezie, je zcela svébytnou částí našeho oboru. Důvody jsou zřejmé – významné fyziologické změny v těhotenství a především přítomnost plodu či čím dál tím častěji i více plodů. Málokterý anesteziolog se v průběhu své praxe stane kardioanesteziologem či neuroanesteziologem, ale skoro každý se při své práci „dostane“ na porodnici. Někdo méně, někdo častěji, vždy to ale znamená především velkou zodpovědnost. Z anesteziologického hlediska už dávno nejde o přežití matky nebo plodu, ale jde o řadu drobných vlivů, které mohou podstatně ovlivnit adaptaci a tím další vývoj a rozvoj novorozence. Současná data ukazují, že tyto námi dosud často podceňované vlivy, a nejedná se pouze o účinek anestetik, hypoxie a hypotenze, ale i hypertenze, hyperoxie, volumoterapie a řady dalších vlivů, které mohou v dalším vývoji dítěte sehrát možná i významnou roli. Stejně tak jako pro vedení výkonu na mimotělním oběhu, musí i anesteziolog na porodním sále znát detailně fyziologii a patofyziologii dané problematiky, a stejně tak i od něj by se měla očekávat odpovídající zkušenost. Právě zkušenost je na porodním sále stále tím nejpodstatnějším „bezpečnostním“ prvkem. V odborné i laické veřejnosti se dnes vedou emotivní diskuse, jestli a jaký by měl být stanovený minimální počet porodů v každé porodnici, aby si tato uchovala právě dostatečnou zkušenost. Ne zkušenost s vedením porodu, ale s řešením případných závažných komplikací. Týká se to samozřejmě i anesteziologie a intenzivní péče. Není asi běžné, že pro pacienta na mimotělním oběhu je k dispozici pouze nezkušený anesteziolog, ale je asi bohužel časté, že tomu tak je na porodním sále. A to i přesto, že před soudem nestává „kardiochirurgie“, ale zato čím dál tím častěji je před soud pohnána právě „porodnice“…

Nedokážeme (zatím, simulační kurzy kritických stavů v porodnictví se již připravují) ovlivnit obecnou zkušenost, lze se ale pokusit alespoň předat zkušenosti z předních pracovišť. V roce 2011, s podporou výboru ČSARIM, proto zformovali vedoucí lékaři čtyř největších českých fakultních pracovišť porodnické anestezie – KARIM Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, KARIM a ARO 2. fakultní nemocnice Brno a KAR Fakultní nemocnice v Motole – pracovní skupinu, která se touto problematikou začala zabývat. Vznikla tak Expertní skupina porodnické anestezie a analgezie (ESPAA) s vizí vytvoření odborného fóra, které by se cíleně v rámci našeho oboru věnovalo právě oblasti porodnické anestezie. Prvním krokem bylo vůbec zmapování situace v českých porodnicích, a proto v listopadu 2011 proběhl projekt OBAAMA. Analýza dat potvrdila některá očekávaná fakta – například pouze 50% zastoupení neuroaxiální anestezie u císařského řezu, ale přinesla i některá překvapení – především pouze 12% zastoupení epidurální analgezie u spontánních porodů v ČR. A to ještě jsou tato čísla „vylepšena“ velkými porodnickými centry…

Z těchto výsledků, ale i z řady kuloárních diskusí s kolegy z ostatních porodnic vyplynulo, že jedním z hlavních problémů, a nejen v menších porodnicích, je i nedostatek českých doporučení a publikovaných zkušeností, o které by se mohli opřít při prosazování potřebných změn na svých pracovištích. Vzniká proto tato série článků „Současné postupy v porodnické anestezii“. A proto jsme také zvolili pro tuto odbornou sérii poněkud netradiční formát v odborném časopise, na pomezí mezi přehledovým článkem a učebnicí. Důvodem je však snaha nejen shrnout aktuální trendy v porodnické anestezii, ale komentářem a vlastními zkušenostmi se pokusit o jejich přesah do českého prostředí. Věříme, že právě i zkušenosti z našich porodnic budou mít pro ostatní anesteziology svůj význam.

Byli bychom rádi, kdyby platforma ESPAA vedla k otevření odborné diskuse na téma porodnické anestezie a analgezie, a jsme připraveni tuto diskusi moderovat. Budeme proto velmi rádi, pokud se na nás obrátíte se svými názory, vizemi i případnými problémy. Spolu s přesvědčivými daty z projektu OBAAMA by nám to pomohlo lépe identifikovat v současnosti nejdůležitější témata české porodnické anestezie.

Při snaze pokusit se tuto specifickou oblast našeho oboru zastřešit odborně a zkušenostmi, byli osloveni a skupinu tvoří zkušení anesteziologové specializující se na porodnickou anestezii:

MUDr. Jan Bláha, Ph.D. (předseda) – KARIM VFN v Praze (jan.blaha@lf1.cuni.cz)

MUDr. Radka Klozová – KAR FN v Motole (radka.klozova@fnmotol.cz)

MUDr. Pavlína Nosková – KARIM VFN v Praze (pavlina.noskova@vfn.cz)

MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D. –ARO FN Brno (dseidlova@fnbrno.cz)

MUDr. Petr Štourač, Ph.D. –KARIM FN Brno (stouracp@fnbrno.cz)

Za těsnou spolupráci a vytvoření „mostu“ k porodníkům jsme vděčni porodnickému konzultantovi ESPAA, doc. MUDr. Antonínu Pařízkovi, CSc., z GPK VFN v Praze.


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×