Boris Krahulec, Ľubomíra Fábryová, Pavol Holéczy, Iwar Klimeš (eds) et al. Klinická obezitológia.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2014; 60(1): 95
Kategorie: Z odborné literatury

1. vydanie. Facta Medica: Brno 2013. 330 stran. ISBN 978-80-904731-7-1.

Na knižnom trhu sa v novembri 2013 objavila nová monografia Klinická obezitológia editorov Borisa Krahulca a Ľubomíry Fábryovej, významných osobností slovenskej medicíny v oblasti diabetológie a obezitológie. Obaja: past president a president elekt Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti pripravili moderne koncipovavú monografiu týkajúcu sa mimoriadne dôležitej oblasti pre každodennú klinickú prax. Zvlášť cenné je, že je táto dôležitá nozologická jednotka pojatá z pohľadu skúsených klinických lekárov. Napriek faktu, že sa jedná o významný rizikový faktor v epidemiológii interných a kardiovaskulárnych ochorení, nebola v celistvosti doposiaľ v slovenskej odbornej literatúre spracovaná. Monografia je inovatívne koncipovaná, obsahuje celkovo 31 kapitol. Tieto predstavujú celkom ucelený pohľad od patogenézy po liečbu (nefarmakologickú, farmakologickú, vrátane chirurgickej liečby) a prinášajú i pohľad do budúcnosti v možných prístupoch liečby tohoto závažného ochorenia.

V odbore vnútorné choroby, ako integrujúcom odbore ostatných nadstavbových pododborov, teda aj v obezitológii a ochoreniach metabolizmu, sa objavil celý rad nových poznatkov v patogenéze, epidemiológii, diagnostike i v liečbe, a to všetko v relatívne krátkom časovom období. Viaceré z nich našli svoj odraz aj v medzinárodných odporúčaniach ESC (European Society of Cardiology), predovšetkým v kardiovaskulárnej prevencii, diabetes mellitus, hypertenzii a v dyslipidémiách. Tieto nové poznatky celkom logicky budú mať odraz aj v klinickej praxi, na čo kniha aj poukazuje. Rozsah monografie ucelene odráža súčasný stav vedomostí v tomto odbore medicíny, prináša pohľad na súvislosti obezity s ostatnými pododbormi internej medicíny, pričom dôraz kladie na klinickú stránku – pre lekárov a potreby ich klinickej praxe. Zvlášť cenný je fakt, že text monografie obsahuje aj také vzťahy, ktoré neboli doposiaľ podrobnejšie rozobrané v ostatnej literatúre v tejto oblasti internej medicíny. Text knižky je doplnený o dokumentáciu, ilustrácie a obrázky, vrátane citácií najnovších prác z literatúry. Jazyková a štylistická úroveň je veľmi dobrá, text sa veľmi dobre číta a sleduje, používa sa správna terminológia.

Je určená praktickým lekárom, internistom, špecialistom v nadstavbových odboroch medicíny, ale aj študentom medicíny. Editorom ako aj celému kolektívu autorov patrí veľká vďaka za úsilie v príprave a napísaní diela, ktoré poskytuje potrebné, užitočné a celkom nové informácie pre klinickú prax. Dostáva sa nám do rúk tak kniha, ktorá doposiaľ v tejto oblasti medicíny chýbala a terajší i budúci čitatelia si ju veľmi ocenia. Pretože predstavuje veľmi užitočný a významný prínos pre celú medicínsku obec, každého lekára v praxi, ale aj pre študentov medicíny.

Verím, že bude táto publikácia zdrojom zaujímavých informácií aj pre českých obezitológov a ostatných špecialistov, keďže ju lektorovali aj popredný českí doc. V. Hainer a doc. D. Müllerová.

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc, FRCP.

andrej.dukat@sm.unb.sk

II. interná klinika LF UK a UN Bratislava, Slovensko

www.unb.sk

Doručeno do redakce: 18. 11. 2013


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 1

2014 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se