Zásady bezpečné anesteziologické péče


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 23, 2012, č. 1, s. 50-51
Kategorie: Doporučení ČSARIM

Pracovní skupina: Cvachovec Karel, Černý Vladimír, Herold Ivan, Kozlík Pavel, Šturma Jan

Anesteziologická péče zahrnuje léčebně preventivní péči poskytovanou lékařem se specializovanou způsobilostí (SZ) v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína (AIM) nebo lékařem s odbornou způsobilostí (OZ) pod odborným dohledem lékaře se SZ v AIM v průběhu léčebných nebo diagnostických výkonů operační či neoperační povahy. Do anesteziologické péče patří celková a/nebo regionální anestezie nebo tzv. monitorovaná anesteziologická péče (anesteziologický dohled). Anesteziologická péče končí zotavením pacienta a jeho převzetím pověřeným zdravotnickým pracovníkem nebo předáním pacienta na oddělení typu ARO/JIP.

1. Základní požadavky

 • Anesteziologická péče probíhá za trvalé přítomnosti lékaře se SZ v oboru AIM nebo lékaře s OZ pod odborným dohledem lékaře se SZ v oboru AIM.
 • Anesteziologická péče a stav fyziologických funkcí pacienta v jejím průběhu se zaznamenává do zdravotnické dokumentace (záznam o anestezii).
 • Záznam o anestezii musí obsahovat minimálně následující údaje:
  • identifikaci lékaře;
  • identifikaci pacienta;
  • výsledek předanestetického vyšetření;
  • údaje o stavu fyziologických funkcí pacienta (TK, P) minimálně v 5minutových intervalech v celém průběhu anesteziologické péče;
  • údaje o použité anesteziologické technice;
  • údaj o veškerých lécích podaných v průběhu anestezie, o infuzní a transfuzní léčbě, o použitých pomůckách a prostředcích zdravotnické techniky;
  • údaj o způsobu zajištění dýchacích cest a způsobu ověření polohy tracheální rourky;
  • údaj o době anestezie a času předání pacienta do péče jiného zdravotnického pracovníka.
 • Před zahájením anesteziologické péče musí proběhnout kontrola funkčního stavu anesteziologického přístroje a dalších potřebných přístrojů a pomůcek. Výsledek kontroly je zaznamenán do zdravotnické dokumentace.
 • Přístroje, pomůcky a farmaka pro léčbu komplikací spojených s anesteziologickou péčí musí být dostupné.
 • Alarmy přístrojově sledovaných fyziologických funkcí musí být před zahájením anesteziologické péče zkontrolovány a přiměřeně nastaveny.
 • Monitorování fyziologických funkcí pacienta přiměřeného rozsahu je zahájeno před začátkem anesteziologické péče a trvá až do zotavení pacienta. V případě překladu pacienta na oddělení typu ARO/JIP pokračuje monitorování fyziologických funkcí v přiměřeném rozsahu i během transportu.
 • Zotavení z anestezie probíhá na operačním sále či v bezprostředně přilehlých přiměřeně vybavených prostorách (tzv. dospávací jednotka/pokoj). V průběhu zotavení z anestezie je zajištěna dostupnost lékaře se SZ v oboru AIM nebo lékaře s OZ pod odborným dohledem lékaře se SZ v oboru AIM. Při překladu pacienta na jiné oddělení navrhuje rozsah dalšího sledování fyziologických funkcí lékař se SZ v oboru AIM nebo lékař pod odborným dohledem lékaře se SZ v oboru AIM.
 • Ukončení anesteziologické péče se děje po dosažení předem stanovených kritérií a je dokumentováno.

2. Monitorováníe během anesteziologické péče

2. 1. Minimální monitorování v průběhu anestezie/monitorované anesteziologické péče

 • Klinické sledování fyziologických funkcí
 • Pulzní oxymetrie
 • Srdeční frekvence
 • Krevní tlak
 • EKG
 • Kapnometrie – monitorování koncentrace oxidu uhličitého na konci výdechu (ETCO2) se provádí vždy u výkonů spojených s insuflací CO2 do tělních dutin, u nitrolebních výkonů a u všech výkonů, kde po úvodním zajištění dýchacích cest není možný trvalý volný přístup k dýchacím cestám.

Rozšíření rozsahu sledovaných ukazatelů nad rámec tzv. minimálního monitorování ordinuje lékař se SZ v oboru AIM nebo lékař s OZ pod odborným dohledem lékaře se SZ v oboru AIM s ohledem na zdravotní stav pacienta, povahu výkonu a použitou anesteziologickou techniku.

2. 2. Minimální monitorování v průběhu zotavování z anesteziologické péče na tzv. dospávací jednotce/pokoji

 • Klinické sledování fyziologických funkcí
 • Pulzní oxymetrie
 • Srdeční frekvence
 • Krevní tlak
 • EKG

Péče v průběhu zotavování je dokumentována. Intervaly sledování stanoví lékař.

Rozšíření rozsahu sledovaných ukazatelů nad rámec tzv. minimálního monitorování ordinuje lékař se SZ v oboru AIM nebo lékař s OZ pod odborným dohledem lékaře se SZ v oboru AIM s ohledem na zdravotní stav pacienta, povahu výkonu a použitou anesteziologickou techniku.

2. 3. Minimální monitorování v průběhu převozu pacienta z operačního sálu

 • Klinické sledování fyziologických funkcí
 • Pulzní oxymetrie
 • Srdeční frekvence

Rozšíření rozsahu sledovaných ukazatelů nad rámec tzv. minimálního monitorování pro transport ordinuje lékař se SZ v oboru AIM nebo lékař s OZ pod odborným dohledem lékaře se SZ v oboru AIM s ohledem na zdravotní stav pacienta, povahu výkonu a předpokládanou dobu transportu.

Dokument byl schválen výborem ČSARIM dne 14. 2. 2012.


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 1

2012 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se