Intravenózně podaný valproát v léčbě akutního záchvatu migrény − účinný a rychlý

14. 10. 2016

Autoři níže prezentované práce publikovali studii srovnávající rychlost nástupu a sílu účinku intravenózně podaného valproátu a subkutánně aplikovaného sumatriptanu v léčbě akutního migrenózního záchvatu. Hlavním cílem sledování bylo snížení bolesti.

Migréna je jedním z chronických onemocnění spojených s bolestí hlavy. Pacienta v běžném životě a při každodenních aktivitách omezuje akutní záchvat bolesti spolu se světloplachostí, negativní reakcí na zvuky a pocitem na zvracení. Zhoršení migrény může být způsobeno poruchami spánku, stresem, kouřením a dalšími vlivy.

Již po mnoho let se při léčbě akutního záchvatu migrény používají triptany nebo ergotaminové přípravky. Triptany jsou většinou lékem volby u středně těžké či těžké migrény a jsou nejúčinnější, pokud je pacient užije v počátcích záchvatu. Triptany lze použít i při již rozběhlém záchvatu bolestí hlavy. 

Metodika a průběh studie

Sledováno bylo celkem 44 pacientů ve věku 20−60 let (průměrný věk činil 37 let) s akutní migrénou (podle kritérií ICHD2). Kritéria pro zařazení vylučovala nemocné trpící hypertenzí, ischemickou chorobou srdeční, chorobami ledvin a jater, jiným onemocněním spojeným s bolestí hlavy a rovněž nemohly být zahrnuty těhotné pacientky. Klinická studie probíhala od dubna 2012 do července 2013.

Léčebné možnosti představoval subkutánně podaný sumatriptan v dávce 6 mg nebo intravenózně podaný valproát v dávce 15 mg/kg. Hlavním sledovaným parametrem byla bolest v době půl hodiny, hodinu, dvě, čtyři a 24 hodin po aplikaci a dále byly hodnoceny doprovodné parametry, jako přítomnost fotofobie, rychlost nástupu účinku a doba jeho trvání, a výskyt vedlejších nežádoucích účinků.

Celkem byla vyhodnocena data od 37 pacientů, 18 z nich bylo léčeno sumatriptanem a 19 dostávalo valproát. Převažovaly ženy, což souvisí s prevalencí výskytu migrény. Poměr mužů a žen činil 4 : 14 u sumatriptanu a 3 : 16 u valproátu. 

Výsledky a závěr

Doprovodné příznaky byly na začátku podobné, ale ustoupily po půlhodině až hodině. Největším rozdílem mezi oběma preparáty byla rychlost nástupu účinku. Valproát ve srovnání se sumatriptanem prokázal rychlejší nástup účinku a více snížil bolesti po jedné hodině od podání (p < 0,05). Sumatriptan nedokázal snížit výskyt doprovodných příznaků, jako je fotofobie a fotofobie, valproát jen v menší míře.

Neúčinná byla terapie u dvou pacientů léčených valproátem a u tří se sumatriptanem. Nebyly zjištěny nežádoucí vedlejší efekty léčby, léky byly dobře snášeny.

Závěr

Z výsledků tohoto klinického sledování vyplývá, že valproát byl dobře snášen a jeho účinek u pacientů s migrénou nastoupil rychleji a byl silnější než u sumatriptanu.

(imt)

Zdroj: Ghaderibarmi F., Tavakkoli N., Togha M. Intravenous valproate versus subcutaneous sumatriptan in acute migraine attack. Acta Med Iran 2015; 53 (10): 633−636.Štítky
Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se