Sledování účinnosti a bezpečnosti levobupivakainu– multicentrický průzkum NORA (Nové RegionálníAnestetikum)


Efficacy and Safety of Levobupivacaine:a Multicenter SurveyNORA(NewRegional Anaesthetic)

Objective:
To investigate the efficacy and safety of levobupivacaine, a new local anaesthetic associated with a low frequencyof toxicity in an everyday clinical practice.Design: Open-label prospective questionnaire survey.Setting: Departments of anaesthesiology in 57 hospitals in the Czech Republic.Material and Methods: 3325 patients aged 2–97 years operated in regional or combined anaesthesia with levobupivacaineor with an obstetric analgesia between May and December 2003. Participating anaesthesiologists filled data in datacollection sheets. Reported data were centrally loaded into the NORA database and processed. The efficacy of levobupivacainewas evaluated by the quality of a sensory and the intensity of a motor blockade, the safety of levobupivacaine byuntoward side effects, the need to stop further administration of the drug, the frequency of technical problems was alsonoted.Results: The levobupivacaine administration (mostly 0,5%) resulted in an excellent or satisfactory quality of the sensoryanaesthesia in 97.3% of cases, the degree of a motor block relied on the type of block used, the spinal anaesthesia producedthe complete motor block in 73.9% of cases, while a single-shot epidural anaesthesia produced most frequently a moderatemotor block and the continuous epidural anaesthesia affected the motor function in a minimal way only. Untoward sideeffects, mainly hypotension and bradycardia, occurred in 200 patients (6%), most frequently in a single-shot epiduralanaesthesia (7.4%), less in spinal anaesthesia (6.7%) rarely in peripheral nerve blocks on the extremities. The levobupivacaineadministration had to be stopped in 5 patients (0.15%).Conclusion: Levobupivacaine is an effective and safe drug for both central and peripheral nerve blocks in everyday clinicalpractice.

Key words:
local anaesthesia – local anaesthetics – levobupivacaine – efficacy – safety


Autoři: M. Horáček 1;  P. Michálek 2;  D. Mach 3;  Miloschewsky D. Za Účastníky Průzkumu Nora
Působiště autorů: KAR FN v Motole a IPVZ, Praha 2Úsek kardiovaskulární anestezie a intenzivní péče ARO Nemocnice Na Homolce, Praha 3ARO Nemocnice Nové Město na Moravě 1
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2004, č. 6, s. 279-284
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Sledování účinnosti a bezpečnosti levobupivakainu, nového lokálního anestetika spojeného s nízkou četnostívýskytu toxických projevů v každodenní klinické praxi.Typ studie: Otevřený prospektivní dotazníkový průzkum.Název a sídlo pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační kliniky a oddělení 57 nemocnic v ČR.Pacienti a metoda: 3 325 jedinců ve věku 2–97 let operovaných v regionální nebo v kombinované anestezii nebo s porodnickouanalgezií levobupivakainem v období od května do prosince 2003. Zúčastnění anesteziologové vyplnili o každéanestezii formulář pro sběr údajů. Uvedené údaje byly centrálně vloženy do databáze průzkumu NORA a zpracovány.Účinnost anestezie jsme hodnotili podle kvality senzitivní a intenzity motorické blokády, bezpečnost anestezie podlenežádoucích účinků, nutnosti přerušit podávání levobupivakainu, sledovali jsme i četnost technických problémů.Výsledky: Podání levobupivakainu (nejčastěji 0,5%) vedlo k výborné nebo uspokojivé kvalitě blokády v 97,3 % případů,stupeň motorické blokády záležel na typu anestezie, subarachnoidální anestezie vyvolávala v 73,9 % případů úplnýmotorický blok, zatímco jednorázová epidurální anestezie působila nejčastěji (v 55,1 %) středně intenzivní motorický bloka kontinuální epidurální anestezie nejčastěji (v 52,9 %) ovlivňovala motoriku jen minimálně. Nežádoucí účinky, většinouhypotenze a bradykardie, se vyskytly u 200 pacientů (6 %), nejčastější byly u jednorázové epidurální anestezie (7,4 %)a u subarachnoidální anestezie (6,7 %), kdežto vzácné byly u periferních blokád na končetinách. Podávání levobupivakainubylo nutné přerušit u 5 pacientů (0,15 %).Závěr: Levobupivakain je účinnou a bezpečnou látkou pro centrální i periferní blokády v běžné klinické praxi.

Klíčová slova:
lokální anestezie – lokální anestetika – levobupivakain – účinnost – bezpečnost

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2004 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se