Vladimír Koblížek et al. CHOPN.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2014; 60(1): 94
Kategorie: Z odborné literatury

Maxdorf: Praha 2013. 134 stran. ISBN 978-80-7345-358-9.

Kolektiv autorů vedený MUDr. Vladimírem Koblížkem, Ph.D., stojí za vydáním útlé knížky obsahující rozšířený a rozpracovaný doporučený postup České pneumologické a ftizeologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci.

Náhled na chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN) doznává v poslední době významný posun. Na rozdíl od dřívějšího chápání této choroby jako izolovaného postižení bronchů a plic, vcelku homogenního, maximálně oscilujícího mezi obrazem spíše bronchitickým či spíše emfyzematózním, je v současné době CHOPN nazírána jako heterogenní syndrom s dominující, ale zdaleka ne jedinou plicní komponentou. Autoři tento nový náhled zpracovávají do zcela nové klasifikace tohoto onemocnění vycházejíce z mezinárodních doporučení, jejichž princip je v publikaci velmi srozumitelně vysvětlen. Po stručném, ale zcela jasném přehledu diagnostických a diferenciálně diagnostických postupů je velká pozornost věnována jednotlivým terapeutickým možnostem. Text je vhodně doplněn několika kazuistikami ilustrujícími konkrétní diagnostické a terapeutické postupy u nemocných s různými klinickými obrazy onemocnění. V příloze je uveden přehled nejrozšířenějších inhalačních systémů jasně dokladující nezbytnost důrazu nejen na účinnou látku, ale i na konkrétní lékovou formu u jednotlivých nemocných. Přehled více než 150 citací užitých v publikaci je rozdělen na prameny použité v jednotlivých oddílech textu.

Tato kniha, nevelká formátem, ale velmi přínosná svým tématem a způsobem jeho zpracování, má ambice stát se cenným zdrojem informací nejen pro pneumology, ale pro lékaře všech odborností, kteří s nemocnými s CHOPN přicházejí do styku.

doc. MUDr. František Salajka, CSc.

františek.salajka@fnhk.cz

Plicní klinika LF UK a FN, Hradec Králové

www.fnkh.cz

Doručeno do redakce: 2. 1. 2014


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 1

2014 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.