Vítězslav Kolek a kol. Doporučené postupy v pneumologii


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2016; 62(12): 1051
Kategorie: Z odborné literatury

2. rozšířené a aktualizované vydání. Maxdorf: Praha 2016. 564s. ISBN 978-80-7345-507-12

Česká pneumologická a ftizeologická společnost (ČPFS) jako jedna z prvních odborných společností v České republice vypracovala doporučené diagnostické a terapeutické postupy zahrnující všechny klinicky prioritní diagnózy a vydala je v přehledném knižním vydání. Tyto guidelines se setkaly s nadšeným přijetím a jejich první knižní vydání z roku 2013 bylo rychle rozebráno. Důvodem tohoto úspěchu byl fakt, že doporučené postupy byly od samého počátku koncipovány jako soubor koncizních, instruktivních a spolehlivých vodítek pro každodenní klinickou praxi, postavený na autoritě předních pneumologů České republiky z pracovišť se standardem klinické excelence, kteří se na vypracování doporučených postupů podíleli. Knihu lze tedy považovat za autoritativní shrnutí zásadních klinických znalostí oboru pro danou dobu, odrážející současný konsenzus s jasným klinickým výstupem. Aby však doporučené postupy zůstaly „up to date“, je třeba je doplňovat a aktualizovat s ohledem na vývoj oboru; to splňuje 2. aktualizované vydání, vydané s optimálním odstupem 3 let péčí nakladatelství Maxdorf.


Doporučené postupy v pneumologii jsou úctyhodným dílem, nepostradatelným pro všechny pneumology a ftizeology, ale užitečným i internistům, intenzivistům a dalším odborníkům, kteří v nich najdou potřebné informace. Kompaktní paperback o 564 stranách s bohatstvím barevných grafů a tabulek je i svým praktickým formátem ideální příručkou předurčenou k častému nahlížení.

Kniha je rozdělena podle tematických okruhů do 12 kapitol.

První kapitola patří nejčastějšímu respiračnímu onemocnění u nás – chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Samostatné subkapitoly se věnují doporučeným postupům pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN, exacerbace CHOPN a standardu pro diagnostiku a léčbu CHOPN u pacientů s prokázaným deficitem α-1 antitrypsinu. Druhá kapitola je věnována bronchiálnímu astmatu, s podkapitolou o obtížně léčitelném astmatu (OLA). Třetí kapitola – pneumonie – má podkapitolu komunitních pneumonií dospělých a podkapitolu diagnostiky a léčby těžké pneumonie (připravenou Sekcí intenzivní medicíny ČPFS). Čtvrtá kapitola – Tuberkulóza – má podkapitoly věnované tuberkulóze dospělých, tuberkulóze dětí a mladistvých, dále složité problematice chemoprofylaxe onemocnění tuberkulózou u dětí, doporučením pro biologickou léčbu preparáty blokujícími účinek TNFα, problematice tuberkulózy a latentní tuberkulózní infekce u transplantovaných pacientů a standardu poskytování dispenzární péče nemocným tuberkulózou a jinými mykobakteriózami a osobám s vyšším rizikem vzniku těchto onemocnění. Nakonec je uveden doporučený postup pro diagnostiku a léčbu netuberkulózních mykobakterióz dospělých.

Klinické standardy komplexní péče o pacienty s bronchogenním karcinomem nemalobuněčným a malobuněčným včetně paliativní péče jsou předmětem 5. kapitoly. Rozsáhlá 6.  kapitola Intersticiální plicní procesy (IPP) má samostatné podkapitoly o idiopatické plicní fibróze, sarkoidóze, exogenní alergické alveolitidě, granulomatóze s polyangiitidou, lymfangioleiomyomatóze a plicní histiocytóze z Langerhansových buněk. Dále se kapitola IPP věnuje akutním exacerbacím těchto onemocnění a riziku dlouhodobého užívání léků jako amiodaron, metotrexát a sulfasalazin s možnými imunopatologickými a toxickými reakcemi. Sedmá kapitola Onemocnění pleury má subkapitoly Fluidotorax, Hrudní empyém a maligní pleurální mezoteliom.

Sekce intenzivní pneumologie ČPFS zaštítila 8. kapitolu – Doporučené postupy pro pneumotorax, hemo­ptýzu, neinvazivní ventilační podporu a periprocedurální antikoagulaci u plánovaného bronchoskopického vyšetření. Devátá kapitola náleží Bronchologické sekci ČPFS a věnuje se flexibilní, rigidní a urgentní bronchoskopii a standardním postupům při provádění broncho­alveolární laváže. Desátá kapitola je věnována neinvazivní pneumologické diagnostice, tj. interpretaci základních vyšetření plicních funkcí, spiroergometrie a 6minutového testu chůzí. Užitečná je i subkapitola o dezinfekci přístrojů k funkčnímu měření.

Rozvíjející se diagnostika a léčba poruch spánku je předmětem kapitoly jedenácté. Dvanáctá kapitola je věnována dlouhodobé domácí oxygenoterapii a kritériím VZP pro její úhradu.

MUDr. Zdeněk Merta, CSc.

merta.zdenek@fnbrno.cz

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno,

pracoviště Bohunice

www.fnbrno.cz

Doručeno do redakce 29. 11. 2016


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 12

2016 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se