Trendy a rizika v předepisování valproátu sodného těhotným ženám – irská studie

19. 10. 2016

Ve světle nových dat o kognitivních poruchách dětí vystavených prenatálně valproátu sodnému vznikla následující práce, reflektující praxi v předepisování antiepileptik mladým ženám, které mohou otěhotnět. Nepřímo bylo vyhodnoceno i povědomí lékařů o rizicích léčiv podle předepisování další medikace těmto pacientkám.

Třetinu pacientů užívajících antiepileptika (AE) tvoří ženy v reprodukčním věku a 1 z 250 těhotenství je vystaveno právě působení AE. Všeobecně přijímaným faktem je, že expozice AE v těhotenství zvyšuje riziko vrozených malformací (VMF). Je však nutné zdůraznit, že VP je stále považován za velmi účinnou látku, a ženám s epilepsií je proto doporučeno důkladné poradenství, aby se mohly informovaně rozhodnout.

Valproát sodný (VP) byl uveden na trh roku 1978 a měl za úkol léčit konkrétní formu nekonvulzivní epilepsie, nicméně ukázalo se, že dobře účinkuje na široké spektrum záchvatů, a stal se tak běžně předepisovanou látkou pro různé formy epilepsie. Od roku 1981 je známé riziko vrozených malformací (např. spina bifida) po účinku VP na fetus. Dle dnešních znalostí činí toto riziko zhruba 10 %. Nové studie pak dokumentují vliv VP na vývoj nervové soustavy. Děti vystavené prenatálně VP vykazují opožděný vývoj, poruchy autistického spektra, hyperaktivitu a deficit pozornosti (ADHD), paměti, řeči, učení a motoriky. Rizika závisejí na dávce a kombinaci s jinými AE.

Ve světle těchto nových informací vznikla mezi lety 2008 a 2013 práce věnující se preskripci VP irským ženám ve věku 16–44. Tou dobou již byla rizika dobře známa. Zároveň se sledovalo současné předepisování kyseliny listové a kontraceptiv jakožto ukazatel povědomí o rizicích VP.

Celková četnost předepisování ve vybrané populaci klesla ze 3,5/1000 v roce 2008 na 3,14 v roce 2013. Trend byl zřetelný zejména při použití VP výhradně pro epilepsii. Zároveň ovšem nebylo vydáno více receptů pro antikoncepci nebo kyselinu listovou, což naznačuje neznalost potenciálních rizik. Patrně se v tomto ohledu lišily oblasti rurální, vzdálené od akademických center. Důvodem je možná také nízká znalost efektu a používání antiepileptik v primární péči. Nedostatečná jsou bohužel data o specializaci předepisujících, není tedy jasné, na koho osvětu namířit. Zaznamenaný pokles může být dán i zvýšeným recentním náborem neurologů v Irsku.

V závěru je nutno konstatovat, že Evropská agentura pro léčivé prostředky (EMA) od roku 2014 nedoporučuje primárně podávat VP ženám těhotným nebo těm, které mohou otěhotnět. Pokud není k dispozici jiná léčebná alternativa, je vhodné přidat k VP u žen v produktivním věku další léčiva (např. antikoncepci).

(mtn)

Zdroj: Murphy S., Bennett K., Doherty C. P. et al. Prescribing trends for sodium valproate in Ireland. Seizure 2016; 36: 44−48, doi: 10.1016/j.seizure.2016.01.019.Štítky
Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se