Farmakodynamika, mechanismus přenosu signálu


Autoři: Černý Vladimír
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 24, 2013, č. 1, s. 46-48
Kategorie: Postgraduální vzdělávání - Atestační příprava

 1. Vymezení otázky a struktura problému
 2. Důležité body
 3. Související problematika/témata a příklady doplňujících otázek ze strany zkušební komise
 4. Volné užitečné odkazy, zdroje a klíčová slova (např. pro hledání v PubMed)

1. Vymezení otázky a struktura problému

 • Definice farmakodynamiky (pomůcka k zapamatování: farmakodynamika = co udělá látka s organismem)
 • Definice farmakokinetiky (pomůcka k zapamatování: farmakokinetika = co udělá organismus s látkou)
 • Tři základní oblasti současné farmakodynamiky:
  • a) přenos signálů mezi farmakem a cílovou strukturou v organismu (teorie receptorů, jejich struktura),
  • b) molekulární farmakologie,
  • c) klinické posouzení účinku farmaka

Receptory

 • definice (charakteristika definice: receptor jako buněčná struktura, která reaguje selektivně s extracelulární látkou, reakce iniciuje biochemickou reakci a následně vede k objektivně popsatelnému efektu farmaka);
 • základní princip (Paul Ehrlich): farmaka nemohou mít efekt pokud se nenaváží na svůj receptor;
 • vazba farmaka na receptor a jejich charakteristika podmiňuje:
  • vztah mezi dávkou a efektem,
  • selektivitu farmaka,
  • farmaka mají aktivitu (schopnost vyvolat daný farmakologický efekt) a afinitu (schopnost vazby na receptor),
  • efekt farmaka (agonista, antagonista, inverzní agonista, parciální agonista/antagonista) podle afinity a aktivity,
  • agonista = látka má afinitu a aktivitu,
  • parciální agonista = látka má afinitu, ale aktivitu jen při vysokých koncentracích farmaka,
  • inverzní agonista (často nazýván jako superantagonista) = látka má afinitu, její efekt ale snižuje odpověď receptoru pod úroveň bazální aktivity (obr. 1);

Schematické znázornění možného efektu farmak na receptory 
Full agonist = plný antagonista, 
Partial agonist = parciální agonista, 
Neutral antagonist = neutrální antagonista,
Inverse agonist = inverzní agonista 
osa y – efekt 
osa x – dávka nebo koncentrace farmaka
Obr. 1. Schematické znázornění možného efektu farmak na receptory Full agonist = plný antagonista, Partial agonist = parciální agonista, Neutral antagonist = neutrální antagonista, Inverse agonist = inverzní agonista osa y – efekt osa x – dávka nebo koncentrace farmaka

 • stav receptoru může být aktivní nebo inaktivní (obr. 2);

Schematické znázornění stavu receptoru
R = receptor, G = protein, E = efektor,
Agonist = agonista, hvězdička označuje aktivní stav
Obr. 2. Schematické znázornění stavu receptoru R = receptor, G = protein, E = efektor, Agonist = agonista, hvězdička označuje aktivní stav

 • stabilizace receptoru je dynamický proces, agonisté stabilizují receptor v jeho aktivním stavu, antagonisté stabilizují receptor v inaktivním stavu, neutrální antagonisté se váží symetricky na receptory v aktivním a neaktivním stavu;
 • typy struktury receptorů:
  • membránové receptory (tzv. G protein-coupled), např. pro látky typu beta agonistů,
  • ligand-gated ion channel, např. anestetika s efektem přes GABA nebo acetycholinový receptor,
  • voltage sensitive ion channel (např. pro látky ovlivňující sodíkový kanál),
  • enzym (např. pro inhibitory fosfodiesterázy).

Molekulární farmakologie

 • a) Popisuje efekt farmak na molekulární úrovni (popis specifických proteinů a jejich změn po podání farmaka).
 • b) Přesně popisuje místo změn v buňce po podání farmaka.
 • c) Zabývá se vlivem změn DNA na změnu účinku farmaka.
 • d) Chování farmaka vlivem farmak.
 • e) Přispívá k poznání příčin, proč někteří lidé reagují na stejná farmaka odlišně.

Klinické posouzení účinku farmaka

 • křivka popisující vztah mezi dávkou a efektem,
 • účinnost farmaka,
 • potence farmaka,
 • ED 50,
 • LD 50,
 • terapeutický index,
 • variabilita efektu farmak,
  • farmakogenetika, co to je genetický polymorfismus,
  • stav fyziologckých funkcí pacienta (věk, přidružené choroby),
  • lékové interakce,
  • princip interakce,
  • klinické příklady v oboru a jejich význam,
 • anestezie jako model farmakologických interakcí v praxi,
  • sumace, synergie,
  • novější pojmy: aditivní interakce (interakce mezi 2 agonisty působící stejným mechanismem, např. současné podání fentanylu a sufentanilu), supra-aditivní interakce (2 agonisté s odlišným mechanismem, např. fentanyl a izofluran).

2. Důležité body

 • Definice základních pojmů farmakodynamiky.
 • Příklady lékových interakcí v klinické praxi.
 • Možné implikace farmakogenetiky v praxi.
 • Vliv věku a přidružených chorob na farmakodynamiku léčiv/anestetik

3. Související témata a příklady doplňujících otázek ze strany zkušební komise

 • Nejčastější lékové interakce (užitečné, nechtěné, závažné) v kontextu oboru AIM.

4. Volné užitečné odkazy, zdroje a klíčová slova

http://www.slideshare.net/drdhriti/pharmacodynamics-mechanisn-of-drug-action

http://www.slideshare.net/shahmurad65/lecture-1-pharmacodynamics

Google: pharmacodynamic lectures(s)

Adresa pro korespondenci:

Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Sokolská tř. 581, 500 05 Hradec Králové

Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine,

Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×