Transplantace solidních orgánů v České republice


Solid organ transplantation in the Czech Republic

Solid organ transplantation (heart, lung, liver, kidney, pancreas, small intestin and their combinations) are standard therapy of terminal organ failure. Czech Republic belongs to the states with developed transplantation program. The results correspond with current knowledge and results of leading centers in the world, as demostrated in this article. Organ donor shortage is major factor limiting development of organ transplantations as elsewhere in the Europe or in the world.

Key words:
solid organ transplantation – heart, lung, liver, kidney, pancreas – transplantation program in Czech republic – results


Autoři: Milan Kuman
Působiště autorů: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, ředitel doc. MUDr. Petr Němec, CSc.
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2015; 61(7-8): 741-746
Kategorie: Vanýskův den 2015

Souhrn

Transplantace solidních orgánů (srdce, plíce, játra, ledviny, pankreas, tenké střevo a jejich kombinace) jsou dnes standardní léčbou selhání těchto orgánů. Česká republika patří mezi státy s pokročilým transplantačním programem s výsledky odpovídajícími současným poznatkům, srovnatelnými s významnými centry v zahraničí, jak demonstrují data v tomto příspěvku. Stejně jako jinde v Evropě a ve světě je rozvoj orgánových transplantací limitován hlavně nedostatkem dárcovských orgánů.

Klíčová slova:
transplantace jater – transplantace ledvin – transplantace pankreatu – transplantace plic – transplantace srdce – transplantace solidních orgánů – transplantační program v České republice – výsledky

Úvod

Transplantace solidních orgánů (srdce, plíce, játra, ledviny, pankreas, tenké střevo a jejich kombinace) jsou dnes standardní léčbou selhání těchto orgánů. Česká republika patří mezi státy s pokročilým transplantačním programem s výsledky odpovídajícími současným poznatkům, které jsou srovnatelné s významnými centry v zahraničí. Stejně jako jinde v Evropě a ve světě jsou orgánové transplantace limitovány zejména nedostatkem dárcovských orgánů. Rostoucí počet čekatelů transplantace daný rozšiřujícími se indikacemi a technickým pokrokem se nedaří vyvážit na straně dárcovské ani využitím marginálních a žijících dárců.

Transplantace solidních orgánů

Transplantační program je v České republice realizován v 7 transplantačních centrech (obr. 1). IKEM (Institut klinické a experimentální medicíny) Praha provádí transplantace srdce, jater, ledvin, pankreatu a tenkého střeva. CKTCH (Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie) Brno provádí transplantace srdce, jater a ledvin. FN Motol Praha provádí transplantace plic a ledvin u dětí. Zbylá transplantační centra FN Hradec Králové, FN Plzeň, FN Olomouc a FN Ostrava transplantují ledviny.

Transplantační centra v ČR (2012)*
Obr. 1. Transplantační centra v ČR (2012)*
* v Praze jsou 2 centra

Počty transplantací jednotlivých orgánů v průběhu let (graf 1–6) dokládají pozitivní trend transplantací jednotlivých orgánů. Stoupají také počty pacientů zařazených na listinu čekatelů transplantace (graf 7 a graf 8), s výjimkou čekatelů transplantace ledvin.

Transplantace ledvin v ČR v letech 2002–2012
Graf 1. Transplantace ledvin v ČR v letech 2002–2012

Transplantace ledvin v ČR v letech 1997–2012
Graf 2. Transplantace ledvin v ČR v letech 1997–2012

Transplantace jater v ČR 2002–2012
Graf 3. Transplantace jater v ČR 2002–2012

Transplantace srdce v ČR 2002–2012
Graf 4. Transplantace srdce v ČR 2002–2012

Transplantace plic v ČR 2002–2012
Graf 5. Transplantace plic v ČR 2002–2012

Porovnání transplantační aktivity v ČR 1997-2012
Graf 6. Porovnání transplantační aktivity v ČR 1997-2012

Porovnání počtu zařazených čekatelů na čekací listinu a transplantací v ČR 2006–2012
Graf 7. Porovnání počtu zařazených čekatelů na čekací listinu a transplantací v ČR 2006–2012

Počet zařazených čekatelů na čekací listinu v ČR 2006–2012
Graf 8. Počet zařazených čekatelů na čekací listinu v ČR 2006–2012

Počty dárců víceméně stagnují, s výjimkou roku 2014, kdy byl zaznamenán chvályhodný nárůst (u zemřelých dárců), graf 9 a graf 10. Je otázkou, zdali tento trend bude potvrzen i v letošním roce. Dosavadní počty dárců v tomto roce tuto naději spíše nepodporují. Ve srovnání počtu dárců na milion obyvatel/rok (17,6) s evropskými zeměmi stojíme zhruba uprostřed. Výrazně zaostávají země na východě, zatím co některé země západní nás výrazně předčí [4], tab. 1.

Tab. 1. Transplantace solidních orgánů a počet kadaverózních dárců ve vybraných zemích Evropy v roce 2011 (počet na milion obyvatel/rok)
Transplantace solidních orgánů a počet kadaverózních dárců ve vybraných zemích Evropy v roce 2011 (počet na milion obyvatel/rok)

Porovnání počtu dárců v ČR 1997–2012
Graf 9. Porovnání počtu dárců v ČR 1997–2012

Počet kadaverózních dárců orgánů na milion obyvatel v ČR 1990–2012
Graf 10. Počet kadaverózních dárců orgánů na milion obyvatel v ČR 1990–2012

Celkový počet transplantovaných pacientů na milion obyvatel/rok 49,6 (tab. 2) nás řadí do popředí mezi evropskými zeměmi. V Evropské unii (508 milionů obyvatel) byl v roce 2013 proveden odběr u 9 912 dárců. Provedeno bylo 19 237 transplantací ledvin, 7 173 jater, 2 037 srdcí, 1 825 plic, 865 pankreatů, 38 tenkých střev u 31 165 pacientů (tab. 2) [3]. Enormní čísla dokládají význam a rozvoj transplantací orgánů jako řešení kritických stavů příjemců. Celkově jsou ve světě počty ještě mnohonásobně vyšší (tab. 2) [3].

Tab. 2. Transplantace solidních orgánů a počet kadaverózních dárců v evropském a světovém měřítku Evropy v letech 2008–2010 (počet na milion obyvatel/rok)
Transplantace solidních orgánů a počet kadaverózních dárců v evropském a světovém měřítku Evropy v letech 2008–2010 (počet na milion obyvatel/rok)

Transplantace ledvin (TxL) mají svébytnou problematiku, nejen proto, že nejde o život zachraňující zákrok. Život však prodlužují, zlepšují jeho kvalitu a snižují morbiditu i mortalitu ve srovnání s pacienty na dialýze. Potřeba orgánů velmi významně převyšuje nabídku odebraných ledvin. Graf 11 ukazuje počet dialyzovaných pacientů a jejich zařazení na listinu čekatelů v procentech. Pouhých 10 % hluboce zaostává za reálnou potřebou i evropskými hodnotami. Ročně se provede transplantace zhruba u desetina dialyzovaných. Počty TxL v ČR v letech kolísají (graf 12) s mírnou pozitivní tendencí [1]. 30 transplantací/milion obyvatel nás řadí do první poloviny Evropy (graf 13). Věk dárců ledviny se zvyšuje (graf 14). Věk příjemců zůstává přibližně stejný (graf 15). Věk příjemce není limitujícím faktorem pro transplantaci ledviny. Přežívání pacientů po TxL a přežívání funkčních štěpů ledviny (graf 16 a graf 17) jsou data velmi povzbudivá a potvrzují význam TxL [2].

Počet dialyzovaných pacientů a jejich zařazení na listinu čekatelů v procentech (1991–2010)
Graf 11. Počet dialyzovaných pacientů a jejich zařazení na listinu čekatelů v procentech (1991–2010)

Počet transplantací ledvin od zemřelých dárců (n = 9 482) v ČR 1990–2012
Graf 12. Počet transplantací ledvin od zemřelých dárců (n = 9 482) v ČR 1990–2012

Transplantace ledvin od zemřelých dárců na 1 mil. obyvatel ve světě v roce 2011
Graf 13. Transplantace ledvin od zemřelých dárců na 1 mil. obyvatel ve světě v roce 2011

Věk dárců ledvin (medián) v ČR 1991–2012
Graf 14. Věk dárců ledvin (medián) v ČR 1991–2012

Věk příjemců ledvin (medián) v ČR 1989–2012
Graf 15. Věk příjemců ledvin (medián) v ČR 1989–2012

Přežívání pacientů po transplantaci ledviny v ČR 2000–2010
Graf 16. Přežívání pacientů po transplantaci ledviny v ČR 2000–2010
1. transplantace, pouze ledvina, zemřelý dárce, n = 3 034

Přežívání štěpů po transplantaci ledviny v ČR 2000–2010
Graf 17. Přežívání štěpů po transplantaci ledviny v ČR 2000–2010
1. transplantace, pouze ledvina, zemřelý dárce, cenzorováno, n = 3034

Speciální kapitolu tvoří TxL od žijících dárců (graf 18). Jsou významným zdrojem chybějících štěpů ledviny. Jejich počty, přes pozitivní trend v posledních letech, ve srovnání s Evropou zaostávají (graf 19 a graf 20). Výsledky přežívání pacientů po TxL i štěpů jsou významně lepší než u kadaverózních dárců (graf 21 a graf 22).

Transplantace ledviny od žijícího dárce v ČR 1990–2012
Graf 18. Transplantace ledviny od žijícího dárce v ČR 1990–2012

Transplantace ledviny od žijících dárců v roce 2011 na 1 mil. obyvatel
Graf 19. Transplantace ledviny od žijících dárců v roce 2011 na 1 mil. obyvatel

Transplantace ledviny od žijícího dárce v 1990–2011 na 1 mil. obyvatel
Graf 20. Transplantace ledviny od žijícího dárce v 1990–2011 na 1 mil. obyvatel

Přežívání pacientů po transplantaci ledviny v ČR 2000–2010
Graf 21. Přežívání pacientů po transplantaci ledviny v ČR 2000–2010
1. transplantace, žijící dárce, n = 325

Přežívání štěpů po transplantaci ledviny v ČR 2000–2010
Graf 22. Přežívání štěpů po transplantaci ledviny v ČR 2000–2010
1. transplantace, žijící dárce, n = 325, cenzorováno na úmrtí s funkčním štěpem

Závěry

Transplantace ledviny

Významně narůstá počet pacientů s funkční transplantovanou ledvinou (± 4 500). Počet transplantovaných postupně převýší počet dialyzovaných. Počet pacientů na čekací listině transplantace ledviny nenarůstá, ale činí pouze asi 10 % z počtu dialyzovaných!

Počet transplantací kadaverózních ledvin je asi 350–440/rok. Zůstávají nízké počty transplantací od žijících dárců. Stále přetrvává dlouhá doba od zahájení HD k zařazení na čekací listinu.

Možnosti ke zlepšení na straně dárcovské

Zvýšená nabídka – výtěžnost kadaverózních dárců – legislativní podpora – pobídky ze strany pojišťoven – explantační poplatky – mediální podpora dárcovství. Rozšířená kritéria pro odběr hraničních orgánů (extended donor criterions). Prekondicionování odebraných orgánů (plíce, ledviny). Podpora a propagace odběrů od žijících dárců – ledviny (příbuzenské TxL, emotivně spřízněné, párové výměny) a játra (odběry laloků).

Možnosti zlepšení na straně příjemců

Včasná nabídka – konzultace potenciálních kandidátů transplantace v transplantačním centru. Možnost individuálního posouzení postupu u hraničních kandidátů (infekce, tumory, nespolupráce, pokročilá přidružená onemocnění apod). Preemptivní transplantace ledvin, mechanické srdeční podpory u srdcí.

Vzrůstající počty transplantovaných

Vzrůstající počty transplantovaných s funkčním transplantovaným orgánem znamenají významný pokrok v léčbě terminálních stavů. Současně přivádějí transplantované daleko častěji jako pacienty do ordinací praktických lékařů, specialistů, lůžkových a diagnostických zařízení v celém medicínském spektru. Jejich přítomnost v běžné medicínské péči mimo transplantační centra je každodenní realitou. Jen neodkladná a včasná intenzivní spolupráce na všech úrovních je předpokladem dobré a dlouhodobé funkce transplantovaných orgánů, a tím i kvalitního a dlouhého života transplantovaných.

MUDr. Milan Kuman

milan.kuman@cktch.cz

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie

www.cktch.cz

Doručeno do redakce 28. 7. 2015

Přijato po recenzi 30. 7. 2015


Zdroje

1. Koordinační středisko transplantací (KST). Informace dostupné z WWW: <http://www.kst.cz>.

2. Česká transplantační společnost. Informace dostupné z WWW: .

3. Global Observatory on Donation&Transplantation WHO. Informace dostupné z WWW: <http:// www.who.int/transplantation/donation/en> NEBO <http://www.transplant-observatory.org>.

4. NewsletterTransplant 2014; 19(1). Dostupné z WWW: <http://www.edqm.eu/medias/fichiers/newsletter_transplant_vol_19_no_1_september_2014.pdf>.

Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 7-8

2015 Číslo 7-8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se