Zásady bezpečné anesteziologické péče


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 23, 2012, č. 1, s. 50-51
Kategorie: Doporučení ČSARIM

Pracovní skupina: Cvachovec Karel, Černý Vladimír, Herold Ivan, Kozlík Pavel, Šturma Jan

Anesteziologická péče zahrnuje léčebně preventivní péči poskytovanou lékařem se specializovanou způsobilostí (SZ) v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína (AIM) nebo lékařem s odbornou způsobilostí (OZ) pod odborným dohledem lékaře se SZ v AIM v průběhu léčebných nebo diagnostických výkonů operační či neoperační povahy. Do anesteziologické péče patří celková a/nebo regionální anestezie nebo tzv. monitorovaná anesteziologická péče (anesteziologický dohled). Anesteziologická péče končí zotavením pacienta a jeho převzetím pověřeným zdravotnickým pracovníkem nebo předáním pacienta na oddělení typu ARO/JIP.

1. Základní požadavky

 • Anesteziologická péče probíhá za trvalé přítomnosti lékaře se SZ v oboru AIM nebo lékaře s OZ pod odborným dohledem lékaře se SZ v oboru AIM.
 • Anesteziologická péče a stav fyziologických funkcí pacienta v jejím průběhu se zaznamenává do zdravotnické dokumentace (záznam o anestezii).
 • Záznam o anestezii musí obsahovat minimálně následující údaje:
  • identifikaci lékaře;
  • identifikaci pacienta;
  • výsledek předanestetického vyšetření;
  • údaje o stavu fyziologických funkcí pacienta (TK, P) minimálně v 5minutových intervalech v celém průběhu anesteziologické péče;
  • údaje o použité anesteziologické technice;
  • údaj o veškerých lécích podaných v průběhu anestezie, o infuzní a transfuzní léčbě, o použitých pomůckách a prostředcích zdravotnické techniky;
  • údaj o způsobu zajištění dýchacích cest a způsobu ověření polohy tracheální rourky;
  • údaj o době anestezie a času předání pacienta do péče jiného zdravotnického pracovníka.
 • Před zahájením anesteziologické péče musí proběhnout kontrola funkčního stavu anesteziologického přístroje a dalších potřebných přístrojů a pomůcek. Výsledek kontroly je zaznamenán do zdravotnické dokumentace.
 • Přístroje, pomůcky a farmaka pro léčbu komplikací spojených s anesteziologickou péčí musí být dostupné.
 • Alarmy přístrojově sledovaných fyziologických funkcí musí být před zahájením anesteziologické péče zkontrolovány a přiměřeně nastaveny.
 • Monitorování fyziologických funkcí pacienta přiměřeného rozsahu je zahájeno před začátkem anesteziologické péče a trvá až do zotavení pacienta. V případě překladu pacienta na oddělení typu ARO/JIP pokračuje monitorování fyziologických funkcí v přiměřeném rozsahu i během transportu.
 • Zotavení z anestezie probíhá na operačním sále či v bezprostředně přilehlých přiměřeně vybavených prostorách (tzv. dospávací jednotka/pokoj). V průběhu zotavení z anestezie je zajištěna dostupnost lékaře se SZ v oboru AIM nebo lékaře s OZ pod odborným dohledem lékaře se SZ v oboru AIM. Při překladu pacienta na jiné oddělení navrhuje rozsah dalšího sledování fyziologických funkcí lékař se SZ v oboru AIM nebo lékař pod odborným dohledem lékaře se SZ v oboru AIM.
 • Ukončení anesteziologické péče se děje po dosažení předem stanovených kritérií a je dokumentováno.

2. Monitorováníe během anesteziologické péče

2. 1. Minimální monitorování v průběhu anestezie/monitorované anesteziologické péče

 • Klinické sledování fyziologických funkcí
 • Pulzní oxymetrie
 • Srdeční frekvence
 • Krevní tlak
 • EKG
 • Kapnometrie – monitorování koncentrace oxidu uhličitého na konci výdechu (ETCO2) se provádí vždy u výkonů spojených s insuflací CO2 do tělních dutin, u nitrolebních výkonů a u všech výkonů, kde po úvodním zajištění dýchacích cest není možný trvalý volný přístup k dýchacím cestám.

Rozšíření rozsahu sledovaných ukazatelů nad rámec tzv. minimálního monitorování ordinuje lékař se SZ v oboru AIM nebo lékař s OZ pod odborným dohledem lékaře se SZ v oboru AIM s ohledem na zdravotní stav pacienta, povahu výkonu a použitou anesteziologickou techniku.

2. 2. Minimální monitorování v průběhu zotavování z anesteziologické péče na tzv. dospávací jednotce/pokoji

 • Klinické sledování fyziologických funkcí
 • Pulzní oxymetrie
 • Srdeční frekvence
 • Krevní tlak
 • EKG

Péče v průběhu zotavování je dokumentována. Intervaly sledování stanoví lékař.

Rozšíření rozsahu sledovaných ukazatelů nad rámec tzv. minimálního monitorování ordinuje lékař se SZ v oboru AIM nebo lékař s OZ pod odborným dohledem lékaře se SZ v oboru AIM s ohledem na zdravotní stav pacienta, povahu výkonu a použitou anesteziologickou techniku.

2. 3. Minimální monitorování v průběhu převozu pacienta z operačního sálu

 • Klinické sledování fyziologických funkcí
 • Pulzní oxymetrie
 • Srdeční frekvence

Rozšíření rozsahu sledovaných ukazatelů nad rámec tzv. minimálního monitorování pro transport ordinuje lékař se SZ v oboru AIM nebo lékař s OZ pod odborným dohledem lékaře se SZ v oboru AIM s ohledem na zdravotní stav pacienta, povahu výkonu a předpokládanou dobu transportu.

Dokument byl schválen výborem ČSARIM dne 14. 2. 2012.


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 1

2012 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se