JMENNÝ REJSTŘÍK


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 22, 2011, č. 6, s. 393-395
Kategorie: Rejstřík

EDITORIALY

Cvachovec K.: Nová farmaka – jak s nimi? 197

Cvachovec, K., Škarvan, K.: Kdo se bojí TEE? 195

Cvachovec, K.: Bezpečná anestezie 247

Cvachovec, K.: Programové prohlášení nového výboru ČSARIM 79

Černý, V.: Výsledky atestací oboru Intenzivní medicína – můžeme být spokojeni? 316

Jabor, A.: Poruchy funkce ledvin a nové biomarkery 3

Kasal, E.: Nová Guidelines 2010 pro kardiopulmonální resuscitaci (KPR) 80

Michálek, P.: Zajištění dýchacích cest v roce 2011 aneb Přežije klasická laryngoskopie? 135

Škarvan, K. viz Cvachovec, K. 195

ANESTEZIOLOGIE

Adamus, M. viz Černý, V. 5

Adamus, M., Herold, I., Cvachovec, K., Ševčík, P., Černý, V.: Svalová relaxace během celkové anestezie v České republice 2010 – jednodenní prospektivní observační dotazníková studie 82

Adamus, M., Koutná, J., Hrabálek, L., Konupčíková, K., Fischerová, L., Frančáková, J.: Srovnání nákladů na doplňovanou anestezii vedenou s oxidem dusným a bez něj ve fakultní nemocnici 90

Balík, M. viz Kunstýř, J. 200

Bejšovec, D. viz Nalos, D. 204

Beneš, J., Chytra, I.: Perioperační optimalizace hemodynamiky 96

Cvachovec, K. viz Adamus, M. 82

Cvachovec, K. viz Černý, V. 5

Černý, V. viz Adamus, M. 82

Černý, V., Adamus, M., Cvachovec, K., Ševčík, P., Herold, I. et al.: Anestezie v České republice 2010 – jednodenní prospektivní observační dotazníková studie 5

Čundrle, I. Jr., Šrámek, V., Pavlík, P., Suk, P., Radousková, I., Zvoníček, V.: Influence of temparature adjustment on thromboelastography results: prospective cohort study 253

Derner, M. viz Nalos, D. 204

Dobiáš, M. viz Kunstýř, J. 200

Fischerová, L. viz Adamus, M. 90

Frančáková, J. viz Adamus, M. 90

Fraňková, S. viz Píza, P. 146

Fuksa, M. viz Málek, J. 209

Hakl, M. viz Leštianský, B. 137

Herold, I. viz Adamus, M. 82

Herold, I. viz Černý, V. 5

Hess, L. viz Málek, J. 209

Hrabálek, L. viz Adamus, M. 90

Humhej, I. viz Nalos, D. 249

Chytra, I. viz Beneš, J. 96

Jindrová, B. viz Kunstýř, J. 200

Kieslichová, E. viz Píza, P. 146

Konupčíková, K. viz Adamus, M. 90

Kostřica, R. viz Leštianský, B. 137

Koutná, J. viz Adamus, M. 90

Kunstýř, J., Lipš, M., Romaniv, S., Dobiáš, M., Rulíšek, J., Matias, M., Pořízka, M., Šachl, R., Jindrová, B., Balík, M.: Využití peroperační jícnové echokardiografie během kardiochirurgických operací anesteziology v České republice 200

Kurzová, A. viz Málek, J. 209

Leštianský, B., Hakl, M., Pešlová, M., Veselá, V., Pavlík, T., Kostřica, R.: Etorikoxib v premedikaci před tonzilektomií 137

Lipš, M. viz Kunstýř, J. 200

Mach, D. viz Nalos, D. 204, 317

Málek, J., Hess, L., Ščigel, V., Fuksa, M., Kurzová, A.: Orální analgosedace mentálně postižených pacientů – předběžné výsledky 209

Matias, M. viz Kunstýř, J. 200

Michálek, P., Stern, M., Stříteský, M., Šedivý, P.: Úskalí pooperační péče po výkonech na krčních tepnách 153

Miller, M. Donald: A conceptual ideal supraglottic airway 149

Nalos, D., Bejšovec, D., Nováková, M., Derner, M., Mach, D.: Superficial and interfascial cervical block – MRI study 204

Nalos, D., Humhej, I.: Ultrazvukem naváděný mediální cervikální blok 249

Nalos, D., Mach, D.: Fasciální koncept 317

Nováková, M. viz Nalos, D. 204

Pavlík, P. viz Čundrle, I. Jr. 253

Pavlík, T. viz Leštianský, B. 137

Pazderová, P. viz Špegár, J. 260

Pešlová, M. viz Leštianský, B. 137

Píza, P., Ročeň, M., Fraňková, S., Kieslichová, E.: Intraoseální přístup do cévního řečiště při transplantaci jater 146

Pořízka, M. viz Kunstýř, J. 200

Radousková, I. viz Čundrle, I. Jr. 253

Ročeň, M. viz Píza, P. 146

Romaniv, S. viz Kunstýř, J. 200

Rulíšek, J. viz Kunstýř, J. 200

Stern, M. viz Michálek, P. 153

Stříteský, M. viz Michálek, P. 153

Suk, P. viz Čundrle, I. Jr. 253

Šachl, R. viz Kunstýř, J. 200

Ščigel, V. viz Málek, J. 209

Šedivý, P. viz Michálek, P. 153

Ševčík, P. viz Adamus, M. 82

Ševčík, P. viz Černý, V. 5

Špegár, J., Pazderová, P., Vaněk, T.: Fibrinolýza v kardiochirurgii v postaprotinínovej ére 260

Šrámek, V. viz Čundrle, I. Jr. 253

Vaněk, T. viz Špegár, J. 260

Veselá, V. viz Leštianský, B. 137

Zvoníček, V. viz Čundrle, I. Jr. 253

INTENZIVNÍ MEDICÍNA

Adamus, M. viz Uvízl, R. 13

Beroušek, J., Cvachovec, K.: Principy umělé plicní ventilace u chronické obstrukční plicní nemoci 343

Berta, E. viz Fiala, H. 216

Berta, E. viz Fiala, H. 320

Cvachovec, K. viz Beroušek, J. 343

Černý, V. viz Gerlichová, M. 19, 23

Černý, V. viz Truhlář, A. 328

Duška, F. viz Jiroutková, K. 163

Duška, F. viz Krajčová, A. 266

Fiala, H., Berta, E., Gabrhelík, T., Šafránek, P.: Chladit či nechladit? Úskalí zavedení léčebného protokolu terapeutické hypotermie 320

Fiala, H., Berta, E., Gabrhelík, T., Šafránek, P.: Má mírná terapeutická hypotermie stejný vliv na výsledný neurologický stav nemocných po resuscitaci v nemocnici, mimo nemocnici pro defibrilovatelný a nedefibrilovatelný rytmus? 216

Firment, J. viz Kočan, L. 337

Fritscherová, Š. viz Uvízl, R. 13

Gabrhelík, T. viz Fiala, H. 216, 320

Gerlichová, M., Živný, P., Matějovič, M., Černý, V.: Klasifikace a diagnostika renálního poškození – stále nedokonalá? 19

Gerlichová, M., Živný, P., Matějovič, M., Černý, V.: Nové biomarkery v diagnostice poruch renálních funkcí 23

Hoková, H. viz Kočan, L. 337

Jiroutková, K., Duška, F.: Svalová slabost kriticky nemocných 163

Klementa, B. viz Uvízl, R. 13

Kočan, L., Vašková, J., Vaško, L., Hoková, H., Majerník, M., Krištofová, B., Šimonová, J., Firment, J.: Ťažký priebeh Stillovej choroby s multiorgánovým zlyhávaním a závažnou pečeňovou dysfunkciou 337

Krajčová, A., Matoušek, C., Duška, F.: Mechanismus vzniku hypotenze po i. v. paracetamolu u kriticky nemocných 266

Krbila, Š., Soboňa, V., Waczulíková, I., Záhorec, R.: Je rozdiel v prežívaní pacientov s karniocerebrálnym poranením s meraným a nemeraným intrakraniálným tlakom? 272

Krištofová, B. viz Kočan, L. 337

Laincz, A. viz Trenkler, Š. 103

Majerník, M. viz Kočan, L. 337

Matějovič, M. viz Gerlichová, M. 19, 23

Matoušek, C. viz Krajčová, A. 266

Nalos, D. viz Vojtíšek, P. 159

Neiser, J. viz Uvízl, R. 13

Soboňa, V. viz Krbila, Š. 272

Svoboda, P. viz Trenkler, Š. 103

Šafránek, P. viz Fiala, H. 216, 320

Šimonová, J. viz Kočan, L. 337

Škulec, R. viz Truhlář, A. 328

Trenkler, Š., Laincz, A., Valky, J., Yaghi, A., Svoboda, P.: Vplyv kyseliny tranexámovej na mortalitu, cievne okluzívne príhody a transfúzie krvi u pacientov s veľkým poúrazovým krvácaním (CRASH-2) – randomizovaná, placebom kontrolovaná štúdia 103

Truhlář, A., Turek, Z., Škulec, R., Černý, V.: Vliv terlipresinu na perfuzi vitálně důležitých orgánů při kardiopulmonální resuscitaci – experimentální studie TERCA (Terlipressin in Cardiac Arrest) 328

Turek, Z. viz Truhlář, A. 328

Uvízl, R., Klementa, B., Neiser, J., Fritscherová, Š., Adamus, M.: Vliv podání transfuzních jednotek erytrocytárních koncentrátů na koncentrace elektrolytů a acidobazickou rovnováhu in vivo 13

Valky, J. viz Trenkler, Š. 103

Vaško, L. viz Kočan, L. 337

Vašková, J. viz Kočan, L. 337

Vojtíšek, P., Nalos, D.: Serotoninergní syndrom – kazuistika 159

Waczulíková, I. viz Krbila, Š. 272

Yaghi, A. viz Trenkler, Š. 103

Záhorec, R. viz Krbila, Š. 272

Živný, P. viz Gerlichová, M. 19, 23

RESUSCITACE

Černý, V. viz Truhlář, A.  115

Kasal, E. viz Truhlář, A.  115

Truhlář, A., Kasal, E., Černý, V.: Přehled nejvýznamnějších změn v doporučených postupech pro neodkladnou resuscitaci 115

MEDICÍNSKÉ PRÁVO

Fabiánová, K. viz Masár, O. 124

Masár, O., Fabiánová, K.: Aký bude dopad súdnych žalôb na prácu lekárov? 124

19. HODERŮV DEN

Zajištění dýchacích cest – souhrny přednášek 170

HISTORIE OBORU

Dvořáček, B.: Odkud byl ovlivňován vývoj oboru anesteziologie a resuscitace v poválečném Československu? 28

Málek, J.: Dvousté výročí J. Y. Simpsona 348

Pokorný, J.: Poselství anesteziologům 349

Pokorný, J.: Vývoj oboru anesteziologie a resuscitace na lékařských fakultách v Praze 33

DOPISY REDAKCI

Adamus, M.: Jedna lahvička léku pro více nemocných – racionalizace nákladů nebo cesta do pekel? 187

Anzenbacher, P., Hrubý, K.: Podání léku z jednoho balení více pacientům – pohled farmakologa a farmaceuta 188

Černý, V.: Jedna lahvička pro více pacientů – možnost nebo nesprávná praxe? 189

Honzák, R.: Jak zacházet s VIP

pacientem 233

Hrubý, K. viz Anzenbacher, P. 188

KONGRESY ČSARIM

17. kongres ČSARIM

Volná sdělení a postery 42

18. kongres ČSARIM

Lékařská sekce – přednášky (1. část) 286

Lékařská sekce – přednášky (2. část) 355

NOVÉ KNIHY

Trenkler, Š.: Kardiopulmonálna resuscitácia 252

DOPORUČENÍ ODBORNÝCH SPOLEČNOSTÍ ČLS JEP

Doporučení pro omezování příjmu tekutin a stravy před anesteziologickou péčí 282

Doporučení pro poskytování poanestetické

péče 279

Doporučený postup pro život ohrožující krvácení – mezioborové konsenzuální stanovisko 283

13. KARDIOANESTEZIOLOGICKÉ DNY

13. kardioanesteziologické vědecké dny s mezinárodní účastí, Pardubice

26.–27. 5. 2011 227

ZPRÁVY ČSARIM

17. kongres ČSARIM 73

Cvachovec, K.: Ohlédnutí za XVIII. kongresem ČSARIM, Praha 2011 373

Cvachovec, K.: Upozornění na důležité publikace ze Slovenské republiky 242

Czech Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine 72

Drábková, J.: Statistika oboru anesteziologie a resuscitace 234

Důležité odkazy 129

EBA recommendations for Safe Medication

Practice 294

ESA 2011 Amsterodam 11.–14. června 2011 239

Kalvach, P.: Periferní nervové blokády pro klinickou praxi, včetně ultrazvukového navádění 241

Málek, J.: Cena Josefa Hlávky 240

Medaile Františka Celestýna Opitze 295

Nadcházející kongresy konference 74, 129, 240

Nejlepší odborné publikace v roce 2010 373

Nový výbor ČSARIM pro období 2011–2014 128

Stanovisko Ústředí VZP ČR pro hodnocení umělé plicní ventilace 89

Volební sjezd delegátů České lékařské společnosti J. E. Purkyně 190

WFSA Research grants 2011 294

Zpráva ze schůze výboru společnosti ČSARIM 191

ZPRÁVY ČSIM

Competency based training in intensive care medicine in Europe (první část) 298

Competency based training in intensive care medicine in Europe (druhá část) 377

Formáty účasti ČSIM a jejich definice 377

Kalendář akcí 297, 377

Nejlepší poster kongresu 297

Nejlepší volné sdělení kongresu 296

Newsletter CSIM č. 1 376

Nová doporučení ERC pro neodkladnou resuscitaci 76

Oceněné práce na V. česko-slovenském kongresu intenzivní medicíny 244

Ocenění NEURON 2010 76

V. česko-slovenský kongres intenzivní medicíny a I. sympozium České resuscitační rady 296

Vzdělávací program oboru Intenzivní medicína 244

Zápis ze schůze výboru ČSIM 127

NEKROLOGY

Herold, I.: Max Harry Weil 371

Pokorný, J.: MUDr. Karel Zítko 372

ČESKÁ RESUSCITAČNÍ RADA

10. vědecký kongres RESUSCITACE 2010 130

Podpis smlouvy o spolupráci mezi European Resuscitation Council a Českou resuscitační radou – Porto, Portugalsko 130

Truhlář, A.: Konsenzuální stanovisko výboru ČRR k české terminologii používané v překladech materiálů Evropské rady pro resuscitaci 131


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 6

2011 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×