Fibrooptické intraparenchymové měření intrakraniálního tlaku


Fiberoptic Intracranial Pressure Monitoring

The principal of fiberoptic intracranial pressure monitoring is based on changing the pressure to an optical and than an electrical signal. Thissignal is analysed in the monitor to produce an ICP wave and a digital number. Complications during the insertion and monitoring are extremely rare.There is too much emphasis on technical data when they are compared to different systems. There is no valid information about different rates ofcomplications among different systems so the important thing is the price and different applications.

Key words:
ICP O fiberoptic O Camino O Codman


Autoři: M. Bláha;  P. Smetana;  D. Podhorný
Působiště autorů: ARO Nemocnice Chomutov, prim. MUDr. Pavel Smetana
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2000, č. 2, s. 54-58
Kategorie: Články

Souhrn

Fibrooptické měření ICP je založeno na principu převodu tlaku na optický a poté elektrický signál, který je zpracován v monitoru na křivku a digitálníúdaj ICP. Komplikace při zavádění a měření tímto čidlem jsou vzácné. Při srovnávání různých typů čidel jsou přeceňována technická data. Při absencidůkazů o rozdílu v komplikacích mezi jednotlivými výrobními typy, pak zůstává hlavním kritériem cena a způsob využití.

Klíčová slova:
intrakraniální tlak – fibrooptika – Camino – Codman

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se