Srovnání monoinhalační a balancované anestezie u dětí nejnižšíchhmotnostních kategorií


A Comparison of Mono-inhalational and Balanced Anaesthesia in Infants of Lowest Weight Groups

Objective:
To compare cardiovascular stability and recovery time in anaesthesia with and without opioid; to evaluate the possibilities to achievebetter cardiovascular stability with application of potent, easy-to-titrate analgetic agent.Study design: Retrospective study.Setting: ARO and COS, University Hospital Brno, Children Hospital.Patients: Newborns and infants up to 5,000 g weight with intact carciovascular system who were scheduled for anaesthesia with tracheal intubation(anaesthesia time > 60 min). The study period was between January 1997 and February 1999.Interventions: Inhalational anaesthesia was maintained with isoflurane (68%) or halothane (41%). Mono-inhalational induction with max. 3,5%was followed by maintenance dose of 1–2,5%. Alfentanil was chosen for balanced anaesthesia, due to his favorite pharmacological properties. Alfentanilwas administered after inhalational induction with 3% maximal concentration as a bolus dose of 10–15 mcg/kg prior to skin incision. Supplementarydoses were added to lower inhalational concentration of volatile anaesthetic (0,4–1,2%) in a continuous infusion 0,5–1,5 mcg/kg/min or in a bolusdoses of 10–20 mcg/kg. We evaluated heart rate variability, recovery time and mean arterial pressure in important phases of a surgical procedure.For statistical evaluation, paired t-test was used.Results: In all evaluated phases, heart rate was significantly lower in balanced anaesthesia compared to monoinhalational anaesthesia, as well asresponse to skin incision. We did not observe any differences in mean arterial pressure or recovery time. Heart rate variability was comparable in bothtypes of anaesthesia.Conclusion: Balanced anaesthesia can be used even in the smallest infants without a risk for cardiovascular depression. Cardiovascular reactionto pain can be attenuated by administration of an opioid with rapid onset.

Key words:
newborn – opioids – cardiovascular stability – recovery time


Autoři: D. Štěpánková;  J. Crhová;  M. Fedora
Působiště autorů: ARO a ECMO centrum Fakultní nemocnice Brno, Dětská nemocnice J. G. Mendela, přednosta prim. MUDr. Michal Klimovič
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2000, č. 5, s. 197-201
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl práce:
Srovnat kardiovaskulární stabilitu a dobu zotavení u anestezie bez a s užitím opioidu a ověřit možnost dosažení lepší peroperačníkardiovaskulární stability aplikací potentního, dobře řiditelného analgetika.Typ studie: Retrospektivní studie.Místo: ARO a COS Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Dětská nemocnice.Pacienti: Novorozenci a kojenci s hmotností do 5 000 g, s intaktním kardiovaskulárním systémem, kteří v období leden 97 – únor 99 podstoupilicelkovou endotracheální anestezii delší než 60 minut.Metoda: Inhalační anestezie byla vedena izofluranem (69 %) nebo halotanem (31 %), po monoinhalačním úvodu s maximem 3,5 vol.% dáleudržována volatilním anestetikem v rozmezí 1 – 2,5 vol.%. Pro balancovanou anestezii jsme zvolili alfentanil vzhledem k jeho výhodným farmakoki-netickým vlastnostem. Byl aplikován po inhalačním úvodu s maximem do 3% volatilního anestetika jako bolus před kožní incizí v dávce 10 – 15 mg/kg,dále pak přidáván k nižšímu procentu inhalačního anestetika (0,4 – 1,2 vol%) kontinuálně 0,5 – 1,5 mg/kg/min nebo v bolusech 10 – 20 mg/kg. Zhodnotilijsme průběh a variabilitu srdeční frekvence, párovým t-testem jsme srovnali dobu zotavení a hodnoty středního arteriálního tlaku a srdeční akce vevýznamných fázích anestezie.Výsledky: Ve všech sledovaných fázích u balancované anestezie byla srdeční frekvence statisticky významně nižší oproti monoinhalační, stejně jakoreakce na kožní incizi. Střední arteriální tlak ani doba zotavení se nelišily. Variabilita srdeční frekvence je přitom u obou typů anestezie stejná.Závěr: Balancovanou anestezii lze použít i u nejmenších dětí bez rizika kardiovaskulární deprese. Rychle nastupujícím opioidem lze účinně ovlivnitkardiovaskulární reakci na bolestivou stimulaci

Klíčová slova:
novorozenec – opioidy – anestezie – kardiovaskulární stabilita – doba zotavení

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2000 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se