Vnitřní lékařství - Číslo 7 a 8/2012

80. narozeniny prof. MUDr. Miroslava Mydlíka, DrSc.

8
Významné životné jubileum profesora MUDr. Miroslava Mydlíka, DrSc.
12
Změny kalcium-fosfátového metabolizmu při chronických nefropatiích

J. Blahoš, I. Sotorník

19
Syndróm nepokojných nôh u dialyzovaných pacientov

J. Boldizsár, A. Gyuríková, M. Drančíková, J. Jantošík, J. Rosenberger

23
Antagonisty aldosterónu v liečbe chronického srdcového zlyhávania

P. Gavornik, Ľ. Gašpar, A. Kunová, I. Gašparová, J. Hodulíková

29
Manažment stabilnej anginy pectoris a iných foriem chronickej kardiovaskulárnej artériovej choroby

P. Gavornik, A. Dukát, Ľ. Gašpar

37
Antiaterogénny účinok HDL subpopulácií u jedincov s novodiagnostikovanou končatinovocievnou artériovou chorobou

M. Kaško, P. Gavornik, K. Gruber, S. Oravec, A. Dukát

42
Konečné stadium chronického onemocnění ledvin a metabolická acidóza

J. Klaboch, S. Opatrná, K. Matoušovic, O. Schück

48
Chronické ochorenie obličiek a vápniková homeostáza bunky

I. Lajdová, A. Okša, A. Spustová, R. Dzúrik

54
Ischemické a neischemické příčiny elevace ST segmentu u pacientů s bolestí na hrudi: Systematický přehled literatury

M. Levine, Y. Kanei, M. Rachko, P. Schweitzer

60
Koncentrace sodíku v dialyzačním roztoku – důležitý, ale opomíjený parametr hemodialýzy u nemocných s chronickým selháním ledvin

F. Lopot, F. Švára, V. Polakovič

66
Solit nebo nesolit při ledvinových chorobách? Ne více než quantum satis!

K. Matoušovic, Ľ. Podracká

71
Oxidačný stres a antioxidačné systémy u hemodialyzovaných chorých

O. Rácz, M. Mydlík, A. Chmelárová, K. Derzsiová, D. Maceková, F. Ništiar, E. Lovásová, B. Fodor

75
Infarkt myokardu v mladom veku – naše výsledky a skúsenosti

I. Riečanský, J. Pacák, J. Péč, J. Melicherčík

83
Vzťah mikroalbuminúrie a obezity u zdravých mladistvých – predbežné výsledky štúdie „Rešpekt pre zdravie“

K. Šebeková, R. Kollárová, A. Stecová, V. Potičný, Z. Gerová

93
Kontrastová nefropatie a možnosti její prevence

V. Teplan

97
Farmakogenetické aspekty liečby orálnymi antidiabetikami

I. Tkáč


60. narozeniny prof. MUDr. Miroslava Penky, CSc.

103
Jubilant prof. Miroslav Penka, CSc.
105
Profesor Miroslav Penka – jeden z běžců Maratónu pro hemofilii

J. Blatný

108
CZEMP – děcko prof. Penky

J. Schwarz

110
Profylaxe a léčba antifosfolipidového syndromu – současné možnosti, úskalí a perspektivy do budoucna

A. Buliková, P. Smejkal, J. Kissová, G. Chlupová, M. Matýšková, M. Šlechtová

123
Terapeutický přístup ke krvácení v souvislosti se „starými“ a „novými“ antikoagulans

P. Ďulíček

128
Možnosti diagnostiky heparinem indukované trombocytopenie v České republice

J. Gumulec

135
Pokrok v oblasti mnohočetného myelomu a vývoj souvisejícího laboratorního zázemí

R. Hájek, M. Almaši, L. Říhová, J. Smejkalová, L. Pour, L. Zahradová, Z. Adam

141
Jak v ambulantní péči neprošvihnout rozvíjející se kritické poruchy hemostázy

P. Kessler

146
Frekvence nových trombofilních mutací antitrombinu (SERPINC1) (IVS +141G>A), glykoproteinu GPVI (Ser219Pro) a cytochromu CYP4V2 (Lys259Gln) u zdravých osob středního věku v oblasti středních Čech

J. Kvasnička, J. Hájková, P. Bobčíková, T. Kvasnička, D. Dušková, Š. Poletínová, V. Kieferová

152
Megakaryopoéza a geneze destiček

M. Pecka

155
Získaná hemofilie A

P. Smejkal, A. Buliková, G. Chlupová, J. Zavřelová

164
Současné možnosti diagnostiky a léčby myelomové kostní nemoci v klinické praxi

V. Ščudla, Z. Adam

175
Vysokodávková léčba a přípravné režimy před transplantací krvetvorných buněk

M. Tomíška, Z. Kořístek, M. Navrátil, J. Mayer

181
Refeeding syndrom u mladého pacienta s anxiózně-depresivní poruchou

J. Vejmelka, P. Kohout, Z. Beneš, J. Dolina, A. Hep


60. narozeniny prof. MUDr. Miroslava Součka, CSc.

185
K životnímu jubileu prof. MUDr. Miroslava Součka, CSc.
186
Detekce KRAS a jeho mutace v biopsii pokročilého kolorektálního karcinomu při koloskopii

Z. Beneš, J. Abrahámová, M. Matějčková, Z. Antoš, G. Puškárová, P. Kohout, M. Rozmahel, A. Hep, J. Dolina, F. Koukolík

190
Tuhosť aorty zvyšuje centrálny aortový tlak u pacientov s hypertenziou

J. Bulas, M. Potočárová, J. Murín, A. Šimková, I. Janiga

195
Jak definovat osoby s vysokým rizikem pankreatického karcinomu

P. Dítě, E. Geryk, M. Jelšíková, I. Novotný, J. Trna, A. Martínek, H. Nechutová

199
Veľkosť LDL lipoproteínových partikúl u pacientov s náhlou mozgovocievnou príhodou

A. Dukát, S. Oravec, P. Gavornik, M. Wawruch, P. Sabaka, D. Baláž, L. Mistríková

202
Trojkombinační léčba chronické hepatitidy C

P. Husa

205
Chronický zánět a metabolický syndrom

Š. Svačina

208
Požadavky na předoperační vyšetření z pohledu anesteziologa

M. Svítek, J. Bruthans, R. Češka

215
Fixní kombinace v léčbě hypertenze

J. Špinar, J. Vítovec, L. Špinarová, M. Bendová

224
Farmakoterapie hypertenze po transplantaci srdce

L. Špinarová, P. Hude, J. Krejčí, H. Poloczková, J. Godava, J. Vítovec

228
Snížení srdeční frekvence u srdečního selhání: změny funkce levé komory a kvalita života v podstudiích SHIFT

J. Vítovec, L. Špinarová, J. Špinar


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×