Úmrtí v průběhu operací a v pooperačním období –155 260 anestezií v pražské Fakultní nemocniciv Motole v letech 1999–2003


Deaths during Operations and in the Postoperative Period: 155 260 Anaesthetics Administeredin Motol University Hospital Prague during 1999–2003

Objective:
Analysis of the deaths during operations – mors in tabula – during 1999–2003 and evaluation of the deaths during24 hours following anaesthesia during 2000–2003.Design: Retrospective observational study.Setting:Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine of Charles University, 2th Medical Faculty and Institutefor Further of Health Professionals in University Hospital, Prague-Motol.Material and Method:The database of complicationwas used to supply demographic data, theASAclass,type of anaesthesiaand character of the operation (elective or urgent). Peroperative mortality, mortality during 24 hours after anaesthesia andoverall perioperative mortality expressed in %, deaths per 10000 anaesthetics and number of anaesthetics per 1 death wereestablished. Mortality during operation where the anaesthetic management was found responsible or contributory wasevaluated. Data were expressed as a mean ± standard deviation where appropriate. For statistical evaluation χ2 test withYates’ correction was used, α = 0.05.Results: 155 260 anaesthetics was administered during 1999–2003. There were 31 deaths during operations all occuringunder general anaesthesia. Peroperative mortality was 1.996 deaths per 10 000 operations (~0.02%; 1 death per 5000operations). Two deaths attributable to the anaesthetic management were found contributing to 6.5% of all peroperativedeaths (0.0013% of all operations, 1 per 77 630 operations or 0.13 deaths per 10 000 operations).ASA class was preoperatively established in 24 deceased (77%), there was either ASA IV or V in 22 deceased. Out of 31deaths 21 (68%) occured during urgent operations (P < 0.000005).Traumatology (39%), cardiac and general surgery (23% each) were specialties where the deaths occured more frequently.96563 patients were operated upon during 2000,2002–2003. Mortality within 24 hours of operation was 49 (0.05%,5.1 deathsper 10000 operations, deaths per 1971 operations). Overall perioperative mortality was 76 (0.08%, 7.9 deaths per 10000operations, 1 death per 1270 operations).Conclusion: Peroperative mortality during 1999–2003 was 2 per 10 000 operations.Good correlation with the high ASA classwas ascertained as well as a higher risk of urgent procedures. Anaesthesia contributed to 6.5% of all peroperative deaths(0.0013% of all operations, 1 death per 77 630 operations, 0.13 death per 10 000 operations).The postoperative mortality within 24 hours (probably underestimated) was 0.05%, 5.1 deaths per 10 000 operations or 1death per 1971 operations. The overall perioperative mortality was 0.08%, 7.9 deaths per 10 000 operations or 1 death per1270 operations.

Key words:
anaesthesia – complications – mortality


Autoři: K. Cvachovec;  M. Filaun
Působiště autorů: Klinika anesteziologie a resuscitace UK, 2. LF a IPVZ Praha, FN Motol, Praha
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2004, č. 6, s. 285-290
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Analýza úmrtí operovaných na operačním sále v období let 1999–2003 a zhodnocení počtu úmrtí do 24 hodin poanestezii v letech 2000–2003.Typ studie: Retrospektivní observační studie.Název a sídlo pracoviště: Klinika anesteziologie a resuscitace UK, 2. lékařské fakulty a IPVZ Praha, FN Motol, Praha.Materiál a metoda: Z databáze komplikací, které vedly k úmrtím nemocného na operačním sále, byly zaznamenány demografickéúdaje, klasifikace ASA a spolupracující operační obor. Operace byly členěny na plánované a urgentní. Peroperačnímortalita, úmrtnost do 24 hodin po anestezii a celková peroperační mortalita byly stanoveny v procentech, v počtuzemřelých na 10 000 anestezií a v počtu anestezií na 1 úmrtí. Bylo určeno, zda anesteziologická péče zapříčinila či alespoňčástečně přispěla k úmrtí v průběhu operace. Hodnoty byly podle potřeby vyjádřeny jako průměr ± střední odchylka. Kestatistickému hodnocení byl použit chí kvadrát test s Yatesovou korekcí, α = 0,05.Výsledky: V období 1999–2003 bylo podáno 155 260 anestezií. Na operačním sále zemřelo 31 nemocných. Peroperačnímortalita činila 1,996 zemřelých na 10 000 operovaných (~0,02 %; 1 úmrtí na 5000 operací). U 2 zemřelých (6,5 %) lzepředpokládat podíl anestezie (0,0013 % všech výkonů, 1 úmrtí na 77 630 operací či 0,13 zemřelých na 10 000 operací).Klasifikace ASA byla předoperačně stanovena u 24 zemřelých (77 %), u 22 z nich byla ASA IV a V. Z 31 úmrtí došlo k 21(68 %) při urgentních výkonech (p < 0, 000005). Mezi operačními obory byla nejčastější traumatologie (39 %), kardiochirurgiea chirurgie (po 23 %). V letech 2000, 2002–2003 bylo operováno celkem 96 563 nemocných. Pooperační mortalita (úmrtí do24 hodin po operaci) činila 49 zemřelých (5,1 zemřelých na 10 000 operací; 1 úmrtí na 1971 operací). Celková perioperačnímortalita v letech 2000, 2002 a 2003 byla 76 zemřelých, tj. 0,08 % všech operovaných (7,9 úmrtí na 10 000 operací; 1 úmrtína 1270 operací).Závěr: Peroperační mortalita v letech 1999 – 2003 ve FN Motol byla 2 zemřelí na 10 000 operovaných. Potvrdila se dobrásouvislost s předoperační klasifikací ASA i vyšší rizikovost urgentní operativy. Podíl anestezie či anesteziologa na úmrtíoperovaného byl 6,5 % peroperačních úmrtí (0,0013 % všech operací, 1 úmrtí na 77 630 operací či 0,13 zemřelých na 10 000operací).Pooperační mortalita do 24 hodin (pravděpodobně podhodnocená)po operaci za léta 2000, 2002 a 2003 byla 0,05%operovaných, 5,1 zemřelých na 10 000 operací; 1 úmrtí na 1971 operací. Celková perioperační mortalita byla 0,08 % všechoperovaných, 7,9 úmrtí na 10 000 operací; 1 úmrtí na 1270 operací).

Klíčová slova:
anestezie – komplikace – mortalita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2004 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se