Trochu z historie fyzostigminu a navíc v Praze


A Bit of History on Physostigmine and Its Use in Prague

In the 1860s, the extract of the Calabar bean or Esére nutwasstudied as a poison butwasalso introduced into ophthalmologyas an antagonist for atropine. Kleinwächter in Prague described it in 1864 as a succesful and specific antidote for atropinepoisoning. Several decades passed before physostigmine was isolated, but this substance has remained famous becauseit enabled discovery and establishment of neurotransmission, which started with the discovery of muscarinic action ofacetylcholine. The anti-curare properties of physostigmine were demonstrated in 1900 by Pal. However, when curare was atlast introduced into clinical anaesthesia in 1942, the antagonist used became the synthetic neostigmine. In the 1960s and1970s, physostigmine played a crucial role in reversal of anticholinergic effects of drugs in psychiatry, toxicology and lateron, during recovery from anaesthesia. The complex behavioural central anticholinergic syndrome (CAS) was described byLongo. Nowadays, physostigmine remains a safe and quite unique agent wherever increase of acetylcholine in the brain isnecessary, examples being intoxications with anticholinergic drugs, recovery from anaesthesia and in psychiatry. Physostigmineis being investigated not only for its role in alleviating symptoms of Alzheimer’s disease, but also for its capacityto counteract opiate-induced respiratory depression without abolishing analgesia. Eseroline, the first metabolite ofphysostigmine, is being investigated for its opioid-like and cholinesterase-inhibiting properties. Effects of physostigmineapplied into cerebrospinal fluid will probably be studied soon.

Key words:
physostigmine – atropine antidote – Central Anticholinergic Syndrome – intoxications – central muscarinictransmission – anaesthesia


Autoři: B. Dvořáček;  J. Rupreht
Působiště autorů: Department Anästhesie, Universitätklinik, Basel
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2004, č. 6, s. 299-302
Kategorie: Články

Souhrn

V 60.
letech 19. století byly provedeny první studie nově objeveného „jedu“, extraktu kalabarských bobů dovezenýchz Afriky do Anglie. Bylo zjištěno, že působí jako antidotum atropinu, proto byly tyto jejich vlastnosti ihned využityv oftalmologii.Kleinwächter uveřejnil v roce 1864 v Praze zprávu o úspěšné záchraně 5 vězňů, smrtelně otrávených lihovýmkoncentrátematropinu. Trvalo však několik desetiletí, než byla z odvaru bobů izolována vlastní účinná látka – fyzostigmin, která zaujalatrvale významné postavení, protože s její pomocí byl objeven účinek acetylcholinu na muskarinové receptory. V pokusu napsech v roce 1900 demonstroval Pal antikurariformní účinek fyzostigminu. Nicméně v době, kdy bylo kurare uvedeno dopraxe (1942), se začal jako antidotum používat syntetický neostigmin.V 60.–70. letech 20. stol. se fyzostigmin stal důležitou látkou ke zvládání nežádoucích účinků anticholinergik v psychiatrii,toxikologii a posléze i v anesteziologii. V roce 1966 popsal Longo komplexní projevy nedostatečné cholinergní transmisev mozku (CAS – centrální anticholinergní syndrom), jež jsou ovlivnitelné fyzostigminem. Dodnes zůstává fyzostigminbezpečnou a mimořádně vhodnou látkou ve všech situacích, kdy je třeba zvýšit množství acetylcholinu v centrální nervovésoustavě. Příkladem jsou otravy anticholinergiky,probuzení po celkové anestezii a mnohé situace v psychiatrii. Fyzostigminbyl také studován jako vhodný lék při počátečních projevech Alzheimerovy nemoci. Významně napomáhá obnově dýchánípři předávkování opioidy, aniž by snižoval jejich analgetický efekt a vyvolával syndromz odnětí.V nejbližší době lze očekávatvýsledky studie účinků fyzostigminu podaného do mozkomíšního moku.

Klíčová slova:
fyzostigmin – antidotum atropinu – centrální anticholinergní syndrom – otravy – centrální muskarinovátransmise – anestezie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2004 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se