Bilance činnosti výboru ČSIM2009–2012 a volby do nového výboru


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 24, 2013, č. 1, s. 68-69
Kategorie: Zprávy ČSIM

Vážení členové České společnosti intenzivní medicíny,

dovolte mi, abych na konci volebního období 2009–2012 výboru České společnosti intenzivní medicíny (dále jen ČSIM) zhodnotil a bilancoval jeho činnost. Pro mě osobně to je do určité míry i bilancování celé činnosti ČSIM od momentu jejího vzniku v roce 2007, kdy jsem byl zvolen předsedou společnosti a mohl v této roli pracovat i v druhém funkčním období výboru, které končí právě nyní.

Jaké místo zaujímá ČSIM v současné době? Možných pohledů je několik a zahrnují postavení ČSIM ve vztahu k ostatním společnostem, míru úspěšnosti v prosazování odborných stanovisek a zájmů svých členů, návštěvnost odborných akcí pořádaných ČSIM, postavení ČSIM v mezinárodních grémiích a v neposlední řadě i ekonomická situace naší společnosti. Zmíním jen některé. Během své krátké historie se stala ČSIM nezastupitelným partnerem ve všech jednáních, která se týkala problematiky intenzivní péče, ať již to bylo na půdě ČLS, ČLK či orgánů státní správy. Jsem přesvědčen, že dosažená pozice a respekt jsou výsledkem základních principů, které představitelé výboru ČSIM při všech jednáních vždy prosazovali – hledat kompromisní řešení, snaha pochopit názorová (často diametrálně odlišná) východiska našich partnerů, vidění řešeného problému v kontextu existujících reálií a se všemi praktickými souvislostmi, snaha vidět problém i za horizont daného volebního období, otevřenost, transparentnost, pragmatismus a velkorysost. Roli ČSIM při formulování odborných názorů a stanovisek k aktuálním medicínským otázkám jsem považoval od začátku fungování ČSIM za jednu z klíčových a myslím, že i zde ČSIM svými doporučeními a oficiálními stanovisky přispěla ke kvalitě poskytované péče, za zcela mimořádné pak považuji úlohu ČSIM při vzniku dokumentu o poskytování paliativní péče, který se stal základem Doporučeného postupu ČLK. V oblasti odborných akcí lze bez nadsázky konstatovat, že kongresy ČSIM si vydobyly pevné místo v kalendáři většinové části české odborné veřejnosti, která se v poskytování intenzivní péče angažuje, počty účastníků vypovídají více než jakákoliv slova. Na poli mezinárodní „diplomacie“ bylo dosaženo stavu, kdy ČSIM je vnímána jako jeden z hlavních partnerů v komunikaci ESICM směrem k národním společnostem, podíl zástupců ČSIM obsazující významná místa v pracovních skupinách (zejména pro edukaci v oboru a formulování mezinárodního vzdělávacího kurikula) to přesvědčivě dokazuje. Česká republika se postupně stala rovněž jedním ze stabilních míst v Evropě pro ústní část European Diploma in Intensive Care a vysoká náročnost examinátorů z ČSIM doufám přispěje v budoucnu i k vítěznému úsilí dostat k nám i teoretickou část zkoušky. O peníze jde „vždy až v první řadě“ a i zde mohu konstatovat, že předáváme ČSIM našim nástupcům v ekonomicky více jak dobré kondici, „marketingu“ ČSIM jsme věnovali na rozdíl od prvního volebního období mnohem více času a peněz a investice se nám jednoznačně vyplatila z pohledu zájmu ze strany sponzorů.

Jak se dařilo naplnit, co jsme slíbili při zahájení práce výboru ČSIM 2009–2012?

Programové prohlášení z roku 2009 mám před sebou a dovolte mi krátkou inventuru:

  1. Stabilizace a navýšení počtu členů – splněno.
  2. Přestavba webových stránek – provedeno, i když je nadále co zlepšovat, ale to je jistě nekonečný proces.
  3. Aktualizace vzdělávacího programu oboru Intenzivní medicína – provedeno, dosaženo konsenzu s představiteli interních oborů, chirurgických oborů a pediatrie.
  4. Formulování dokumentu „Indikátory kvality intenzivní péče“ – dokument je nyní v procesu závěrečné oponentury.
  5. Formulování mezioborového konsenzuálního stanoviska „Doporučené principy a pravidla chování zdravotnických pracovníků v prostředí pracovišť intenzivní medicíny“ – práce na dokumentu probíhá a termín jeho dokončení je určen pracovní skupinou na leden 2013.
  6. Ve spolupráci s Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny realizace projektu „Czech Clinical Trial Network“ – i přes ztrátu sponzora a nefunkčnost webových stránek projekty běží (jen namátkou – EPOSS, inventura pracovišť poskytujících IP v ČR, prevalence mykotických infekcí – viz nejbližší Dopis členům ČSIM).

Vážení členové, volby jsou vždy možností členské základny ohodnotit práci výboru a určit směr společnosti do dalších let. Jsem přesvědčen, že při výběru kandidátů do výboru musí mít jednoznačnou přednost nikoliv jejich základní odbornost, ale jejich schopnost a ochota pracovat obětavě pro potřeby členské základny a všech, kteří se intenzivní medicínou profesionálně zabývají. Vybírejte prosím kandidáty, kteří mají potenciál intenzivní medicínu rozvíjet, zastupovat zájmy oboru a široké odborné komunity s nadhledem (nejenom odborným), kteří budou aktivní, pracovití, spolehliví a kteří budou vnímat svou roli člena výboru především jako službu odborné veřejnosti. Upřímně řečeno, pasivitu některých členů výboru považuji za hlavní důvod nevyužití jeho plného intelektuálního potenciálu. Je však pouze na vás, koho si zvolíte a přesně taková ČSIM v dalších letech bude – „Elementary, my dear Watson“ aneb „Jak prosté, milý Watsone“ (Sherlock Holmes).

18. 11. 2012

Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

předseda výboru ČSIM (2007–2009, 2009–2012)


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×