Korespondence ke článku


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2017; 63(5): 372-373
Kategorie: Dopisy redakci

Jirkovská J.

Možnosti efektivní edukace v diabetologii – návod pro edukátory.

Vnitř Lék 2017; 63(3): 171–174.

Dopis MUDr. Jana Brože

Vážený pane redaktore,

se zájmem jsem si přečetl pěkný přehledný článek Jarmily Jirkovské [3] věnovaný diabetickým edukátorům. Dovolím si k němu poznámku. V článku není zmíněna jedna již ne úplně nová, ale stále moderní a více a více využívaná informační a komunikační cesta, a tou je internet. Ten umožňuje sestavení informační struktury zacílené na konkrétní typ problematiky, lze ji tam jednoduše doplňovat a aktualizovat, je dostupná všem, kdo mají přístup na „síť“ a informaci na ní lze hledat kdykoliv, tedy i v případě, že ji pacient potřebuje aktuálně či je dokonce v tísni. Sociální sítě, tedy především Facebook, navíc umožňují i mnohostrannou komunikaci jak mezi pacienty samotnými, tak i mezi pacienty a lékaři či edukátory a dávají možnost bezprostředně předávat zkušenosti či rady. V době velkého nedostatku edukačních materiálů pro pacienty s diabetes mellitus 1. typu jsme vytvořili internetový portál www.diacentrum.cz. V průběhu let 2008–2013 na něm více než 30 s (znamenajících, že návštěvník vyhledával nějakou informaci) strávilo 30 425 unikátních návštěvníků (podrobná struktura podle délky návštěv v tab. 1) [1]. V průběhu let následujících se návštěvnost pohybovala a dodnes pohybuje na obdobné úrovni.

Tab. 1. Vybrané charakteristiky návštěvnosti na www.diacentrum.cz v průběhu jednotlivých let [1]
Vybrané charakteristiky návštěvnosti na www.diacentrum.cz v průběhu jednotlivých let [1]

Náš nový projekt zaměřený na diabetes mellitus 2. typu www.dialiga.cz ukázal, že i starší populace diabetiků hledá informace na internetu, takže již v průběhu prvních 2 měsíců portál navštívilo a alespoň 30 s zde setrvalo 3 134 unikátních návštěvníků. Komunita sdružená kolem facebookové stránky narůstá přibližně o 120–160 uživatelů týdně [2]. Navíc se stále více pacientů zapojuje do aktivní komunikace, a lze je tedy touto formou i poučit o mnoha různých tématech. Internet je tedy nepochybně médium, které výrazně promlouvá do informovanosti pacientů, byť zcela jistě osobní kontakt s edukátorem, zdravotní sestrou či lékařem nenahrazuje. Na druhou stranu je médiem umožňujícím si v klidu a formou, na kterou je zvyklé stále větší množství pacientů, přečíst a promyslet řadu důležitých informací, popřípadě vznést dotaz v podobě komentáře či otázky do internetové poradny. Jistě by bylo možné diskutovat o tom, zda má takovýto způsob edukace vliv na zlepšení metabolické kompenzace (HbA1c), ale už jen to, že jak výše uvedeno, na něm pacienti informace hledají a čtou, je dostatečným ospravedlněním existence podobných portálů. Ty lze, tak jak to bude záhy provedeno s www.diacentrum.cz, modifikovat i do lépe a efektivněji strukturovaných bloků.

Literatura

1. Brož J, Brabec M, Brožová K et al. Professional internet information source used as educational resource for patients with insulin-treated diabetes in the Czech Republic: a 5-year analysis of operations. Wien Klin Wochenschr 2016; 128(3–4): 153–154.Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s00508–015–0946–9>.

2. Brož J, Fedáková Z, Brunátová P et al. Možnosti sociálních sítí ve zlepšení edukace pacientů s diabetes mellitus 2. typu – první zkušenosti s internetovým portálem a facebookovou stránkou www.dialiga.cz. DMEV 2017; 20(Suppl 1): 18.

3. Jirkovská J. Možnosti efektivní edukace v diabetologii – návod pro edukátory. Vnitř Lék 2017; 63(3): 171–174.

MUDr. Jan Brož

zorb@seznam.cz

Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole,

Praha

www.fnmotol.cz

Doručeno do redakce 18. 4. 2017

Odpověď MUDr. Jarmily Jirkovské

Vážená redakce,

dovoluji si zaslat komentář k dopisu MUDr. Jana Brože. K samotnému článku o současném náhledu na edukaci v diabetologii si dovolím konstatovat pouze tolik, že text si nekladl za primární cíl obsáhnout veškeré moderní edukační přístupy a nástroje. Směřoval zejména k popisu možností usnadňujících zdravotníkům edukaci v ordinacích při přímém kontaktu s pacienty. Osobní rozhovor považuji za základní kámen edukace, na který pak stavíme další, nástavbové metody.

V komplexním náhledu na širokou nabídku edukačních prostředků dnešní „smart“ civilizace považuji v souhlase s kolegou MUDr. Brožem existenci internetu za nespornou výhodu. Nebylo by moudré a priori odmítat možnosti, které nabízí, včetně různých forem komunikace mezi zdravotníky a pacienty. Naším ne zcela triviálním úkolem je však být dostatečně „chytří“ a umět rozlišit, které z mnoha dostupných webových informací jsou pro diabetiky relevantní a které mohou mít spíše zavádějící charakter. V tomto duchu bychom pak měli předávat informace právě našim pacientům.

as. MUDr. Jarmila Jirkovská

jarmila.jirkovska@email.cz

Diabetologické centrum Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN – VFN Praha

www.uvn.cz

Doručeno do redakce 9. 5. 2017


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 5

2017 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se