Komplikace chirurgické a punkční dilatačnítracheostomie – jsou obě metody stejně bezpečné?


Complications of the Percutaneous Dilatational Tracheostomy and Surgical Tracheostomy. AreBoth Methods Equally Safe?

Objective:
Comparison of complications of percutaneous (PDT) and surgical tracheostomies (ST).Design: Retrospective study.Setting: Department of ENT and Department of Anaesthesiology and Intesive Care, Hospital Frýdek-Místek, Department ofENT and Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Hospital Pardubice.Material and Method: Retrospective study of patients, who underwent tracheostomy in hospitals Frýdek-Místek andPardubice from 1998 to 2002 was conducted. The incidence of early and late complications of PDT and ST was observed.The relation of complications and techniques and also between complications and timing of ST was observed. The resultswere analysed by the Fisher exact test (α = 0.05).Results: 561 ST and 106 PDT were performed. Early complications were observed in 11.3% in the PDT group and 4.8% inthe ST group (P < 0.05). Early bleeding was found if 8.5% if the PDT group and in 1.6% in the ST group (P < 0.05). Latecomplications after performing of the mucocutaneus anastomosis were observed in 18% and in 6.1% of ST withoutanastomosis (P < 0.05). Late complications were found in 11.1% after division of thyroid isthmus and in 5% without it(P < 0.05).Conclusion: PDT was associated with a higher rate of early complications and a higher rate of early bleeding than ST.A higher rate of late complications of ST was observed after division of the thyroid isthmus and after performing of themucocutaneous anastomosis.

Key words:
surgical tracheostomy – percutaneous dilatational tracheostomy – complication


Autoři: P. Matoušek 1 ;  K. Pokorný 2;  J. Mejzlík 2;  J. Matyáš 3;  J. Chalupa 4
Působiště autorů: Oddělení otorinolaryngologie Nemocnice ve Frýdku-Místku 2Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Krajské nemocnice Pardubice 3Oddělení anesteziologie a resuscitace Krajské nemocnice Pardubic4Oddělení anesteziologie a resuscitace Nemocnice ve 1
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2004, č. 6, s. 294-298
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Porovnání výskytu komplikací punkční dilatační a chirurgické tracheostomie.Typ studie: Retrospektivní observační studie.Název a sídlo pracoviště: Oddělení otorinolaryngologie Nemocnice ve Frýdku-Místku, Klinika otorinolaryngologie a chirurgiehlavy a krku Krajské nemocnice Pardubice, Oddělení anesteziologie a resuscitace Krajské nemocnice Pardubice,Oddělení anesteziologie a resuscitace Nemocnice ve Frýdku-Místku.Materiál a metoda: Retrospektivní hodnocení souboru pacientů, u kterých byly v letech 1998–2002 zajištěny dýchací cestytracheostomií. Chirurgické tracheostomie (ST) byly prováděny z příčného, vertikálního či U řezu, s přerušením istmu štítnéžlázy nebo bez něj. Punkční dilatační tracheostomie (PDT) byla prováděna technikou podle Griggse. Byl sledován výskytčasných a pozdních komplikací PDT a ST, u chirurgických tracheostomií to byl vztah komplikací k jednotlivým technikáma časování výkonu. Ke statistickému zpracování byl užit Fischerův přesný test na hladině významnosti α = 0,05.Výsledky: Bylo provedeno 561 ST a 106 PDT. Časné komplikace byly pozorovány u PDT v 11,3 %, u ST v 4,8 % (p < 0,05).Časné krvácení se vyskytovalo u PDT v 8,5 %, u ST v 1,6 % (p < 0,05). U pacientů s vyšitím trachey ke kůži byly pozdníkomplikace pozorovány v 18 %, u pacientů bez vyšití v 6,1 % (p < 0,05). Při přerušení isthmu štítné žlázy nastaly pozdníkomplikace v 11,1 %, bez přerušení to bylo v 5 % (p

Klíčová slova:
chirurgická tracheostomie – punkční dilatační tracheostomie – komplikace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2004 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se