Výborová schůze ČSARIM


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 24, 2013, č. 1, s. 65-66
Kategorie: Zprávy ČSARIM

Praha 1. 11. 2012

Přítomni: Cvachovec, Ševčík, Herold, Šturma, Mixa, Horáček, Drábková, Černý, Kozlík, Adamus, Dostál, Březina, Chytra, Kasal, Nalos, Šrámek

Omluveni: Novák, Hmirák

1. Kontrola zápisu z 18. 9. 2012 (Cvachovec)

MUDr. Ševela – vyplacení odměny za knižní publikaci r. 2011 je v řešení.

Podzimní workshop ESA – technika zajištěna, ubytování pro lektory workshopu zařízeno.

Doporučené postupy – budou nadále připravovány ve formátu stručných doporučení pro řešení krizových situací. Naše dokumenty by měly mít jednotnou formu a měly by být umístěny na webu ČSARIM. Základní dokument + link na web s podrobnějšími informacemi. Šablonu připraví Černý.

Maligní hypertermie – základní postup řešení krize + odkaz na web.

Anafylaxe – základní postup řešení krize + odkaz na web.

Zajištění obtížných dýchacích cest – dokument bude sledovat 2 cesty: plánované zajištění obtížných dýchacích cest a řešení krizové situace. Každé pracoviště má mít nachystané dostatečné/přiměřené vybavení potřebné k zajištění těchto situací + připravenou kvalifikovanou osobu a dostupnou pomoc. Konkrétní pomůcky nebudou explicitně stanoveny.

MZ ČR (Černý) – Dr. Polák – IGA – systém komisí tak, jak je nastavený, musí doběhnout do roku 2014.

Možnost čerpání peněž na soutěž vypsanou ministerstvem – prof. Černý dohodne možnosti, jaké tento projekt má.

Nácvik na kadaverech v pitevně: 2 typy výkonů (koniotomie a drenáž tenzního PNO) – mělo by být schváleno v horizontu několika týdnů – předpokládá změnu předpisů navazujících na zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Návrhy týkající se rozšíření výkazu ÚZIS (Drábková) – připomínky nebyly, prošlo výborem. Je třeba, aby vznikl manuál, který dostanou vykazující pracoviště a je nutno začít sledovat již od počátku nového roku.

2. Informace o stavu financí ČSARIM, o.s. a ČSARIM (Mixa)

U ČSARIM ČLS JEP je 607 000 Kč ke 2. čtvrtletí. Pokud je to možné, je lepší služební cesty (dražší a náročnější) fakturovat na ČLS JEP. Vyúčtování kongresu v Hradci Králové zatím není připraveno.

3. Příprava XX. kongresu ČSARIM v Brně (Cvachovec)

Návrhy VV a OV

Dohodnuto – předseda vědeckého výboru Černý a předseda organizačního výboru Ševčík osloví potenciální účastníky jejich výborů a oznámí je Cvachovcovi.

Návrh předřadit kongresu, slavnostní zahájení s divadelním představením. Návrhy: divadlo Boleslava Polívky nebo hra Český lev s Pavlem Liškou. Bez připomínek. Ševčík bude dále jednat s Guarantem.

Návrh: v pátek dopoledne by se dala pronajmout hala, pozvat školy a udělat show a výcvik neodkladné resuscitace – přizvat Českou resuscitační radu (ČRR) ke spolupráci. Myšlenka je dobrá, odsouhlaseno, dodatečně bude upřesněno místo. Oslovení a přizvání ČRR zajistí Cvachovec.

Kalkulaci registračních poplatků různých kategorií zdravotnických pracovníků včetně jednodenní účasti zajistí Guarant (do příští schůze výboru).

Oslovení zahraničních hostů by mělo proběhnout co nejdříve – prof. Škarvan – čestné členství ČLS JEP. Další návrhy na čestné členství ČSARIM – Narinder Rawal, prof. Hans Kress (předseda Evropské společnosti pro léčbu bolesti – EFIC). Členové výboru byli požádáni o zaslání návrhů na zahraniční hosty co nejdříve (D. Filipescu, D. Sander – RO).

Dotázat se členů, jaká témata by chtěli na kongresu řešit – otázka do newsletteru (Informace pro členy). Námět – měl by se klást důraz na posílení role původních prací.

Vyjádření účastníku k formátu budoucích kongresů – doba konání (do soboty) – možno zjišťovat na registraci/na stánku.

4. Nadcházející akce, poskytnuté záštity a žádosti o poskytnutí záštity

  • a) VIII. Křivánkovy dny – 14.–15. 11. 2013
  • b) Anestezie a resuscitace za mimořádných podmínek, ÚVN Praha, 14.–15. 11. 2013

Termíny obou akcí jsou stejné. Vojenská nemocnice sdělila termín dříve. Je požadováno, aby se termín Křivánkových dnů přesunul – dále se bude jednat (Cvachovec). Záštita poskytnuta konferenci v ÚVN.

5. ESA Autumn Meeting – workshop (Nalos, Cvachovec)

Poděkování Nalosovi za zajištění.

6. Informace o kontaktech s MZ (RIP, „nadstandard“) (Cvachovec)

Ing. Studnička z MZ oslovil Cvachovce s dotazem, co s registrem intenzivní péče a co v něm chceme nového. Návrh na propojení s registrem VZP a propojení s registrem obyvatelstva. Výkony, které jsou vykázány pro pojišťovnu během hospitalizace a zda pacient žije po 30 a po 180 dnech po propuštění, lze takto zjistit bez administrativní zátěže zdravotníků. Zatím se stále jedná o tom, zda budou registry vůbec pokračovat. MZ vypíše soutěž, kdo bude registry dále spravovat v budoucnu.

Ekonomicky méně výhodné varianty léčebné péče – projekt sugammadex – prošel na jednání příslušné komise. Komise od té doby nezasedala, očekává se podpis ministra. Poté se budeme zabývat tím, jak doporučit členům, aby v daném případě postupovali.

Návrh na vytvoření celistvého dokumentu, který popíše ekonomicky náročnější varianty, které jsme schopni nabídnout. Pracovní skupina – Šrámek, Herold, Nalos.

7. Předoperační vyšetření (k diskusi – členové výboru)

Zdůrazněno: předanestetické vyšetření a předoperační vyšetření jsou 2 pojmy, které by neměly být směšovány. Při předanestetickém vyšetření pracujeme s výsledky předoperačního vyšetření. Operační obory se zatím do debaty o tomto tématu nezapojily. Předoperační vyšetření si musí vyžádat ten, kdo indikuje operační výkon – osloví praktického lékaře či ambulantního specialistu.

Stanovisko: Dosavadní podoba byla projednána, postrádáme jednoznačné požadavky operačních oborů na to, co má předoperační vyšetření v konkrétních indikacích obsahovat. Prosíme praktické lékaře, aby si stanovisko operačních oborů vyžádali. Teprve poté bude možné ve věci dále postoupit.

Popis předoperačního vyšetření musí být v souladu s požadavky na Cílené vyšetření, jak je definováno v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, 2012 – aktualizované znění, s. 18, bod 4 – cílené vyšetření, 4.1. Výkonem cílené vyšetření se vykazuje: 7) Předoperační vyšetření pacienta. Obsah výkonu cílené vyšetření definuje odst. 4.2 téže kapitoly (Kapitola 3 – Výkony klinických vyšetření).Předoperační vyšetření je podle názoru výboru ČSARIM u plánovaných operačních výkonů v kompetenci všeobecného praktického lékaře pro dospělé nebo internisty se specializovanou způsobilostí v kategorii ASA I–III. Kategorie ASA IV–V se v drtivé většině týká pacientů hospitalizovaných a indikovaných k akutnímu výkonu. U těchto pacientů je předoperační vyšetření v kompetenci internisty se specializovanou způsobilostí. Indikace interního předoperačního vyšetření stejně jako rozsah pomocných laboratorních a zobrazovacích vyšetření je plně v kompetenci chirurga indikujícího operační výkon.

8. Smlouva s nakladatelstvím MF – novinky (Herold)

Smlouva s nakladatelem – od č. 6/2012 (ještě původní vzhled) nastalo převzetí. Od č. 1/2013 bude design v upravené verzi. Smlouva je podepsána na jeden rok. Cena předplatného zůstane stejná. Návrh na přidání novinek týkajících se nových stálých rubrik do newsletteru (Informace pro členy). Doplnit do časopisu příští vydání newsletteru – zaslat prim. Heroldovi.

9. Materiálové předpoklady NIP a DUPV (Kozlík, Drábková)

Kozlík a Drábková zašlou podklady Cvachovcovi. Jedná se o NIP a DUPV. Je potřeba vyčíslit pomůcky a léčiva potřebná pro jeden ošetřovací den, požadován je věcný výčet, nikoliv ocenění.

10. Různé (členové výboru)

Překlad knihy Klinická anesteziologie (Barash) – do konce roku je nutné předat korigovaný překlad, křest knihy by byl na kongresu ČSARIM v Brně.

11. Přijetí nových členů

Přihlášky (bez titulů): Bednářová, Protuš, Schneiderová, Veselý, Brablecová, Rulíšek, Vávra, Herda, Schuhová, Olos, Kozák

Noví členové byli schváleni. Dostanou emailovou zprávu, že byli přijati (Cvachovec).

12. Nadcházející výborová schůze

Příští schůze výboru se bude konat již v novém roce – termín bude upřesněn, v sídle Guarantu – pozor změna sídla, nová adresa: Na Pankráci 17, Praha 4 (nedaleko Kongresového centra Praha).

Zapsala: Votavová

Kontrola: Cvachovec


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×