Doporučení pro léčbu toxické reakce po podání lokálních anestetik


Autoři: Cvachovec Karel;  Černý Vladimír;  Herold Ivan;  Doležal David;  Horáček Michal;  Křikava Ivo;  Ševčík Pavel
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 23, 2012, č. 1, s. 51-52
Kategorie: Doporučení ČSARIM

V předloženém dokumentu jsou uvedena rámcová doporučení České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) pro léčbu toxické reakce v souvislosti s podáním lokálních anestetik (LA). Obsah doporučení odráží současný stav znalostí v době publikace. Předložená doporučení nenahrazují klinický úsudek a pečlivé posouzení poměru přínosu a rizika postupů uvedených v jednotlivých doporučeních v konkrétních klinických situacích. Použití tukové emulze v indikaci léčby toxické reakce po podání LA spadá do kategorie podání mimo schválenou indikaci (tzv. „off--label“).

1. Obecná doporučení

 • Je doporučeno, aby každé zdravotnické zařízení vytvořilo vlastní (či přímo převzalo jiný) protokol postupu léčby toxické reakce po podání LA.
 • Je doporučeno volit vždy LA s nejnižším stupněm toxicity.
 • Dávkování LA musí být v souladu se Souhrnem údajů o přípravku.
 • Zajištění pacienta v průběhu podávání LA musí být v souladu se zásadami ČSARIM pro poskytování bezpečné anesteziologické péče.
 • Na pracovišti, kde jsou LA používána, musí být dostupná lipidová emulze.

2. Diagnostika

 • Toxická reakce je nejčastěji důsledkem:
  • podání LA do cévního systému, projevy nastupují ihned nebo v krátkém časovém odstupu od podání a rozvíjejí se rychle, nebo
  • vstřebání dávky LA, projevy se rozvíjejí postupně v průběhu minut až jedné hodiny od podání; dávka LA byla příliš vysoká, nebo je clearance LA snížena.
 • Při kontinuálních technikách regionální anestezie mohou projevy toxické reakce nastat kdykoliv.
 • Toxicitou LA jsou více ohroženi pacienti s onemocněním srdce, plic, jater, ledvin, metabolickými a neurologickými chorobami a těhotné ženy.
 • Klinický obraz:
  • náhlá změna chování,
  • brnění jazyka,
  • porucha vědomí (agitovanost, útlum, bezvědomí),
  • změny na EKG (změny morfologie QRS komplexu, zvýšení amplitudy vlny T, změna elektrické osy, převodní poruchy, tachyarytmie a bradyarytmie, komorová fibrilace, asystolie),
  • hypertenze i hypotenze,
  • tonicko-klonické křeče,
  • zástava dechu a oběhu.

3. Léčba

 • Zastavit podávání LA.
 • Přivolat pomoc!
 • Kontrola a zajištění základních životních funkcí.
 • Léčba křečí:
  • přednostně midazolam, lze rovněž použít nízké dávky propofolu, nebo thiopentalu;
  • svalová relaxace a umělá plicní ventilace v případě přetrvávání křečového stavu.
 • Postup při zástavě oběhu:
  • zahájení postupů základní a rozšířené kardiopulmonální resuscitace;
  • zvážit možnost napojení pacienta na mimotělní oběh;
  • vždy podat 20% lipidovou emulzi nitrožilně podle schématu 1.
 • Postup u projevů toxické reakce bez zástavy oběhu:
  • symptomatická léčba (v léčbě tachyarytmií přednostně amiodaron);
  • zvážit podání 20% lipidové emulze nitrožilně podle schématu 1.

Podání lipidové emulze
Podání lipidové emulze

4. Další opatření

 • Po odeznění příznaků toxické reakce je doporučeno sledovat pacienta alespoň 24 hodin.
 • Vyloučit rozvoj případné pankreatitidy v důsledku akutní hyperlipidemie opakovaným klinickým vyšetřením a stanovením amylázy/lipázy v dalších dvou dnech.
 • Nitrožilní podání lipidové emulze ohlásit mezinárodnímu registru www.lipidregistry.org.

Klinické poznámky k použití tukových emulzí v léčbě toxické reakce po podání LA:

 • a) nejčastěji je doporučován Intralipid 20%;
 • b) účinnost lipidové emulze je nejvyšší, pokud ještě nedošlo k rozvoji acidózy;
 • c) přípravky s propofolem lipidovou emulzi nenahrazují, mohou stav pacienta ještě zhoršovat a jsou pro léčbu kardiotoxicity kontraindikovány!
 • d) maximální kumulativní dávka 20% lipidové emulze je 12 ml/kg t. hm., tj. asi 900 ml/70 kg t. hm.;
 • e) Intralipid je kontraindikován v případě alergie na vaječné, sójové nebo arašídové bílkoviny.

Dokument byl schválen výborem ČSARIM dne 14. 2. 2012.


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 1

2012 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se