Porodnická analgezie a anestezie v České republicev roce 2002


Obstetric Analgesia and Anaesthesia in the Czech Republic in 2002

Objective:
Nationwide study on the current level and frequency of methods of analgesia in labour, the psychological andorganisation set up of delivery and the feasibility of near relatives (fathers) to participate at delivery and obstetric operations.Design: Annual questionnaire survey (2002) from obstetric and anaesthesiologic departments in the Czech Republic.Setting: Department of Gynaecology and Obstetrics, University Hospital, Praque.Material and Methods: Women at obstetric departments having delivered their babies in the Czech Republic from January1st to December 31st 2002.Results: The majority of deliveries (82.1%) have been performed in small hospitals with 2–3 deliveries per day. In 94% ofhospitals an antenatal education of parturients is routinely performed. All hospitals allow the presence of fathers in thedelivery room. 62% of parturients are not treated by analgesics at all. The general or regional analgesia is performed in36.17% of parturients. Caesarean sections were performed in 14.5% of deliveries.Conclusion: The majority of deliveries are performed in small hospitals. The effective obstetric analgesia is indulged toa smaller part of parturients only. A little more than a half of Caesarean sections is performed in the regional anaesthesia

Key words:
nationwide survey – obstetric analgesia – obstetric anaesthesia


Autoři: A. Pařízek
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika UK 1. LF a VFN v Praze
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2004, č. 6, s. 291-293
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zjištění současného stavu, úrovně, frekvence a metod porodní analgezie, psychologické a organizační přípravyrodiček k porodu a možnosti účasti blízkých osob (otců) při porodu a při porodnických operacích.Typ studie: Dotazníkový sběr dat z porodnických a anesteziologických pracovišť ČR v roce 2002.Pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika VFN, Praha.Materiál a metoda: Ženy, rodící v porodnicích v České republice od 1. ledna do 31. prosince roku 2002.Výsledky: Rozhodující většina porodů (82,1 %) je vedena v malých zařízeních, provádějících 2–3 porody denně. V 94 %porodnic je soustavně prováděna psychologická předporodní příprava.Všechna zařízení umožňují přítomnost otce připorodu. Při porodu nedostává 62%rodiček žádnou farmakologickou terapii. Systémovou nebo regionální analgezii dostává36,17 % všech rodiček. Císařským řezem bylo ukončeno 14,5 % porodů.Závěr: Na počtu porodů v českých nemocnicích se většinou podílejí malá zařízení. Účinná porodní analgezie je dopřána jenmenšímu podílu rodiček. Císařské řezy jsou více než z poloviny prováděny v regionální anestezii.

Klíčová slova:
celostátní studie – znecitlivění při porodu – porodní analgezie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2004 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se