Prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc., slaví 80. narozeniny


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2016; 62(Suppl 3): 3-4
Kategorie: Laudationes

V den svátku svého patrona sv. Václava se letos dožívá 80 let prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc., (*28. 9. 1936), dlouholetý vedoucí klinického úseku pražského Endokrinologického ústavu a přednosta subkatedry endokrinologie IPVZ Praha.

Václav Zamrazil se narodil v Praze, absolvoval břevnovské gymnázium a poté Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze (1960), ale velmi pevnou vazbu má i na Pootaví a hlavně na Písek, kde strávil plných 5 let jako sekundář v písecké nemocnici. Tam získal nejen neocenitelné zkušenosti v oboru vnitřní lékařství (I. atestace roku 1964), ale i dermatologie, a také řadu celoživotních přátelských vazeb s kolegy i pacienty.

Do Výzkumného ústavu endokrinologického založeného doc. Karlem Šilinkem v roce 1957 nastoupil v roce 1965 na jeho dislokované radioizotopové pracoviště v motolské nemocnici, z které později pod vedením prof. Jana Němce vznikla Klinika nukleární medicíny 2. LF UK a FN v Motole. V době nástupu MUDr. V. Zamrazila mělo toto oddělení za sebou již 7 let existence a bylo v něm soustředěno několik vynikajících mladých lékařů (J. Blahoš, J. Němec, S. Váňa, M. Neradilová, L. Valenta, E. Strouhal a další), kteří pod inspirativním vedením doc. MUDr. Karla Šilinka, DrSc., budovali u nás tehdy unikátní modelové radioizotopové pracoviště zaměřené na léčbu onemocnění štítné žlázy.

V tomto prostředí se Václav Zamrazil zapojil do výzkumné činnosti v oblasti diagnostiky a léčby tyreopatií a do vypracování komplexních diagnostických postupů. Zařazen byl také do vědecké přípravy s tématem vztahů štítné žlázy a sacharidového metabolizmu. Disertační práci obhájil v roce 1972. Aktivně se účastnil diagnostiky a léčby karcinomu štítné žlázy.

Začátkem 80. let 20. století se Výzkumný ústav endokrinologický v důsledku různých okolností, z nichž jednou byla i potřeba generační obměny, dostával do závažné krize spojené s hledáním zaměření ústavu, které bylo do té době převážně tyreologické. Po přechodném pokynu Ministerstva zdravotnictví zabývat se problematikou stárnutí došlo zejména zásluhou prof. Jaroslava Rybky k dohodě o obecném zaměření na endokrinologii a metabolická onemocnění, zejména diabetes. Pro realizaci těchto záměrů vedení ústavu jistě jako nejvhodnějšího adepta vybralo MUDr. Václava Zamrazila, CSc. V roce 1983 byl proto z Radioizotopového oddělení Výzkumného ústavu endokrinologického v motolské nemocnici povolán na hlavní pracoviště ústavu na Národní třídě, aby převzal reorganizaci klinického provozu i výzkumu. Ve funkci vedoucího lékaře a zástupce ředitele se pak Václav Zamrazil stal oporou ústavu na více než čtvrt století.

Klinickému oddělení dal stabilitu a pevnou strukturu, prosadil jeho modernizaci myšlenkovou i přístrojovou a vybudoval i předpoklady pro jeho výukovou činnost v oboru klinické endokrinologie a diabetologie. Svým dílem přispěl i k zavádění tehdy teprve se rodících metod, jako je sonografie štítné žlázy nebo punkce tenkou jehlou. Ve vedení Oddělení klinické endokrinologie vytrval 21 let až do roku 2004. V 90. letech 20. století se zasloužil o renesanci epidemiologického průzkumu výskytu tyreopatií a jodového deficitu u nás, a navázal tak na průkopnickou práci zakladatele ústavu doc. K. Šilinka z let 40. a 50. minulého století. V souvislosti s řešením jodového deficitu se zabýval i interdisciplinární koordinací této problematiky jako člen Národní komise pro řešení jodového deficitu a jako zástupce ČR v Evropské komisi Council of Iodine Deficiency Disorders (Mezinárodní rada pro sanaci chorob z jodového deficitu). Podílel se organizačně, prakticky i interpretačně na akci Thyromobil, která pro řešení epidemiologie jodového deficitu proběhla v Evropě. Díky prof. V. Zamrazilovi je Endokrinologický ústav v současné době zapojen i do celoevropského projektu EUthyroid: Towards the elimination of iodine deficiency and preventable thyroid-related diseases in Europe (Horizon2020). V poslední době se intenzivně zajímá o záněty štítné žlázy a o auto­imunitně podmíněné tyreopatie, ale také o celou škálu endokrinních nádorů. Je autorem a spoluautorem více než 450 publikací (z toho 204 uváděných na PubMed, h-index 13 podle Web of Science) a mnoha přednášek a několika monografií – jmenujme zde zejména Základy klinické endokrinologie z roku 2005, Endokrinologie – interdisciplinární obor z roku 2006 nebo Akutní stavy v endokrinologii a diabetologii z roku 2007. V roce 1989 obhájil doktorskou disertační práci na téma jodového deficitu, v roce. 1993 byl habilitován na 2. LF UK v Praze a v roce 1997 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství. Přednáší nejen na 2. LF UK, ale také na LF UK v Plzni a na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Od roku 1999 je vedoucím subkatedry endokrinologie IPVZ v Endokrinologickém ústavu. V této funkci a jako předseda atestační komise pro endokrinologii byl garantem kvality vzdělávání a úrovně lékařské péče v tomto oboru.

Práce prof. Václava Zamrazila byly oceněny třikrát cenami České endokrinologické společnosti a České diabetologické společnosti, cenou České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Státní cenou v roce 1985. Je dlouholetým členem výboru České endokrinologické společnosti, v posledních obdobích jako místopředseda, byl i členem výboru České diabetologické společnosti.

Prof. Václav Zamrazil vyniká encyklopedickou znalostí v oblasti medicíny, ale také obdivuhodnou orientací v umění výtvarném i múzickém. Jen málo profesionálů jej může překonat ve věkem téměř nedotčené schopnosti procítěně recitovat díla z české poezie po mnoho hodin bez paměťového škobrtnutí.

Jubilantovi přejeme další léta naplněná činorodou energií, hodně zdraví a splnění dalších cestovatelských cílů!


doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.


prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.

Endokrinologický ústav, Praha
Česká endokrinologická společnost České lékařské společnosti J.E. Purkyně


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo Suppl 3

2016 Číslo Suppl 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí
nový kurz
Autoři:

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
Autoři:

Současné možnosti v léčbě psoriázy

Svět praktické medicíny 4/2022 (znalostní test z časopisu)

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se