Pneumonektomie – pooperační komplikace


Pneumonectomy: Postoperative Complications

The risk of complications following the pulmonary resection tends to be directly proportional to the amount of lung removed and to the pulmonaryand cardiac reserve of the patient. The surgical consideration must respect the cardiopulmonary state of the patient and the vast majority of pulmonaryresection. The resectability refers to the anatomic location of the cancer.The authors summarize the surgical and non-surgical complications. The direct surgical complications are hemorrhage, intraoperative arrhytmias,recurrent laryngeal nerve injury, bronchopleural fistula, wound infection, mediastinal shift and empyema. The ventilation techniques may playa important role often. The cardiac complications are concerned on perioperative arrhytmia, ischemia and congestive heart failure. The therapy withthe betablocators will be successful.Atalectasis is probably the most common postoperative pulmonary complication. It occurs from mucus plugging, due to a poor cough. The pneumonia(22 %) has a high mortality of 30 % or more. The most common predisposing factor is atalect asis. Postoperative (non-cardiogenic) edema is reportedat 2 - 4 % and with a mortality of 50 % to 100 %. The venous thrombosis (21 %) after the pulmonary resection carries a high incidence of the pulmonaryembolism in 2 - 3 %.The other systemic complications occur as the renal failure and stroke. The problem of the complications occurring in 15% in patients is associatedwith the age greater than 70 years. The incidence of an isolated stroke is exceeding small and is reported to be approximately < 1 but with a highmortality when it occurs.The article was to summarize surgical and non-surgical complications of pneumonectomy as they occur in daily practice of oncology centers in theUnited States.

Key words:
pneumonectomy - area of resection - resectability of the lung


Autoři: V. Bosek *;  L. A. Robinson **
Působiště autorů: Department of Anesthesiology** Division of Cardiovascular and Thoracic Surgery, Director Ass. Prof. Lary A. Robinson, M. D., H. Lee Moffitt Cancer Center and Research Institute, University of South Florida, Tampa, Florida *
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2000, č. 5, s. 191-196
Kategorie: Články

Souhrn

Riziko vzniku komplikací v souvislosti s resekcí plic proporcionálně souvisí jednak s rozsahem odstraňované části plíce, jednak na kardiálníchrezervách nemocného. Chirurgická předoperační rozvaha musí respektovat stav oběhové soustavy operovaného a zároveň zvážit rozsah operace, ev.operabilitu. Resektabilita plíce je přirozeně dána lokalizací nádorového ložiska.Při hodnocení stavu nemocného je třeba si uvědomit, jaké jsou přímé chirurgické komplikace, tzn. krvácení, peroperační arytmie, možné poškozenínervů, bronchopleurální píštěle, ranná infekce, posun mediastina, emfyzém apod. Je nutno počítat s poměrně častou potřebou umělé plicní ventilacei po operaci. Z kardiologických komplikací se dostavuje často perioperační arytmie, ischemie a infarkt myokardu. Z léků zpravidla dominujíbetablokátory.Mezi plicními komplikacemi převládá atelektáza, která vzniká z hlenové zátky v dýchacích cestác h a je nejčastěji způsobena nedostatečnýmodkašláváním. Pneumonie postihuje 22 % operovaných, z nichž 30 % končí smrtí; predisponizujícím faktorem bývá atelektáza. Pooperační nekardiálníotok se vyskytuje u 2 – 4 % nemocných a má vysokou mortalitu 50 – 100 %. Embolie plícnice bývá zapříčiněna trombózou dolních končetin a vyskytujese ve 2 – 3 %.Z ostatních komplikací je třeba upozornit na možnost selhání ledvin, a to hlavně u pacientů starších 70 let. Náhlé mozkové příhody se vyskytují asiv 1 % a mají vysokou úmrtnost. Operační mortalita sama o sobě je nízká.Článek podává informaci o situaci chirurgických i nechirurgických komplikacích při pneumonektomiích, které se nejčastěji vyskytují v USA.

Klíčová slova:
pneumonektomie – rozsah operace – resektabilita plíce

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2000 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
nový kurz
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se