Valproát v terapii dopaminového dysregulačního syndromu – kazuistika

25. 7. 2018

Dopaminový dysregulační syndrom (DDS) je recentně popsaný soubor příznaků, které se objevují u některých pacientů léčených dopaminovou substituční terapií. Mezi příznaky tohoto syndromu patří kromě typických projevů závislosti také agresivita a impulzivita. Tento článek přináší kazuistiku pacientky, u které byl DDS úspěšně léčen podáváním valproátu.

Dopaminový dysregulační syndrom a jeho léčba

DDS se vyskytuje u některých pacientů léčených dopaminovou substituční terapií (DRT – dopamine replacement therapy). Je charakterizován excesivním a kompulzivním užíváním dopaminergik ve vyšších dávkách, než je nutné pro zvládnutí motorických projevů Parkinsonovy nemoci. Mezi příznaky DDS patří typické projevy závislosti, dále agresivita, hypomanie, kompulzivita a ztráta kontroly nad impulzivním jednáním. Dále se mohou rozvinout příznaky syndromu z odnětí, například úzkost a dysforie.

V terapii DDS bylo vyzkoušeno několik možností, jednotný přístup k léčbě zatím chybí. Bylo však již publikováno několik kazuistik, ve kterých byla popsána úspěšná léčba DDS podáváním valproátu. Tyto zajímavé výsledky se potvrdily i v případu publikovaném autory ze Spojených států amerických. 

Popis případu

Anamnéza

U 62leté pacientky s Parkinsonovou nemocí diagnostikovanou před 10 lety se příznaky DDS objevily v roce následujícím po přidání levodopy/karbidopy do léčebného režimu. Postupně se u ní rozvinula patologická fixace na tuto medikaci, její hromadění a užívání nadměrných dávek, a to i přes nepříjemné dyskineze. Manžel nemocné se snažil její chování omezovat, na tuto snahu však paní reagovala podrážděností, neklidem a hádkami. Střídaly se u ní fáze mánie, halucinací a kompulzivního nakupování s periodami intenzivní dysforie, anhedonie, panických atak a suicidálních úvah.

Před přijetím na neuropsychiatrickou kliniku podstoupila dvě hospitalizace spojené s léčbou kombinacemi různých psychofarmak a elektrokonvulzivní terapií. Žádný z těchto postupů však ke zlepšení nevedl. Naopak, pacientka začala kromě dopaminergik nadužívat také předepsaná psychofarmaka (sertralin, kvetiapin a lorazepam).

Průběh léčby DDS valproátem

Pacientka byla hospitalizována a byla jí nasazena léčba divalproexem sodným (směs valproátu sodného a kyseliny valproové) s prodlouženým uvolňováním. Úvodní dávka 250 mg byla postupně zvýšena na 500 mg před spaním. Upravena byla rovněž její další psychiatrická medikace: léčba sertralinem byla ukončena, užívání kvetiapinu bylo sníženo a léčba lorazepamem byla regulována a dávka snižována. Pacientka i její manžel byli poučeni o problematice DDS.

Po 2 týdnech léčby došlo u pacientky k celkovému zlepšení nálady, spánku i chování. Snížilo se patologické zabývání se medikací a zlepšily se symptomy Parkinsonovy nemoci. Manžel zakoupil uzamykatelný programovatelný dávkovač léků pro domácí použití a pacientka byla propuštěna do domácího ošetřování. Během kontrolní návštěvy po dalších 2 týdnech bylo pozorováno pokračující zlepšování stavu, které přetrvávalo rovněž při kontrole po měsíci.

Závěr

Tato kazuistika představuje pátý publikovaný případ DDS úspěšně léčeného valproátem. I přesto, že přesný mechanismus účinku valproátu v terapii DDS zatím není popsán, jedná se o signifikantní zlepšení, které vzhledem k morbiditě spojené s DDS a absenci jiné efektivní léčby přináší naději pro pacienty s Parkinsonovou nemocí a jejich blízké.

(alz)

Zdroj: Epstein J., Madiedo C. J., Lai L., Hayes M. T. Successful treatment of dopamine dysregulation syndrome with valproic acid. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2014; 26 (3): E3.Štítky
Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se