Augmentační strategie u schizofrenie refrakterní na klozapin

21. 11. 2018

Recentní systematický přehled a metaanalýza australských autorů ze srpna 2018 se zabývá možnostmi augmentace klozapinu při léčbě refrakterní schizofrenie. Která další léčiva jsou v rámci této strategie nejefektivnější?

Úvod

Schizofrenie patří mezi nejzávažnější psychické poruchy. Přibližně 20–33 % lidí trpících touto chorobou vykazuje rezistenci na léčbu (TRS − treatment-resistant schizophrenia). I když je klozapin nejúčinnějším léčivem pro TRS, jeho účinnost nepřesahuje 40 %. Při nedostatečné odpovědi na terapii klozapinem se obvykle přistupuje k jeho augmentaci. S různým efektem pak byla vyzkoušena řada látek. Prezentovaný systematický přehled a analýza porovnávaly efektivitu různých postupů medikace.

Metodika

Pro potřeby systematického přehledu a metaanalýzy byly vybrány randomizované kontrolované studie z následujících databází: PubMed, PsycInfo, Embase, Cochrane Database, Chinese Biomedical Literature Service System a China Knowledge Resource Integrated Database. Sledování v jednotlivých studiích probíhalo 3−12 měsíců a práce byly publikovány mezi lety 1996 a 2017.

Celkem bylo zahrnuto 46 studií, v jejichž rámci se objevilo 25 intervenčních strategií farmakologické i nefarmakologické augmentace: aripiprazol, risperidon, sulpirid/amisulpirid, sertindol, haloperidol, penfluridol, olanzapin, pimozid, quetiapin, ziprasidon, fluoxetin, paroxetin, duloxetin, mirtazapin, valproát sodný, topiramát, lamotrigin, lithium, memantin, glycin, sarkosin, minocyklin, Ginkgo biloba, kognitivně-behaviorální terapie, elektrokonvulzivní terapie a transkraniální magnetická stimulace. Těchto 46 studií zahrnovalo dohromady 2114 účastníků.

Výsledky

Nejlepších výsledků při řešení psychotických příznaků bylo dosaženo augmentací aripiprazolem, fluoxetinem a valproátem sodným. Memantin byl účinný jen pro potlačení negativních příznaků. Jednotlivé studie zabývající se možnostmi některých antipsychotik (penfluridol), antidepresiv (paroxetin, duloxetin), lithia a Ginkgo biloba poukazovaly na potenciál těchto léčiv. Slibná byla i elektrokonvulzivní terapie. Některé práce však bohužel nevykazovaly dostatečnou kvalitu.

Závěr

Vzhledem k tomu, že 60 % pacientů s TRS nemá na klozapin dostatečnou klinickou odpověď, je strategie jeho augmentace klíčovou otázkou. Na základě dostupných údajů a recentní analýzy jsou při řešení celkových psychotických příznaků nejlepší důkazy pro augmentaci klozapinu aripirazolem, fluoxetinem nebo valproátem sodným.

(dos)

Zdroj: Siskind D. J., Lee M., Ravindran A. et al. Augmentation strategies for clozapine refractory schizophrenia: a systematic review and meta-analysis. Aust N Z J Psychiatry 2018 Aug; 52 (8): 751–767, doi: 10.1177/0004867418772351.Štítky
Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se