Akcelerometrie při detekci reziduální blokády nervosvalového přenosu


Accelerometry for Detection of Residual Neuromuscular Blockade

We have compared two techniques of neuromuscular blockade monitoring, accelerometry and electromyography (ACC vs EMG). Neuromusculartransmission was measured using both EMG and ACC in 20 ASA I – III patients undergoing elect ive craniotomy in general anaesthesia longer thentwo hours. After suxamethonium administration (Ł 100 mg) to facilitate tracheal intubation, neuromuscular block was maintained by repeated bolusesof vecuronium (1 – 4 mg). Stimulation pattern consisted of TOF supramaximal stimuli (ulnar nerve) every 20 seconds, muscle response of the adductorpollicis was observed. 1218 paired measurements of TOF were obtained (TOFEMG and TOFACC). The average difference in TOF-ratio between EMGand ACC values showed bias of 0,3 % with standard deviation ± 8.7 %. The limits of agreement (range in which 95 % of the differences between pairedmeasurements are expected to lie) were from –17 to +17 %. The sensitivity of accelerometry to detect recovery from neuromuscular block (criterionof adequate recovery was TOF-ratio ł 70 %) reached 87 %, specificity 96 %. Both measurement techniques provided reliable information of degreeof neuromuscular block. Under the study conditions described, accelerometry (although it was not as accurate as electromyography) was able to detectresidual neuromuscular blockade.

Key words:
neuromuscular block – monitoring – acceleromyography – electromyography – neuromuscular blocking agents – vecuronium


Autoři: M. Adamus
Působiště autorů: KAR FN a LF UP Olomouc, přednosta prim. MUDr. Oldřich Marek
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2000, č. 5, s. 206-210
Kategorie: Články

Souhrn

Srovnali jsme akcelerometrii a elektromyografii (ACC vs EMG) při vyšetření nervosvalového přenosu. U 20 nemocných, ASA klasifikace I – III,podstupujících elektivní kraniotomii v celkové anestezii v délce nad 2 hodiny, jsme vyšetřovali nervosvalový přenos současně elektromyografickya akcelerometricky. Po podání suxametonia (Ł 100 mg) k usnadnění tracheální intubace byla nervosvalová blokáda během výkonu zajištěnaopakovanými dávkami vekuronia (1 – 4 mg). Každých 20 vteřin jsme stanovili TOF-ratio u obou m. adductor pollicis po stimulaci loketního nervusupramaximálními impulzy. Získali jsme celkem 1218 párových měření TOF-ratio (TOFEMG a TOFACC). Průměrný rozdíl mezi hodnotami získanýmioběma metodami (bias) byl 0,3 % se směrodatnou odchylkou rozdílu ± 8,7 %. Meze shody (rozmezí, v němž leží 95 % rozdílů mezi párovými měřeními)byly od –17 do +17 %. Senzitivita akcelerometrie při detekci zotavení z nervosvalového bloku (za kritérium adekvátní dekurarizace jsme považovaliTOF-ratio ł 70 %) dosáhla 87 %, specificita 96 %. Obě techniky měření poskytují spolehlivou informaci o stupni nervosvalového bloku. Za podmíneknaší studie byla akcelerometrie (i když o něco méně přesná ve srovnání s elektromyografií) schopna detekovat reziduální kurarizaci.

Klíčová slova:
nervosvalová blokáda – monitorace – akcelerometrie – elektromyografie – blokátory nervosvalového přenosu – vekuronium

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2000 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se