Plicní změny jako možný důsledek vedlejších účinků betalaktamovýchantibiotik


Lung Changes as a Possible Result of Adverse Effects of Betalactam Antibiotics

Authors refer to not much known adverse reaction in treatment with betalactam antibiotics. In years 1997 – 1998 there was 691 children treatedin our ICU, we found in 25 of them increased level of antibodies against betalactam antibiotics. Indication for examination of level antibodies wasX-ray picture of wet lung, contemporary application of betalactam antibiotics and somet imes positive allergic history. Antibodies was determined withmethod of non direct hemaglutination and as a positive finding was level 1:320 and more. In these cases was antibiotic treatment changed to antibioticsof other type. We found recess of X-ray picture in 20 cases, 5 children died. Histological inv estigation for evaluation of immunocomplexes C3 and IgGin the wall of alveoli was made immediately post mortem. Immunofluorescent investigation findings were positive in 4 cases. Authors recommend incase of worsening of lung changes to evaluate level of antibodies and replace betalactam antibiotics with antibiotics of other type.

Key words:
betalactam antibiotics – level of antibodies against betalactam antibiotics – adverse effect of antibiotics – immunofluorescent investigation


Autoři: M. Filaun 1;  I. Lišková 1;  J. Stejskal 2;  V. Mužíková 3;  O. Lochman 4;  E. Bébrová 4
Působiště autorů: Klinika AR 2. LF UK a IPVZ, FN Motol, přednosta doc. MUDr. K. Cvachovec, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2000, č. 5, s. 219-221
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři této studie poukazují na nepříliš známou vedlejší reakci při léčbě betalaktamovými antibiotiky. V roce 1997 – 1998 bylo na dětskémresuscitačním oddělení KAR hospitalizováno celkem 691 dětí v kritickém stavu, u 25 z nich byl zjištěn zvýšený titr protilátek proti betalaktamovýmantibiotikům. Indikací pro stanovení titru protilátek byl rtg nález homogenního zastření plic, současné podávání betalaktamových antibiotik a uněkterých pozitivní alergická anamnéza. Protilátky byly stanoveny metodou nepřímé hemoglutinace s taninovanými beraními krvinkami. Jako pozitivníbyl brán titr protilátek 1:320 alespoň u jednoho z antigenů. V těchto případech byla antibiotická terapie změněna na antibiotika jiné řady. K ústupuplicního nálezu došlo u 20 dětí, 5 dětí zemřelo. U těchto 5 dětí byla bezprostředně post mortem odebrána plicní tkáň pro histologické vyšetření k průkazuimunokomplexů C3 a IgG ve stěnách alveolů. U 4 z nich bylo provedeno imunofluorescenční vyšetření s pozitivním nálezem. Autoři doporučujív případě progrese plicních změn stanovit titr protilátek a antibiotikum betalaktamové řady nahradit antibiotikem řady jiné.

Klíčová slova:
betalaktamová antibiotika – titr protilátek proti betalaktamovým antibiotikům – nežádoucí účinky antibiotik – imunofluorescenční

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2000 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×