Ondřej Viklický et al. Predialýza.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2014; 60(1): 91
Kategorie: Z odborné literatury

Maxdorf: Praha 2013. 298 stran. ISBN 978-80-7345-356-5.

V nakladatelství Maxdorf vyšla na podzim roku 2013 velmi potřebná a svým obsahem i první kniha v naší odborné literatuře, která se detailně zabývá problematikou predialyzačních stadií chronických onemocnění ledvin. Myšlenka připravit tuto monografii vznikla na Edukačním sympoziu České nefrologické společnosti, které se konalo v dubnu roku 2013 v Plzni pod názvem „Predialýza“ a bylo věnováno komplexnímu pohledu na problematiku pokročilých nefropatií v období před zahájením léčby náhradou funkce ledvin. Monografii připravil široký autorský kolektiv našich nefrologů, který byl veden hlavním editorem prof. Viklickým. Skutečnost, že se kniha dostává ke čtenáři v rekordním čase, by nebyla možná bez vynikající spolupráce s nakladatelstvím Maxdorf.

Adekvátní predialyzační péče je mimořádně důležitou oblastí klinické nefrologie, která zahrnuje mnoho aspektů a je-li včas zahájena a správně vedena, může významným způsobem snížit výskyt komplikací, morbiditu a mortalitu nemocných. Aktuálnost této problematiky podtrhuje skutečnost, že pacientů s pokročilou chronickou renální insuficiencí v predialyzační fázi je asi 2- až 3krát více než pacientů, kteří jsou léčeni některou z metod náhrady funkce ledvin, tedy hemodialýzou, peritoneální dialýzou nebo transplantací.

Kniha má celkem 24 kapitol, které jsou seřazeny do 4 celků. V prvním souboru 5 kapitol je pojednáno o nové klasifikaci chronických onemocnění ledvin a jejich epidemiologii. Druhý soubor 9 kapitol je věnován současným možnostem zpomalení progrese chronických onemocnění ledvin, tedy renoprotektivní terapii, léčbě hypertenze a anémie, poruchám minerálového a kostního metabolizmu a dalším závažným projevům a komplikacím predialyzačního období. Třetí celek kapitol pojednává o přípravě pacientů k náhradě funkce ledvin. Velká pozornost je věnována správnému načasování preemptivní transplantace ledviny a jsou uvedeny současné náhledy na to, kdy a za jakých okolností zahájit dialyzační léčbu.

Za velmi cennou součást monografie považuji závěrečnou kapitolu pojednávající o koncepci optimální integrované péče o pacienty s pokročilými onemocněními ledvin, tzv. low clearance clinic. V této kapitole jsou předloženy návrhy organizačních změn a opatření, která by vedla k optimálnímu zajištění všech aspektů komplexní konzervativní péče a včasné přípravy na náhradu funkce ledvin u pacientů s pokročilou chronickou renální insuficiencí.

Text je čtivě a srozumitelně zpracován a edukační náboj jednotlivých kapitol je zdůrazněn tím, že důležité informace v textu jsou označeny upozorňujícím slovem PAMATUJ. K celkově dobré orientaci v textu přispívá i vynikající formální úprava, kvalita tisku a graficky zdařilé tabulky a schémata, vhodně doplňující odborný text.

Publikace je určena především nefrologům, diabetologům, urologům, internistům a praktickým lékařům, ale také cévním a transplantačním chirurgům. Její didaktickou hodnotu ocení především lékaři, kteří se připravují na specializační atestaci z nefrologie. Jsem přesvědčen, že kniha Predialýza bude přijata s velkým zájmem a významným způsobem přispěje ke změně přístupu k péči o nemocné s progresivními nefropatiemi.

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

josef.zadrazil@fnol.cz

III. interní klinika FN a LF UP, Olomouc

www.fnol.cz

Doručeno do redakce: 7. 1. 2014


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 1

2014 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se