Zhodnocení účinku vysokofrekvenční oscilační ventilace (HFOV)u novorozenců s RDS – retrospektivní studie


Retrospective Study Evaluating the Effects of High Frequency Oscillatory Ventilation (HFOV) in Newborns with Respiratory Distress Syndrome

39 newborns with respiratory distress syndrome treated by HFOV were evaluated in a retrospective study. We sought to determine the relationshipbetween total duration of ventilation and early institution of HFOV, relationship of oxygenation indexes before HFOV and total duration of ventilationand the occurrence of early and late complications (barotrauma or dependence on FiO2 > 0.3 at 28thday of life, respectively). We did not observestatistically significant relationship in the followed parameters. Even though input oxygenation indexes were close to ECMO criteria, HFOV provedto be successful in all cases.

Key words:
HFOV O respiratory distress syndrome O newborn


Autoři: V. Vobruba;  P. Srnský;  V. Kredba;  M. Sádlo;  A. Karimová;  O. Černá
Působiště autorů: Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK, přednosta: doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc.
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2000, č. 2, s. 59-62
Kategorie: Články

Souhrn

ventilace a včasnosti zahájení HFOV, vztah oxygenačních indexů před zahájením HFOV a celkové doby ventilace a výskyt časných (barotrauma)a pozdních (závislost na FiO2 > 0,3 ve 28. dni života) komplikací. Nebyla prokázána statisticky významná závislost ve sledovaných vztazích. Přestožese vstupní hodnoty oxygenačních indexů blížily ECMO kritériím, byla HFOV u všech pacientů úspěšná.

Klíčová slova:
HFOV – RDS – novorozenec

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se