Newsletter CSIM č. 1, (18. 10. 2011)


Autoři: V. Černý
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 22, 2011, č. 6, s. 376
Kategorie: Zprávy ČSIM

Vážení členové ČSIM!

Přes počáteční technické obtíže, a tedy s určitým zpožděním oproti plánu Vám zasíláme „Newsletter ČSIM“, který by měl být rozesílán členům ČSIM minimálně 2krát ročně a měl by v přehledné podobě informovat o všem, co se týká činnosti ČSIM a souvisejících aktivit. Po prázdninách činnost ČSIM začíná nabírat na obrátkách a pokud mi dovolíte jen letmé ohlédnutí nad uplynulým obdobím v historii ČSIM v pořadí druhého výboru (2009–2012), tak mohu konstatovat, že ČSIM pokračuje v nastoupeném trendu být spojovacím článkem mezi všemi, kteří se angažují v problematice intenzivní péče, bylo dosaženo mezioborového konsenzu při vzniku vzdělávacího programu oboru Intenzivní medicína (IM), vzdělávací akce ČSIM získávají pevné místo v kalendáři velkého počtu lékařů všech oborů, ze kterých lze navázat na obor IM. Česká republika je jednou z mála bývalých zemí východní Evropy, kde probíhají ústní zkoušky na evropský diplom intenzivní péče (EDIC), rozbíhají se výzkumné projekty pod gescí ČSIM. Počet členů ČSIM má stoupající tendenci a ekonomická krize nás nijak zásadně zatím nepostihla a účetnictví ČSIM je v „černých“ číslech (ostatně s ohledem na příjmení předsedy ČSIM snad ani jinak nelze). Níže jsou uvedeny hlavní oblasti, o kterých bych Vás jménem celého výboru a naší servisní organizace rád informoval. Přeji Vám jménem výboru ČSIM dostatek sil a elánu do konce roku 2011.

S pozdravem

Vladimír Černý

předseda ČSIM

1. EDIC

Ve dnech 10. a 11. října proběhla ústní část EDIC v ČR, tentokrát v Hradci Králové. V současnosti probíhá diskuse na úrovni European Society of Intensive Care Medicine o možnostech přesunu i písemné části EDIC do některých dalších zemí. Na úrovni výboru ČSIM probíhá diskuse o formulování pravidel pro průběh EDIC v ČR (výběr zkušebních komisařů, rotace zkušebních míst apod.) tak, aby byl zaveden systém, který bude akceptován ČSIM v dalších letech. Jakékoli dotazy k EDIC zasílejte na adresu: cernyvla1960@gmail.com

2. Atestace z IM

Výsledky atestací byly charakterizovány poměrně vysokým procentem neúspěchu, přesné výsledky jsou k dispozici na vyžádání. Analýza výsledků a komentář k průběhu atestací bude předmětem editorialu v jednom z nejbližších čísel časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína.

3. Vzdělávací program oboru IM

Program byl aktualizován a jeho náplň je z velké části identická s programem COBATRICE (Competency based training in intensive care), který se stane s největší pravděpodobností základem oficiálního a jednotného kurikula vzdělávání oboru/certifi kované kurzu IM v EU.

Česká verze syllabu COBATRICE je připravena (překlad připravili Černý, Matějovič, Novák, Šrámek) a čeká na autorizaci ESICM, pak bude zveřejněna na webu ČSIM, případně ve vybraných domácích odborných periodikách po dohodě s představiteli odborných společností, které tvoří moduly vzdělávacího programu oboru IM v ČR.

4. Světový kongres federace společností intenzivní medicíny v roce 2017

ČSIM ve spolupráci s Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a servisní organizací Guarant International připravuje přihlášku do soutěže o pořádání kongresu World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine v roce 2017 v Praze.

5. Clinical Trial Network

Představuje nástroj k rozvoji a podpoře výzkumné aktivity ČSIM, zejména v oblasti clinically oriented research, kde chceme zahajovat jednoduché projekty, které by na velkém počtu pacientů měly přinášet odpovědi na některé základní klinické otázky. Stránky www.cctn.cz jsou nyní aktualizovány a od 1. 11. by měly být plně funkční.

6. Edukační aktivity ČSIM

Navštěvujte prosím www.csim.cz, kde je kalendář akcí pravidelně aktualizován. Ve spolupráci s ostatními odbornými společnostmi připravujeme inovovaný program tzv. vánočního kurzu IPVZ „Novinky v IM 2011“, bližší informace na webu IPVZ nebo během října na www.csim.cz.

7. Doporučené postupy, guidelines, stanoviska ČSIM

V současnosti probíhá práce na aktualizaci Doporučeného postupu pro život ohrožující krvácení, probíhá práce na Doporučení pro komunikaci s rodinami na ARO/JIP. Pokud máte námět na téma či oblast, která by podle vašeho názoru zasloužila být zpracována pro potřeby členské základny v některém z uvedených formátů, pošlete prosím vaše náměty na e-mail: cerny1960@gmail.com nebo některému z členů výboru ČSIM.

8. Soutěž o foto

Vážení členové ČSIM, foto uveřejněné v prvním čísle Newsletter bylo v čase vytváření stránek vybráno z fotobanky. Vyhlašujeme soutěž o zaslání tematicky vhodného (nejlépe autentického) fota, které bychom používali místo stávajícího. Výběr provede výbor ČSIM, autor vítězného návrhu obdrží věcnou cenu. Děkujeme a těšíme se na vaše návrhy.

Vladimír Černý


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 6

2011 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×