Newsletter CSIM č. 1, (18. 10. 2011)


Autoři: V. Černý
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 22, 2011, č. 6, s. 376
Kategorie: Zprávy ČSIM

Vážení členové ČSIM!

Přes počáteční technické obtíže, a tedy s určitým zpožděním oproti plánu Vám zasíláme „Newsletter ČSIM“, který by měl být rozesílán členům ČSIM minimálně 2krát ročně a měl by v přehledné podobě informovat o všem, co se týká činnosti ČSIM a souvisejících aktivit. Po prázdninách činnost ČSIM začíná nabírat na obrátkách a pokud mi dovolíte jen letmé ohlédnutí nad uplynulým obdobím v historii ČSIM v pořadí druhého výboru (2009–2012), tak mohu konstatovat, že ČSIM pokračuje v nastoupeném trendu být spojovacím článkem mezi všemi, kteří se angažují v problematice intenzivní péče, bylo dosaženo mezioborového konsenzu při vzniku vzdělávacího programu oboru Intenzivní medicína (IM), vzdělávací akce ČSIM získávají pevné místo v kalendáři velkého počtu lékařů všech oborů, ze kterých lze navázat na obor IM. Česká republika je jednou z mála bývalých zemí východní Evropy, kde probíhají ústní zkoušky na evropský diplom intenzivní péče (EDIC), rozbíhají se výzkumné projekty pod gescí ČSIM. Počet členů ČSIM má stoupající tendenci a ekonomická krize nás nijak zásadně zatím nepostihla a účetnictví ČSIM je v „černých“ číslech (ostatně s ohledem na příjmení předsedy ČSIM snad ani jinak nelze). Níže jsou uvedeny hlavní oblasti, o kterých bych Vás jménem celého výboru a naší servisní organizace rád informoval. Přeji Vám jménem výboru ČSIM dostatek sil a elánu do konce roku 2011.

S pozdravem

Vladimír Černý

předseda ČSIM

1. EDIC

Ve dnech 10. a 11. října proběhla ústní část EDIC v ČR, tentokrát v Hradci Králové. V současnosti probíhá diskuse na úrovni European Society of Intensive Care Medicine o možnostech přesunu i písemné části EDIC do některých dalších zemí. Na úrovni výboru ČSIM probíhá diskuse o formulování pravidel pro průběh EDIC v ČR (výběr zkušebních komisařů, rotace zkušebních míst apod.) tak, aby byl zaveden systém, který bude akceptován ČSIM v dalších letech. Jakékoli dotazy k EDIC zasílejte na adresu: cernyvla1960@gmail.com

2. Atestace z IM

Výsledky atestací byly charakterizovány poměrně vysokým procentem neúspěchu, přesné výsledky jsou k dispozici na vyžádání. Analýza výsledků a komentář k průběhu atestací bude předmětem editorialu v jednom z nejbližších čísel časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína.

3. Vzdělávací program oboru IM

Program byl aktualizován a jeho náplň je z velké části identická s programem COBATRICE (Competency based training in intensive care), který se stane s největší pravděpodobností základem oficiálního a jednotného kurikula vzdělávání oboru/certifi kované kurzu IM v EU.

Česká verze syllabu COBATRICE je připravena (překlad připravili Černý, Matějovič, Novák, Šrámek) a čeká na autorizaci ESICM, pak bude zveřejněna na webu ČSIM, případně ve vybraných domácích odborných periodikách po dohodě s představiteli odborných společností, které tvoří moduly vzdělávacího programu oboru IM v ČR.

4. Světový kongres federace společností intenzivní medicíny v roce 2017

ČSIM ve spolupráci s Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a servisní organizací Guarant International připravuje přihlášku do soutěže o pořádání kongresu World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine v roce 2017 v Praze.

5. Clinical Trial Network

Představuje nástroj k rozvoji a podpoře výzkumné aktivity ČSIM, zejména v oblasti clinically oriented research, kde chceme zahajovat jednoduché projekty, které by na velkém počtu pacientů měly přinášet odpovědi na některé základní klinické otázky. Stránky www.cctn.cz jsou nyní aktualizovány a od 1. 11. by měly být plně funkční.

6. Edukační aktivity ČSIM

Navštěvujte prosím www.csim.cz, kde je kalendář akcí pravidelně aktualizován. Ve spolupráci s ostatními odbornými společnostmi připravujeme inovovaný program tzv. vánočního kurzu IPVZ „Novinky v IM 2011“, bližší informace na webu IPVZ nebo během října na www.csim.cz.

7. Doporučené postupy, guidelines, stanoviska ČSIM

V současnosti probíhá práce na aktualizaci Doporučeného postupu pro život ohrožující krvácení, probíhá práce na Doporučení pro komunikaci s rodinami na ARO/JIP. Pokud máte námět na téma či oblast, která by podle vašeho názoru zasloužila být zpracována pro potřeby členské základny v některém z uvedených formátů, pošlete prosím vaše náměty na e-mail: cerny1960@gmail.com nebo některému z členů výboru ČSIM.

8. Soutěž o foto

Vážení členové ČSIM, foto uveřejněné v prvním čísle Newsletter bylo v čase vytváření stránek vybráno z fotobanky. Vyhlašujeme soutěž o zaslání tematicky vhodného (nejlépe autentického) fota, které bychom používali místo stávajícího. Výběr provede výbor ČSIM, autor vítězného návrhu obdrží věcnou cenu. Děkujeme a těšíme se na vaše návrhy.

Vladimír Černý


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 6

2011 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více