Koncentrace cytokinů v séru a v moči v předoperační fázi u dětí


Plasma and Urine Cytokine Concentrations during Preoperative Period in Pediatric Patients

In our study we sought to determine the physiologic range of cytokine concentrations in plasma and urine in healthy children scheduled for differenttypes of operations. First group was constituted of children without prior history of repeated infections, scheduled for eye surgery for non-inflammatorydisease. The second group was constituted of children scheduled for elective adenotomy because of repeated upper respiratory tract infections.Demographic and hematologic data revealed no differences between groups. High concentrations of sIL-2R in urine (130.3 ± 25.9 nmol/l) and zeroconcentrations of IL-6 in both plasma and urine (ng/l) were found in children scheduled for eye surgery. These represent healthy population regardingtheir medical history, with past eye corrective surgical procedures only. Low concentrations of sIL-2R in plasma (32.7 ± 3.9) and urine (47.0 ± 14.3)and, on the other hand, detectable concentrations of IL-6 in serum (2.3 ± 2.3) and urine (2.9 ± 1.8) were found in children with repeated chronicinfections of upper respiratory tract in their medical history who were scheduled for adenotomy. The results of this study imply that O in spite of sIL-2RO the sole presence of IL-6 in plasma and urine is a sign of chronic stimulation of immune system in past medical history and is not influenced bytransient stimuli, e.g. psychic stress.

Key words:
children O cytokines O IL-6 O sIL-2R O repeated infections


Autoři: H. Živná;  P. Živný;  V. Černý *;  V. Palička
Působiště autorů: Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice, LF UK, Hradec Králové, přednosta: doc. MUDr. Vladimír Palička, CSc. * Klinika anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice, LF UK, Hradec Králové, přednosta: MUDr. Vladimír Černý, CSc.
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2000, č. 2, s. 80-82
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem naší studie bylo zjistit, jaké koncentrace cytokinů lze považovat za fyziologické u zdravých dětí v séru a v moči. Byly vybrány děti, kterépodstupovaly různé typy operací. První skupinu tvořily děti podstupující oční operaci pro nezánětlivé onemocnění, které neměly v anamnéze opakovanéinfekce. Druhou skupinu tvořily děti, které pro opakované infekce dýchacích cest podstoupily elektivní adenotomii.Z demografických a hematologických údajů nevyplývají žádné statistické rozdíly mezi skupinami. Vysoké koncentrace sIL-2R v moči (130,3 ± 25,9nmol/l) a naopak nulové koncentrace IL-6 v séru i v moči (ng/l) byly u dětí podstupujících oční operaci. Tedy u dětí zdravých i v minulosti, neboť jimbyly prováděny pouze korekční operace očí. Nízké koncentrace sIL-2R v séru (32,7 ± 3,9) i v moči (47,0 ± 14,3) a naopak detekovatelné koncentraceIL-6 v séru (2,3 ± 2,3) i v moči (2,9 ± 1,8) byly u dětí s anamnesticky udávanými chronickými infekcemi dýchacích cest, pro které podstoupilyadenotomii. Výsledky naší studie naznačují, že na rozdíl od sIL-2R je pouhá přítomnost IL-6 v moči a v séru známkou chronické stimulace imunitního

Klíčová slova:
děti – cytokiny – IL-6-sIL-2R – recidivující infekce

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se