Traumatická míšní léze C oblasti u dětí


Traumatic Spinal Cord Lesion of C-area in Children

Damage of cervical spine cord in head trauma in children is estimated according our experiences often even until autopsy. Signs of spine cord lesioncan be overlap with neurologic signs of severe head trauma and with signs of hypoxic brain damage. Authors refer in this study about pitfalls inassessment and treatment this injured children. In years 1990 – 1997 302 children with head trauma were admitted, 68 children died (22,5%), totalnumber of children with spinal cord injury was 20 (6,62%), 12 children died and had spinal cord lesion found in autopsy. Eight patients with spinalcord lesion survived in age bracket 2 till 15 years. Examination targeting on cervical spine trauma in time of admition was negative in 7 cases andwas positive later (3rdtill 9thday). Control mechanical ventilation was used in all patients in length of 33 – 822 days. In time of leaving of PICU 6children were by consciousness with different level of motoric alteration. Halo traction was used in 5 patients, collar for fixation in 2 children andsurgical decompression of C spinal cord in one patient.

Key words:
spinal cord lesion in children – head trauma – hypoxic brain damage – treatment


Autoři: I. Lišková 1;  M. Filaun 1;  V. Mrzena 2;  D. Hechtová 1
Působiště autorů: Klinika AR 2. LF a IPVZ, FN Motol, přednosta doc. MUDr. K. Cvachovec, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2000, č. 5, s. 222-223
Kategorie: Články

Souhrn

Poškození krční míchy při kraniocerebrálním poranění u dětí bývá podle našich zkušeností často zjištěno až při pitvě. Neurologický nález v důsledkuporanění mozku, ev. v kombinaci s hypoxickým poškozením, může překrýt příznaky míšní léze. Cílem práce je poukázat na úskalí stanovení správnéa včasné diagnózy a možnosti následné úspěšné terapie na skupině přeživších dětí. V letech 1990 – 1997 bylo přijato celkem 302 dětí s kraniocerebrál-ním traumatem, počet zemřelých byl 68, tj. 22,5 %, celkový počet s míšním poraněním byl 20 (6,62 %); 12 dětí zemřelo a mělo sekční nález míšní léze.Přežilo celkem 8 pacientů s míšní lézí ve věku od 2 do 15 let, z toho 6 chlapců a 2 děvčata. Při přijetí byla vyšetření zaměřena na verifikaci míšní léze(neurologické, CT) negativní, kromě jednoho pacienta, a míšní léze byla diagnostikována až později (3.–9. den). Umělá plicní ventilace byla zavedenau všech pacientů v délce 33 až 822 dní. Při propuštění bylo 6 pacientů při vědomí s různým stupněm poruchy hybnosti. Halo-trakce byla aplikovánau 5 pacientů při fraktuře dentu v segmentu C2, u 2 pacientů byl terapeuticky použit fixační límec, u 1 pacienta byla provedena dekomprese C míchy.

Klíčová slova:
míšní poranění u dětí – poranění mozku – hypoxické poškození mozku – terapie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2000 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×