Vliv odlišných dávek rokuronia na jehofarmakodynamický profil: prospektivní studie


The Impact of Different Rocuronium Doses on its Pharmacodynamic Profile:a Prospective Study

Objective:
The aim of the study was to assess rocuronium pharmacodynamics following a single bolus dose.Design: Clinical prospective randomized controlled study.Setting: Department of Anaesthesiology and Intensive Care, University Hospital.Material and Methods: Following the ethics committee approval and obtaining informed consent 210 patients scheduled forelective surgery under general anaesthesia with tracheal intubation were randomized into 7 groups with different rocuroniumdoses administered (0.30, 0.45, 0.60, 0.75, 0.90, 1.05, 1.20 mg•kg-1, respectively). After setting up neuromusculartransmission monitoring (Datex-Ohmeda S5 Anaesthesia Monitor with NMT module, ulnar nerve stimulation, TOF pattern,electromyographic evaluation of evoked response of the adductor pollicis muscle), tracheal intubation was performed after80%depression of T1. For each consecutive patient the onset time for 80 (95) % effect, clinical duration and recovery indexwere determined. The recorded data were subjected to statistical analysis.Results: The onset time 80 was 123.3 ± 15.4, 94.7 ± 14.6, 71.3 ± 12.9, 59.2 ± 10.6, 54.7 ± 8.4, 50.8 ± 8.0, 47.0 ± 8.1 seconds,respectively, the onset time 95 was 162.8 ± 14.7, 119.3 ± 13.4, 92.8 ± 13.0, 82.0 ± 16.3, 74.5 ± 13.6, 67.2 ± 12.3, 63.2 ± 9.6seconds. The clinical duration was 15.0 ± 3.7, 23.4 ± 3.8, 35.6 ± 6.1, 45.5 ± 6.6, 53.5 ± 10.5, 62.8 ± 13.1, 70.6 ± 15.0 minutes.The recovery index was 12.5 ± 3.9, 13.3 ± 4.3, 14.9 ± 3.8, 17.9 ± 3.8, 18.5 ± 4.6, 18.8 ± 5.6, 19.9 ± 5.8 minutes. When 80 %depression of T1 was reached the quality of intubating conditions was the same in all groups.Conclusion: Rocuronium is a rapid-onset neuromuscular blocker with a predictable effect. By decreasing the intubatingdose by 50 % the clinical duration is shortened by more than 50 %. If we accept the simultaneous onset time prolongationduring this anaesthetic strategy a low-dose rocuronium can be used for the neuromuscular block of about 15-minuteduration. However, comparable intubating conditions (as assesed from NMT measurements and the clinical picture) arereached after two or more minutes.

Key words:
neuromuscular blocker – rocuronium – onset time – clinical duration – recovery index


Autoři: M. Adamus 1;  R. Bělohlávek 2;  M. Vujčíková 1;  E. Janásková 1
Působiště autorů: Klinika anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc 2Katedra matematické informatiky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, Olomouc 1
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2004, č. 6, s. 269-275
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnocení farmakodynamických vlastností jednotlivé dávky rokuronia.Typ studie: Klinická prospektivní randomizovaná kontrolovaná studie.Název a sídlo pracoviště: Klinika anesteziologie a resuscitace FN Olomouc.Materiál a metoda: Po získání souhlasu etické komise a informovaného souhlasu, 210 nemocných podstupujících operačnívýkon v celkové anestezii s tracheální intubací bylo rozděleno do 7 skupin, které se lišily podanou dávkou rokuronia (0,3;0,45; 0,6; 0,75; 0,9; 1,05; 1,2 mg•kg-1). Po založení monitorování nervosvalového přenosu (Datex-Ohmeda S5 AnaesthesiaMonitor s modulem NMT, n. ulnaris, TOF, elektromyografická odpověď m. adductor pollicis) jsme intubovali při 80% poklesuT1. U každého nemocného jsme stanovili rychlost nástupu 80% (95%) účinku, délku klinického účinku a index zotavení.Rozdíly mezi skupinami jsme porovnali příslušnými statistickými testy.Výsledky: Nástup 80% účinku pro jednotlivé skupiny dosahoval: 123,3 ± 15,4 s, 94,7 ± 14,6 s, 71,3 ± 12,9 s, 59,2 ± 10,6 s, 54,7± 8,4 s, 50,8 ± 8,0 s a 47,0 ± 8,1 s; nástup 95% účinku dosahoval: 162,8 ± 14,7 s, 119,3 ± 13,4 s, 92,8 ± 13,0 s, 82,0 ± 16,3 s, 74,5 ±13,6 s, 67,2 ± 12,3 s a 63,2 ± 9,6 s. Délka klinického trvání činila 15,0 ± 3,7 min, 23,4 ± 3,8 min, 35,6 ± 6,1 min, 45,5 ± 6,6 min,53,5 ± 10,5 min, 62,8 ± 13,1 min a 70,6 ± 15,0 min. Index zotavení dosahoval 12,5 ± 3,9 min, 13,3 ± 4,3 min, 14,9 ± 3,8 min, 17,9± 3,8 min 18,5 ± 4,6 min, 18,8 ± 5,6 min a 19,9 ± 5,8 min. Kvalita intubačních podmínek v okamžiku80% deprese T1 byla stejnáve všech skupinách.Závěr: Snížením obvyklé intubační dávky na polovinu se zkrátí délka klinického účinku o více než 50 %. Akceptujeme-lisoučasné prodloužení rychlosti nástupu účinku, lze rokuronium použít ke svalové relaxaci u operačních výkonů v délcekolem 15 minut. Srovnatelných intubačních podmínek (posuzovaných podle měření NMT a klinického stavu) se všakdosáhne až po 2 minutách od aplikace.

Klíčová slova:
kurarimimetikum – rokuronium – nástup účinku – klinické trvání – index zotavení

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2004 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se