Profylaxe renální dysfunkce u kriticky nemocných


Prevention of Renal Dysfunction in Critically Ill Patients

Acute renal failure (ARF; the most severe form of renal dysfunction) in the critically ill has a high mortality rate (50O80 %) and in most cases isa part of multiple organ dysfunction syndrome (MODS). The predominant cause of ARF in critically ill patients is acute tubular necrosis (ATN) dueto ischemia or nefrotoxic agents.The prevention of ARF is based on maintenance of adequate intravascular volume, cardiac output and renal perfusion pressure. The identificationand adequate monitoring of high-risk patients and the elimination of potential nefrotoxic agents is essential.We discuss the role of established pharmacological support (dopamine, diuretics, and calcium antagonists) as well as the place of some new agents(atrial natriuretic peptide, prostaglandins, adenosine antagonists and growth factors) in the prevention of ARF.

Key words:
acute renal failure O intensive care O prophylaxis O acute tubular necrosis O nefrotoxin


Autoři: R. Rokyta Jr.;  V. Šrámek;  I. Novák;  M. Matějovič;  P. Hora;  M. Nalos
Působiště autorů: Metabolická jednotka intenzivní péče, I. interní klinika FN Plzeň, přednosta doc. MUDr. Karel Opatrný jr., CSc.
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2000, č. 2, s. 75-79
Kategorie: Články

Souhrn

Akutní renální selhání (ARF; nejtěžší forma renální dysfunkce) se u kriticky nemocných vyskytuje nejčastěji v rámci syndromu multiorgánovédysfunkce (MODS) a je spojeno s vysokou mortalitou (50–80 %). Nejčastější příčinou ARF u kriticky nemocných je akutní tubulární nekróza (ATN)vyvolaná ischemií ledviny nebo nefrotoxiny.Bez adekvátního doplnění intravaskulárního krevního objemu, a udržení dostatečného srdečního výdeje a renálního perfuzního tlaku není profylaxeARF možná. Neméně důležitá je identifikace rizikových skupin nemocných, jejich adekvátní monitorování a snaha o vyloučení potenciálně nefro-toxických látek.Dále je podrobně rozebrán význam farmak (dopamin, diuretika, antagonisté kalcia) z hlediska možné prevence ARF. Diskutuje se o potencionálnímvýznamu některých nových látek (síňový natriuretický peptid, prostaglandiny, antagonisté adenosinu a růstové faktory).

Klíčová slova:
akutní renální selhání – intenzivní péče – profylaxe – akutní tubulární nekróza – nefrotoxiny

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se