Noradrenalin ako súčasť renoprotektívneho protokolu


Noradrenalin as a pArt of the Renal Rescue Protocol

The acute renal failure (ARF) remains still a serious problem with a high mortality rate in the ICU. All known approaches have failed in the attemptto prevent or treat ARF. Critically ill patients have impaired or absent autoregulation of renal blood flow. The renal blood flow depends in this caseon a mean arterial pressure (MAP). In this way we can influence the course of ARF. In our work we used a modificated approach to ARF, fromCordingey and Palazzo. Our approach contained:1. Reachment of optimal and sometimes of maximal effective intravascular circulating volume.2. Sustain or increase diuresis with continual infusion of diuretics.3. Sustain adequate MAP with continual infusion of noradrenalin.We applicated this approach 19 times with 18 pacients. 18 times we were able to increase diuresis. And this was satisfied to recover renal functionin the group of 12 patients whom two organ systems have failed. Only one patient from this group died. On the other hand the same approach wassatisfied to recover renal function only from one patient in the group of 6 patients where 3 and more organ systems have failed. The other 5 patientsfrom this group required CVVH, CVVHD or HD in the next course of disease. All these 5 patients died.

Key words:
renal failure O mortality O infusion of noradrenadin


Autoři: M. Halaj;  M. Sámel;  P. Malík;  R. Staroň;  I. Olejárová
Působiště autorů: Anesteziologicko-resuscitačné oddelenie, Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava, prim. oddelenia MUDr. I. Olejárová
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2000, č. 2, s. 49-53
Kategorie: Články

Souhrn

Náhle zlyhanie obličiek (NZO) na oddeleniach intenzívnej starostlivosti je stále závažným problémom s vysokou mortalitou. Doteraz používanépreventívne postupy na zabránenie rozvoja NZO nepriniesli očakávané výsledky. Zistením, že u kriticky chorých pacientov je narušená autoreguláciaprietoku krvi obličkami a prietok sa stáva závislým od stredného arteriálneho tlaku (MAP), sa otvorila nová možnosť ovplyvnenia NZO. Na našompracovisku sme vychádzali z modifikovaného prístupu podľa Cordingley a Palazza, ktorý pozostával z 3 bodov:1. Optimalizácia a niekedy maximalizácia efektívneho cirkulujúceho objemu krvi.2. Udržanie alebo obnovenie diurézy pomocou kontinuálnej infúzie diuretík.3. Udržanie dostatočne vysokého stredného arteriálneho tlaku kontinuálnou infúziou noradrenalinu.Tento postup sme aplikovali u 18-tich pacientov celkovo 19 krát. 18 krát sa nám podarilo zvýšiť diurézu. Pritom u 12-tich pacientov s dvomazlyhávajúcimi orgánovými systémami tento postup stačil na postupnú úpravu renálnych funkcií. Len 1 pacient z tejto skupiny zomrel na ťažký akútnyinfarkt myokardu. Naproti tomu u 6-tich pacientov s minimálne 3-mi zlyhávajúcimi systémami bol tento postup účinný len u jedného pacienta. Ostatní5-ti pacienti z tejto skupiny vyžadovali v ďalšom priebehu CAVVH, CAVVHD alebo HD. Všetci 5-ti pacienti zomreli.

Klíčová slova:
zlyhanie obličiek – mortalita – infúzia noradrenalinu

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se